Sophia Engineering

Met een eigen, zelfstandig opererende ingenieurs- en adviesbureau Sophia Engineering, beschikt K_Dekker ook over de expertise om projecten in bouwkundig en civieltechnisch opzicht aan te sturen. En op die manier in projecten nog beter te sturen op duurzaamheid, innovatie en CO2-reductie.

Dankzij de samenwerking tussen de ingenieurs en de afdelingen kleinbouw, bouw en infra zijn we bij K_Dekker in staat om onze projecten stuk voor stuk optimaal voor te bereiden.  We kunnen het bouwproces optimaal aan laten sluiten op de engineeringsfase en hebben veel meer grip op de bouwkundige of civieltechnische aspecten van een projectplan. Die brede blik typeert ons: we noemen onszelf niet voor niets veelzijdige bouwers. 

Van schets tot bouw 

Elke project begint met een schetsontwerp. Met bouwkundige uitvoeringstekeningen bereiden de ingenieurs het werk van de aannemers voor. Goede communicatie tussen ingenieurs en aannemers is daarbij van groot belang. Samen onderzoeken we hoe we de plannen van de opdrachtgever het best kunnen realiseren. 

Veelzijdige ingenieurs

Net als onze bouwers zijn ook onze ingenieurs veelzijdig ingesteld. Of het nu gaat om de realisatie van een multifunctionele sporthal, een schoolgebouw, een bedrijfsruimte, een industrieel pand of een complete woonwijk: de bouwkundige ingenieurs van K_Dekker nemen de complete engineering voor hun rekening. En bij bruggen, viaducten en tunnels komen onze civiele ingenieurs met praktische oplossingen waarbij ze innovatieve technieken inzetten. Ook over duurzaamheid, uitstraling en veiligheid denken we graag mee. We zijn bijvoorbeeld scherp op duurzaam materiaalgebruik. Ook onderling delen de verschillende ingenieurs hun kennis. Civiele ingenieurs overleggen met hun bouwkundige collega’s en andersom.

Steeds betrokken

De ingenieurs inventariseren alle wensen en toetsen die kritisch op haalbaarheid. Met het beste eindresultaat als doel. Ze zetten hun ontwerp om in 2D of 3D teken- en rekenmodellen waarmee de aannemers aan de slag gaan. Dankzij de korte lijntjes blijven de ingenieurs betrokken bij de projecten, ook als die eenmaal van start zijn gegaan. Ingenieurs nemen die praktische knowhow mee in hun volgende ontwerp. Van die praktische meerwaarde profiteren alle betrokken partijen.

Wilt u meer weten over Sophia Engineering? Bezoek de website:

www.sophia-engineering.nl