Visie (waar willen we naartoe)

Wij ambiëren een vakkundige, professionele dienstverlening die is georganiseerd volgens een hoge standaard (cultuur, discipline, uniforme structuur en processen). Zo kunnen we  flexibel op marktontwikkelingen anticiperen. We zijn een veelzijdige aannemer voor multidisciplinaire, RAW- en Stabu-contracten die slim focust op kritische momenten tijdens aanbesteding, ontwerp, realisatie & nazorg. Door open communicatie en intensieve, bedrijfsbrede samenwerking brengen wij de juiste deskundigheid en vakmanschap samen. Op die manier borgen we het belang van onze opdrachtgevers.

Onze droomambitie

Wij willen de beste aannemer worden. De aannemer waar opdrachtgevers het eerste aan denken voor realisatie van integrale, multidisciplinaire, bouwkundige oplossingen. De aannemer en ontwikkelaar die overtuigd is van de kracht van directe dienstverlening, snelle anticipatie en verbinding met sterke partners, en die volgens de juiste prijs-kwaliteitsverhouding zijn product aan de klant levert. Een werkgever waar mensen graag willen werken en een betrouwbare partij waarmee partners graag willen samenwerken.

Kernwaarden (identiteit)

Onze kernwaarden zijn ons ethisch kompas. Wat streven we na, wat vinden we nou echt belangrijk? Die kernwaarden vormen onze identiteit en het fundament van waaruit wij werken. Ze zijn het DNA van onze organisatie – ze verwoorden niet wat we doen, maar hoe en waarom wij als bedrijf doen wat we doen. Onze kernwaarden zijn niet vrijblijvend, ze zijn het hart van de organisatie: onbespreekbaar ons fundament.