Vermindering van de CO-uitstoot is een van de belangrijkste aspecten van ons MVO-beleid.  We zoeken voortdurend naar technische innovaties en passen onze werkwijze aan in de verschillende projecten om de CO-uitstoot serieus en blijvend terug te dringen.

Sinds 2009 rapporteren we over onze uitstoot van broeikasgassen door onze werkzaamheden. Vanuit de nulmeting laten we zien met welke maatregelen en in welke mate we de CO₂-uitstoot weten te reduceren. We spelen daarmee bovendien in op de signalen uit de markt. Ook conformeren we ons aan de prestatieladder van SKAO over de CO₂-uitstoot.

Elk half jaar communiceren we naar onze eigen medewerkers en naar klanten en leveranciers over ons energiebeleid, onze CO₂-footprint en andere kwantitatieve reductiedoelstellingen.

Link: SKAO CO₂ prestatieladder

CO2-bewust certificaat niveau 5

K_Dekker voldoet aan de voorwaarden uit de CO2-Prestatieladder versie 3.0 zoals die gelden voor het toepassingsgebied ‘ontwerpen, realiseren, onderhouden en nazorg voor projecten in de grond-, weg- en wegenbouw, burgerlijke en utiliteitsbouw en ook in het risicogebied van de railinfrastructuur’. Klik op de afbeelding voor het volledige certificaat.

Bewijsstukken

Het CO2-verslag bevat alle relevante informatie betreft ons huidige CO2-beleid. Voor het overzicht zijn delen uit dit plan hieronder vermeld bij de bijbehorende eis en zijn tevens apart te openen.

A + B: Inzicht en reductie Inzicht geven wat de prestaties van het bedrijf zijn door haar eigen energieverbruik om te rekenen naar CO₂ emissies. Naast inzicht in de geleverde prestaties, zijn er kwalitatieve CO₂ doelstellingen geformuleerd en vastgelegd voor de eigen organisatie. Zie hiervoor bovenstaand CO2  verslag.

C + D: Transparantie en participatie Het transparant communiceren, zowel intern als extern, van de reductiedoelstellingen en de behaalde resultaten maar ook het investeren in samenwerking en het delen van kennis.
CO2-communicatieplan
Footprints: 2020  –  2021 – eerste helft 2022 – totaal 2022

Projecten met gunningsvoordeel:  2020 – 2021 –  eerste helft 2022- totaal 2022