Ron Oudeman

Directieportefeuille
Algemeen directeur

Nevenfuncties

  • Lid van VCB
  • Lid van NAVW
  • Lid van AAW

Arjen Bos

Directieportefeuille
Directeur

Alex Kirstein

Directieportefeuille
Technisch Directeur

Nevenfuncties

  • Bestuurslid van VOCT
  • Bestuurslid van VIB (Vakgroep Ir.bur. Bouwbedrijven)
  • Lid VCB taakgroep techniek en innovatie