HOME | projecten | _INFRA | Groene wand Andreas Ensemble
PDF

Groene wand Andreas Ensemble

Amsterdam

Om de buitenruimte te verfraaien en de beperkte ruimte beter te benutten, gaf de gemeente Amsterdam K_Dekker opdracht om een schuin talud te vervangen door een verticale groene wand. Omdat de werkplek strak naast een hotel lag, was minimale hinder een harde eis.


Amsterdam 21 februari 2018 0 - 500.000 Gemeente Amsterdam

Groene wand Andreas Ensemble

Omzet 0 - 500.000
Contractvorm Bouwteam
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Architect Gemeente Amsterdam
Opleverdatum 21 februari 2018
Gerealiseerd
Locatie Amsterdam

Een van de belangrijkste kenmerken van werken in een bouwteam is het veelvuldige overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook afstemming met derden is een essentieel onderdeel van het werk. K_Dekker stemde planning en aard van het werk dan ook af met de dichtstbijzijnde buur: het Fashion Hotel. Bovendien trof het bedrijf voorzieningen voor passerend verkeer.

Ook maatvoering, monitoring, engineering en vergunningaanvragen waren taak voor K_Dekker. Daar kwam bij het verwijderen van tegels, vlaggenmasten, banken en fietsenrekken. Om de groene wand verticaal robuust te krijgen moest er gewerkt worden met beton, een goede bekisting en wapening, en aanhechting aan het bestaande viaduct. Ook kwam er flink wat heiwerk bij kijken – geen sinecure zo vlak naast een trilling gevoelig gebouw.