Grond- en wegenbouw

Aan de basis: grond- en wegenbouw

Grond- en wegenbouw ligt aan de basis van vrijwel alle infra- en nieuwbouwprojecten. Wat begint het met het bouwrijp maken van het terrein eindigt met de oplevering van een nieuwe woonwijk, inclusief bestrating, riolering, verlichting en meer. En ook dat – het woonrijp maken van het terrein – doen we bij K_Dekker. Veelzijdigheid in bouw en infra is immers ons handelsmerk.

Brede blik op aanpak

In grond- en wegenbouw komt dat allemaal samen. Afgraven van de grond, het verwijderen van begroeiing, profileren van het terrein en aanleg van de rioleringen, inclusief de aansluitingen naar de geplande woningen. Geluidswal nodig? Doen we. Vergunningen aanvragen om bomen te kappen? Regelen we. Nieuwe bomen en struiken planten? Geen punt. Van niets meer dan een ruwe schets op papier naar een compleet nieuwe woonwijk: onze medewerkers van grond- en wegenbouw zien dat grote plaatje altijd.

Ook verwijderen we verontreinigde grond, leiden we watergangen om of dempen we die, plaatsen we hekwerken en leggen we beschoeiingen aan. Kortom: we voeren alle reguliere en minder reguliere werkzaamheden uit die bij het bouw- en woonrijp van projectterreinen komen kijken. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van onze eigen (hybride) graafmachines en ander materieel: ideaal met het oog op planning en efficiency. 

Innovatieve technieken

Grondwerk doen we niet alleen voor nieuwe woonwijken. Ook voor het voortraject van de (vernieuw)bouw van kantoorpanden, ziekenhuizen, gemalen of spoorwegemplacements komen wij in actie. Met ons eigen materieel graven wij bouwkuipen uit, plaatsen damwanden, heien palen, leggen drainage aan, zoeken kabels en leidingen op en plaatsen grondinjecties. Daarbij passen we bij K_Dekker innovatieve technieken toe om de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken. Denk aan drukken van damwanden (in plaats van trillen) en boren van palen (in plaats van heien). Rekening houden met de omgeving is bij K_Dekker in elk project de normaalste zaak van de wereld.

Ontwerp en realisatie

Net als in onze andere disciplines geldt ook bij grond- en wegenbouw dat we projecten van a tot z kunnen uitvoeren: van ontwerp tot en met planning, coördinatie, realisatie en oplevering. Op basis van een duidelijk pakket van eisen zijn we in staat de wensen van de opdrachtgever perfect in te vullen. Dankzij de brede knowhow en expertise van de medewerkers van ons team grond- en wegenbouw realiseren we duurzame grond- en wegenbouwoplossingen die het ideale startpunt vormen voor een (nieuw)bouwproject.

Herstelwerk

Van de herinrichting van het kleinste klinkerstraatje in een dorp tot de aanleg van een compleet nieuwe, geasfalteerde 60-km verbindingsweg en alles wat daarbij komt kijken: ook daar komt onze divisie grond- en wegenbouw in actie. Herstel en versteviging van dijklichamen of taluds bij spoorwegen, aanleggen van duikers, plaatsen van damwanden – de variatie aan werkzaamheden is groot.