Nieuwbouw met oog op de toekomst

Nieuwbouw van woningen, kantoorgebouwen of hotels. Nieuwbouw van villa’s met bijzondere architectuur, een duurzame fietsenstalling of een paardenstal. Nieuwbouw is een breed begrip en voor de afdeling kleinbouw van K_Dekker dé kans om al hun knowhow en expertise uit de kast te halen. Maatwerk leveren en meedenken met de klant staan daarbij voorop.  

Bij kleinschalige nieuwbouwprojecten draait het altijd om meer dan alleen het neerzetten van het object. Duidelijke afstemming met de opdrachtgever en eventuele derde partijen die betrokken worden bij de bouw zijn doorslaggevend voor tevredenheid over het eindresultaat. Adviseren over wat wel en niet kan, meedenken over duurzame en energiebesparende oplossingen en scherp blijven op de financiële haalbaarheid: juist met díe aspecten kan de afdeling kleinbouw van K_Dekker het verschil maken voor opdrachtgevers. 

Vaak in bouwteam

Vaak werkt K_Dekker kleinbouw bij nieuwbouwprojecten in een bouwteam. Samen met architect, installateurs of andere partijen bespreken we dan in detail de eisen en stemmen de planning af. Actief meedenken, maatwerkoplossingen bedenken en flexibel opereren moet resulteren in een snelle start en soepel verloop van het bouwproces.

Zowel in bouwkundig als installatietechnisch opzicht focussen we bij nieuwbouw op duurzaamheid. We leggen niet alleen ons eigen energieverbruik onder de loep, maar kijken naar het materiaal dat we toepassen en berekenen vooraf de uiteindelijke energieprestatie van het pand. Waar mogelijk scherpen we de EPC-waarde aan. 

Specialistische aanpak

Ontwerpen van architecten vragen meer dan eens om een specialistische aanpak. Bijzondere betonconstructies, gelaagde verdiepingen en daken, en origineel glas- en houtwerk. Dankzij de brede expertise en specialistische vakkennis binnen K_Dekker kunnen we nieuwbouwprojecten vaak van a tot z zelf realiseren. Zorgeloos bouwen onder één dak! 

Waar bij woningbouw vaak nog een architect komt kijken, ontwerpt het team van K_Dekker kleinbouw zelf ook objecten. Fietsenstallingen, paardenstallen: op basis van de wensen en eisen van de opdrachtgever leveren we dan echt van a tot z een nieuwbouwproject op. Ook hier geldt duurzaamheid als belangrijk uitgangspunt. We kiezen altijd voor duurzame materialen en energiezuinige E- en W-installaties. Een groen sedumdak is zeker bij zulke projecten ook vaak een slimme keuze: ook dat realiseren we.