ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. K_Dekker is ISO 9001 gecertificeerd. Met ISO 9001 laat de organisatie zien of zij in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, wet- en regelgeving voor producten en de eigen eisen. Ultrakort geformuleerd komt ISO 9001 neer op: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. K_Dekker is ISO 14001 gecertificeerd. Concreet komt het erop neer dat we voortdurend werken aan de verbetering van onze prestaties en het beschermen van het milieu, bijvoorbeeld door milieuvervuiling te voorkomen. Ook moeten we milieurisico’s die gepaard gaan met ons werk aantoonbaar beheersen.

Veiligheidsladder

K_Dekker staat op trede 4 van de Veiligheidsladder. Dit certificaat is specifiek geldig voor het toepassingsgebied ‘Ontwerpen, realiseren, onderhouden en nazorg voor projecten in de grond-, weg- en wegenbouw, burgerlijke en utiliteitsbouw en ook in het risicogebied van de railinfrastructuur.

CO2 – Bewust

K_Dekker voldoet aan de voorwaarden uit de CO2-Prestatieladder versie 3.0 zoals die gelden voor het toepassingsgebied ‘ontwerpen, realiseren, onderhouden en nazorg voor projecten in de grond-, weg- en wegenbouw, burgerlijke en utiliteitsbouw en ook in het risicogebied van de railinfrastructuur’.

Bewuste Bouwers

Sinds 2012 is K_Dekker Bouw & Infra deelnemer van Bewuste Bouwers. We werken conform de gedragscode op onze projecten en we bouwen op een veilige, duurzame en omgevingsbewuste manier.

Onderstaand voorbeelden van projecten die wij uitvoeren met het Bewuste Bouwers kenmerk.

PSO – Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt meetbaar en zichtbaar welke organisaties zich meer dan gemiddeld inzetten om kwetsbare groepen duurzaam aan het werk te krijgen en te houden. De PSO richt zich daarmee specifiek op de pijler arbeidsparticipatie. K_Dekker heeft zich gekwalificeerd voor niveau 3

Bodemsaneringen

Voor (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem voldoet K_Dekker aan de eisen zoals gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en is voor die specifieke werkzaamheden gecertificeerd. Vanaf acceptatie van de opdracht tot en met oplevering van de locatie en de opleverdocumentatie is K_Dekker verplicht om bij voortduring te voldoen aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties.

VCA**

K_Dekker is VCA gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Doel: veilig en gezond werken bij bedrijven en het aantal ongevallen verminderen. VCA is bedoeld voor bedrijven die veilig en gezond werken belangrijk vinden en hierin structureel willen investeren. Zeker van belang bij constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties, waar de risico’s groot kunnen zijn.

Bouwgarant

Kiezen voor met een BouwGarant-aannemer, dat is kiezen voor optimale zekerheid bij uw bouw-, verbouw- of renovatieproject. Dit zijn de zekerheden van BouwGarant:

  • Diploma’s en verzekeringen
  • Kwaliteitseisen en kwaliteitstoetsen
  • Aantoonbare ervaring
  • Duidelijke afspraken
  • De BouwGarant-klachtenregeling
  • BouwGarant-garantie voor extra zekerheid
  • Geschillencommissie

SBB Erkend leerbedrijf

K_Dekker bouw & infra is door de SBB formeel erkend als leerbedrijf. Zodoende mag K_Dekker stages en leerbanen verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs. In het SBB werken het beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen om studenten de beste praktijkopleiding te bieden met uitzicht op een baan en om bedrijven nu en in de toekomst te laten beschikken over vakmensen.

EN-1090

Onze staalfabriek is gecertificeerd met de EN-1090 Normering, waarmee K_Dekker een CE-markering mag afgeven op al het zelf geproduceerde staalwerk in de executieklasse 1 & 2. Vanaf 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van een dragende staalconstructie zijn voorzien van een zogenaamde CE-markering. Met een CE-markering verklaart K_Dekker dat aan alle constructieve eisen is voldaan.