HOME | projecten | _INFRA | Vervangen pijler Spaarnebrug
PDF

Vervangen pijler Spaarnebrug

Haarlem

Een van de pijlers van de Spaarnebrug heeft K_Dekker compleet vernieuwd. De pijler is binnen tien maanden (en zeven buitendienststellingen) volledig gesloopt en opnieuw opgebouwd, zonder het boot- en treinverkeer te belemmeren. Dankzij de hulpconstructie kon de trein gewoon blijven rijden tijdens de werkzaamheden.


Haarlem 13 mei 2016 5.000.000 - 10.000.000 ProRail B.V.

Vervangen pijler Spaarnebrug

Omzet 5.000.000 - 10.000.000
Contractvorm Array
Opdrachtgever ProRail B.V.
Architect Movares Nederland BV
Opleverdatum 13 mei 2016
Gerealiseerd
Locatie Haarlem

Omdat een van de pijlers van de spoorbrug over het Spaarne instabiel was, moest hij worden vernieuwd. ProRail had de uitvoering en de fasering tot in detail vastgelegd: welke spoorobjecten vervangen moesten worden, dat het treinverkeer maximaal zeven keer buitendienst zou worden. Sowieso mocht het treinverkeer, op de buitendienststellingen na, geen enkele hinder ondervinden van het werk.

Elke minuut telt

Tijdens zo’n buitendienststelling telt echt elke minuut. Dat vraagt om een perfecte voorbereiding én dito uitvoering. Bij K_Dekker zochten ze daarom binnen het bestek en in overleg met Movares en ProRail nog naar extra optimalisaties. Die pakten stuk voor stuk goed uit.

Om het slopen van de pijler in één weekend te kunnen doen, had K_Dekker een ombouwconstructie bedacht van stalen dwarsbalken met daarop drie betonblokken van 60 ton per stuk. Daarop kwamen de rails en de brug te liggen. De bovenleidingportalen werden in een groot stalen frame gehangen. Toen na het weekend de treinen weer gingen rijden, kon K_Dekker de rest van de oorspronkelijke pijler slopen, de nieuwe fundering slaan en daarop een nieuwe, forse pijler van staal, beton en metselwerk construeren. Een geringe afwijking in de maatvoering van de nieuwe pijler kan de spoorsystemen al buiten werking stellen. Dit was tijdens het werk een van de meest besproken en meest essentiële afstempunten.

Binnen de tijd

Dankzij die slimme ombouwconstructie en de soepele communicatie tussen alle partijen voltooide K_Dekker het werk binnen de vooraf gestelde termijn. Daarover waren ze bij ProRail uiteraard ook heel enthousiast.

_Nieuws over dit project

De eerste betonstort van pijler Spaarnebrug

Na maanden hulpconstructies aanbrengen, installaties ombouwen, slopen en de definitieve fundering aanbrengen is het eindelijk zover, de eerste betonstort van de pijler Spaarnebrug is een feit. Door mi...
Lees verder

Pijler Spaarnespoorbrug Haarlem wordt vervangen in sneltreinvaart

Een van de pijlers aan de spoorbrug – vlak voor station Haarlem, op het drukke tracé Amsterdam-Haarlem – is waarschijnlijk vanwege baggerwerkzaamheden verzakt. Deze onveilige situatie moe...
Lees verder