Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid volgen we op de voet. Binnen K_Dekker werken we dan ook met diverse bewezen duurzame technieken en materialen. Daarnaast hebben we specifieke werkprocessen zo ingericht dat ze de duurzaamheid in het algemeen bevorderen, een positieve invloed hebben op de bouwsnelheid en tot kostenbesparingen leiden. Kennis van materialen en werkmethoden is cruciaal om serieuze stappen te zetten in duurzaamheid. Mede om die reden hebben we daar bij de nieuwbouw van ons hoofdkantoor veel aandacht aan besteed. Warmteterugwinning, zonne-energie en materiaalkeuzes waren de belangrijkste pijlers. We durven ons nu dan ook met recht ervaringsdeskundigen te noemen. Nieuwsgierig naar onze aanpak en het resultaat? Huub Groenenberg vertelt u er graag over. Bel hem op 0226 – 391629. Mailen kan ook: hgroenenberg@kdbv.nl.