Bewuste bouwers

Oog en oor hebben voor de omgeving en de omwonenden is bij een bouwproject van groot belang. Ladende en lossende vrachtwagens, geluidsoverlast, stof, een omleiding of een omlooproute: omwonenden worden niet altijd gelukkig van een bouwproject in de buurt. Begrijpen we bij K_Dekker. Niet voor niets zijn we sinds 2012 deelnemer van Bewuste Bouwers. We werken conform de gedragscode op onze projecten en we bouwen op een veilige, duurzame en omgevingsbewuste manier.

Minimale overlast

Concreet betekent het dat we als bewuste bouwer bij elk bouwproject de overlast voor omwonenden en passanten tot een minimum beperken. Helemaal geen overlast gaat helaas niet lukken, maar door de buurt en de omgeving uitgebreid en op tijd te informeren over het project en wat we wanneer doen, voorkomen we zoveel mogelijk onverwachte verrassingen. 

Vooraf kijken

Bovendien kijken we vooraf goed naar de omgeving. Waar rijden we langs met materieel? Is het wel nodig de weg volledig af te sluiten? Kunnen we misschien trillingvrij heien? Zo beperken we al veel (onnodige) overlast. Of we organiseren informatiebijeenkomsten voor de omwonenden. Tijdens de werkzaamheden informeren we de omgeving ook over bijvoorbeeld wegafsluitingen of geluidsoverlast met (digitale) omgevingsberichten. Bewoners en bedrijven kunnen dan anticiperen op onze werkzaamheden – we hebben gemerkt dat ze dat prettig vinden.

Update van bouwproject

Updates rondom een bouwproject versturen we regelmatig aan wie daar interesse in heeft. Denk dan aan specifieke werkzaamheden waarvan de omgeving overlast kan ondervinden, omlooproutes of tijdelijke wegafsluitingen en andere activiteiten rondom het bouwproject die van invloed kunnen zijn op de omgeving. Bedrijven, omwonenden en andere betrokkenen die op de hoogte willen blijven kunnen zich aanmelden voor die (digitale) updates van specifieke projecten. 

BIJ_Dekker

K_Dekker heeft oog voor de omgeving en voor de bij. Om de natuur te compenseren voor onze werkzaamheden hebben wij ook zo’n veertig procent van het werfterrein in Krabbendam natuurvriendelijk ingericht. In samenspraak met onze opdrachtgevers kunnen we open landschappen rondom onze projecten inzaaien met bloemzaad. Zo helpen wij mee aan het voortbestaan van de bij, de productie van ons voedsel en een fleurige omgeving! Doet u ook mee?

We bouwen aan de toekomst van Nederland en helpen daardoor mee aan de verstedelijking van ons land, dus ook de verandering van het landschap en de natuur. 80% van onze eetbare gewassen (o.a. fruit) zijn afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn cruciaal voor de productie van ons voedsel en van grote economische waarde voor behoud van flora en fauna. De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te maken heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid.

Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers beperken hinder en mogelijke hinderbeleving voor de omgeving. Dat is in het kort de gedachte achter de stichting Bewuste Bouwers. Dat betekent dat onze medewerkers zich bewust zijn van de impact die hun werk heeft op mens, flora en fauna in de omgeving van een bouwproject. Concreet leidt dat ertoe dat zij vóór en tijdens de bouw proactief communiceren over wat er gaat gebeuren en dat ze ook adequaat omgaan met vragen, klachten en tips vanuit de omgeving. Bewust bouwen is bepaald geen eenrichtingsverkeer.

Bedankje voor omwonenden

Bosjes tulpen, chocoladeletters: af en toe bedankt K_Dekker omwonenden met een kleinigheid voor hun begrip tijdens het bouwproject. Juist omdat we snappen dat een bouwproject in de buurt niet altijd even leuk is en best wat vraagt van onze tijdelijke buren. Zorgen over schade aan de straat of aan gebouwen door zwaar bouwverkeer? Denken we ook aan. In Castricum hebben we een straat met kinderkopjes beschermd met tapijt voor we er rijplaten overheen legden. Dankzij de proactieve houding van onze medewerkers smoren we overlast op zo’n manier vaak al in de kiem.