HOME | projecten | Nieuwbouw Daltonschool De Poolster
PDF

Nieuwbouw Daltonschool De Poolster

Amsterdam

In Amsterdam wordt door K_Dekker, samen met De Geus Bouw, een nieuw schoolgebouw en gymzaal gerealiseerd voor Daltonschool De Poolster in Amsterdam. Het nieuwe gebouw wordt duurzaam en toekomstbestendig gebouwd. De Poolster dient daarbij als pilotproject voor de verduurzaming van scholen in de gemeente Amsterdam. Het nieuwe gebouw is door RU+PA Architecten ontworpen vanuit ‘losmaakbaarheid’, waardoor de verschillende onderdelen van het gebouw ook op een andere plek, of in een andere vorm, functie kunnen krijgen, mocht dat in de toekomst nodig/wenselijk zijn.


Amsterdam 31 december 2024 5.000.000 - 10.000.000 Innoord (Promeijer)
impressies: RU+PA Architecten (nog in ontwerp)

Nieuwbouw Daltonschool De Poolster

Omzet 5.000.000 - 10.000.000
Contractvorm UAV
Opdrachtgever Innoord (Promeijer)
Architect RU+PA Architecten
Opleverdatum 31 december 2024
In realisatie
Locatie Amsterdam
Kwetsbare omgeving

Daltonschool De Poolster staat middenin de wijk Tuindorp. De wijk Tuindorp is ooit gebouwd als nooddorp, waardoor de woningen hier niet geheid zijn. Hier wordt nu rekening mee gehouden bij de aanleg van het nieuwe schoolgebouw. Door schade/ impact aan bestaande bebouwing te voorkomen wordt bij de aanleg gebruik gemaakt van een trillingvrij hei-system. De heipalen zullen geboord gaan worden, hierdoor is nauwelijks sprake van geluid- en trilling overlast. Doordat de nieuwe school in een krappe woonomgeving wordt gebouwd zijn we ook voornemens een project website in te richten, om omwonenden over de voortgang van het project te kunnen informeren.

Circulair bouwen

Door de toegepaste isolatie, warmte-/koude opwekking middels lucht/ water warmtepomp, veel energie op te wekken door alle daken maximaal te voorzien van zonnepanelen, de houtskelet draagstructuur van het gebouw en de toepassing van droogbouw metselwerk Drystack stapelsysteem is het gebouw voor een heel groot deel circulair. Uitgangspunt is ook dat het bestaande groen en de speeltoestellen zoveel mogelijk worden hergebruikt, de grote bomen niet gekapt worden en dat het plein nog groener zal worden.

Multifunctioneel gebouw

Het ontwerp van het gebouw past bij de onderwijsvisie van de school, waarbij alle ruimten multifunctioneel inzetbaar moeten zijn. Het totaal oppervlakte van de school is 2.459m2, dit is 240m2 groter dan het huidige gebouw. Door het maken van en 2e verdieping zal het gebouw wel compacter worden. K_Dekker bouwt conform de eisen voor Frisse Scholen klasse B: daarvoor geldt een A+++ label. Overlast tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden wordt geprobeerd tot een minimum te beperken, o.a. door het efficiënt plannen van bouwlogistiek.