We werken veilig, of we werken niet!

Bij K_Dekker zijn we heel scherp op veiligheid. We stimuleren onze mensen incidenten te melden en elkaar aan te spreken op risicovol gedrag om zo samen te zorgen voor een veilige werksituatie. Altijd en overal. En eigenlijk willen we dat zien in de hele keten, dus ook als we samenwerken met opdrachtgevers en onderaannemers. We werken namelijk veilig, of we werken niet.

Veilig werken als speerpunt

Veilig werken is een van onze belangrijkste speerpunten. Logisch als je bedenkt dat werken in de bouw altijd met risico’s gepaard gaat. K_Dekker staat op trede 4 van de Veiligheidsladder en natuurlijk zijn we ook VCA-gecertificeerd. De Veiligheidsladder is een certificatieschema om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te beoordelen, te meten en continu te verbeteren. Doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties, met als gevolg een vermindering van het aantal incidenten. De Veiligheidsladder kent vijf treden. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder. 

Bewust van risico’s

Veel belangrijker vinden we dat iedereen zich bewust is van de risico’s en veilig gedrag vertoont op de bouw. Niemand wil een ongeluk. Hoe beter we er samen op letten, hoe groter de kans dat alles goed gaat. Veilig kunnen werken is voor ons dan ook essentieel, het is meer dan een verplichting: het is bewustwording, wij vinden het normaal. Het behalen van trede 4 is voor ons daarom een bevestiging dat we op de goede weg zijn met ons veiligheidsbeleid. Het inspireert en stimuleert ons om door te gaan op deze manier en nóg beter te worden. We willen tenslotte allemaal graag weer veilig en gezond thuiskomen na een werkdag.

Veiligheid en gedragsregels

Veiligheid, gezondheid en milieu raken ons allemaal in ons dagelijks werk. We willen allemaal veilig kunnen werken, gevaarlijke situaties vermijden en ongelukken voorkomen. De manier waarop we werken maakt een situatie veilig of juist niet. We hebben dus zelf invloed op veiligheid op het werk. Maar wat houdt veilig werken precies in? Hoe werk je veilig? Om daar geen twijfel over te laten bestaan heeft K_Dekker een aantal gedragsregels opgesteld. Elke medewerker kent die gedragsregels. Ook bespreken we de regels bij de kick-off van een project en bij de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Zo kan iedereen bij K_Dekker actief bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving.

Elkaar aanspreken op veiligheid

We gaan er bij K_Dekker altijd vanuit dat medewerkers veilig werken. Dat ze letten op de eigen veiligheid, die van de projectmedewerkers en van de omgeving. Elkaar aanspreken op onveilig werken vinden we dan ook normaal. We vinden het zelfs zo belangrijk dat er op niet aanspreken een sanctie staat. Juist door het gesprek aan te gaan, kunnen we elkaar versterken om de veiligheid op de werkplek op een hoger niveau te brengen. En daar hebben we allemaal baat bij. Dus: We werken veilig, of we werken niet!