Bedrijfspanden

Het nieuwe werken.

Dat betekent niet alleen dat medewerkers meer thuis werken (en dus hopelijk minder files) maar ook dat voor bestaande bedrijfspanden een nieuwe bestemming moet worden bedacht die beter aansluit op de veranderende behoeftes. Bijvoorbeeld door er een woon-werkcomplex van te maken, of een hotel. K_Dekker voert zulke transformaties vaak uit. Verduurzaming staat daarbij centraal.

 

Creatieve blik

Van een bestaand gebouw een ander gebouw maken. Dat betekent dat je met een totaal andere blik naar zo’n pand moet kijken om te kunnen bedenken wat toekomstige gebruikers verwachten. Zo’n transformatie van kantoorpand naar hotel of van werkruimte naar woning vraagt om inlevingsvermogen en een creatieve blik. Scherp op details én het overzicht bewaken terwijl je bouwt. Bij K_Dekker focussen we bij elke transformatie niet alleen op het eindresultaat maar vooral ook op het proces. Dat is namelijk nooit standaard!

Circulair bouwen

Bij het verbouwen van bedrijfspanden zijn circulariteit en duurzaamheid twee belangrijke factoren. Die bovendien helemaal aansluiten bij onze eigen visie. Zo zijn circulair beton, hergebruik van materiaal en hoogwaardig isolatiemateriaal bijvoorbeeld eerder regel dan uitzondering bij transformatieprojecten. Logisch ook: verbouwen van panden naar een andere functie is in zichzelf al duurzaam gedacht. Bij K_Dekker kijken we altijd verder dan het project zelf – ook onze eigen aanpak houden we in dat opzicht tegen het licht: hoe besparen we CO2, hoe maken we zo min mogelijk transportkilometers, hoe voorkomen we onnodig verbruik van materiaal? Verduurzaming levert altijd, en zeker met energiezuinige installaties, een beter energielabel op. Win-win!

Samenwerking

Transformatieprocessen zijn eigenlijk altijd samenwerkingen: met architect, installateurs, opdrachtgever en/of eindgebruiker. We werken vaak in bouwteam. Dat vraagt om goed en effectief communiceren, realistisch plannen en vooral ook een flexibele opstelling. Samen iets neerzetten waar we allemaal – K_Dekker én alle partners – trots op kunnen zijn geldt wat ons betreft niet alleen voor het eindresultaat maar ook voor het proces. En dus houden we bij verbouwingen of transformaties van bestaande panden rekening met het feit dat de buren er ‘gewoon’ wonen of werken, dat bedrijfsprocessen door moeten kunnen gaan. Bouwoverlast voor de buurt beperken we tot het absolute minimum – daarvoor hanteren we een strak plan van aanpak dat we afstemmen met de gebruikers, inweven in de omgeving en met de verschillende belanghebbenden communiceren. Als dat nodig blijkt passen we het nog tijdens de bouw aan.

Verduurzaming

Bij al die metamorfoses van bestaande gebouwen is verduurzaming de rode draad. Geen wonder: de nieuwe bestemming voorkomt de onnodige sloop van een voor een buurt of stad vaak iconisch pand. Bovendien levert de nieuwe bestemming vaak meer op: levendigheid in een ‘dood’ hoekje van de wijk bijvoorbeeld. Een voormalige fabriek omtoveren in een woon-werkcomplex, een muziekstudio verbouwen tot een hotel of bedrijfswoningen aanpassen aan de moderne bouwvoorschriften. Daarnaast is het ook een kwalitatieve upgrade: betere isolatie van muren, ramen, vloeren en daken betekent ook een betere energieprestatie. Transformaties met toekomst dus! Daar zetten we bij K_Dekker graag onze handtekening onder.