Vermindering van de CO₂-uitstoot is een van de belangrijkste aspecten van ons MVO-beleid.  We zoeken voortdurend naar technische innovaties en passen onze werkwijze aan in de verschillende projecten om de CO₂-uitstoot serieus en blijvend terug te dringen.

Sinds 2009 rapporteren we over onze uitstoot van broeikasgassen door onze werkzaamheden. Vanuit de nulmeting laten we zien met welke maatregelen en in welke mate we de CO₂-uitstoot weten te reduceren. We spelen daarmee bovendien in op de signalen uit de markt. Ook conformeren we ons aan de prestatieladder van SKAO over de CO₂-uitstoot.

Elk half jaar communiceren we naar onze eigen medewerkers en naar klanten en leveranciers over ons energiebeleid, onze CO₂-footprint en andere kwantitatieve reductiedoelstellingen.

Link: SKAO CO₂ prestatieladder

CO₂ -Prestatieladder trede 5! klik hier voor het certificaat

CO2 Managementplan K_Dekker bouw & infra b.v.  

Het CO2 Managementplan bevat alle relevante informatie betreft ons huidige CO2-beleid. Voor het overzicht zijn delen uit dit plan hieronder vermeld bij de bijbehorende eis en zijn tevens apart te openen.

A: Inzicht Inzicht geven wat de prestaties van het bedrijf zijn door haar eigen energieverbruik om te rekenen naar CO₂ emissies.
3.A.1 Footprint 2019; Footprint 1e helft 2020 Footprint 2020  Footprint 1e helft 2021 

B: Reductie Naast inzicht in de geleverde prestaties, zijn er kwalitatieve CO₂ doelstellingen geformuleerd en vastgelegd voor de eigen organisatie.
3.B.1 CO2 Reductieplan K_Dekker bouw & infra b.v.

C: Transparantie Het transparant communiceren, zowel intern als extern, van de reductiedoelstellingen en de behaalde resultaten.
3.C.1 Infographic footprint 2019; Infographic footprint 2020

Projecten met gunningsvoordeel 2020

Projecten met gunningsvoordeel 2021