Werken volgens het (spoor)boekje

Deugdelijke, veilige en goed bereikbare perrons zijn een must voor alle reizigers. Eigenaar ProRail stelt dan ook hoge eisen aan de staat van de stations, de perrons en ook aan de bereikbaarheid ervan. Want mindervalide reizigers moeten ook ongehinderd op stations en perrons kunnen komen om met de trein te reizen. Werken op en rondom het spoor en bij stations is een vak apart.

Kenmerkend voor perronbouw: elk perron is een project op zich. Want ook al zien de perrons er op het eerste gezicht min of meer hetzelfde uit, het werk is altijd anders. Het ene station is het andere niet. 

Van totaalaanpak tot detailwerk

Het varieert van een totaalaanpak om de toegankelijkheid, veiligheid en installaties te verbeteren tot het herstellen van monumentaal metselwerk aan perronkeerwanden of restauratie van bijzondere gebouwen met architectonisch unieke kenmerken. Dan werkt het team van K_Dekker volgens de Monumentenrichtlijnen voor onderhoud en restauratie van monumenten en panden. Vaker gaat het om installatie van liften, egaliseren van de perronvloer, realiseren van nieuwe overkappingen of het plaatsen van een voetgangersbrug over het spoor. Op die manier hebben we bij K_Dekker al heel wat stations 

Rode draad in het werk aan stations en perrons is de dienstregeling. De treinen rijden namelijk ook tijdens herstel- en verbouwingswerkzaamheden gewoon door. Sporadisch plant NS een treinvrije periode in, een TVP. Vaak is dat in een weekend of ’s nachts. Tijdens zo’n treinvrije periode is het alle hens aan dek en werken we ’s nachts door om optimaal te profiteren van het feit dat er geen treinen rijden en om werkzaamheden uit te voeren die alleen kunnen als het treinverkeer is stop gezet.

Metamorfose van stations

Veiligheid, duurzaamheid en toegankelijkheid:  dat zijn de belangrijkste eisen die ProRail stelt aan moderne stations. Inmiddels heeft het team van K_Dekker op tientallen stations in heel Nederland gewerkt aan die aspecten. Soms op basis van een specifieke projectomschrijving, vaak op basis van eigen ontwerp en plan van aanpak. Tal van stations ondergingen op die manier een complete metamorfose. We legden honderden zonnepanelen op de stationsdaken, hergebruikten bouwmateriaal en knapten verouderd stationsmeubilair op. Perronbouw dekt bij lange na niet de lading van het werk op en rondom stations. Dat varieert van het verbeteren van de toegankelijkheid met liften, loophellingen of traverses en de bouw van nieuwe, ondergrondse en bovengrondse fietsenstallingen tot de aanleg van een naastgelegen busstation of de complete herinrichting van een stationsgebied.

BIM en 3D

Perronbouw – of beter gezegd: bouwprojecten op en rondom stations – vereisen in alle opzichten een precieze en heldere afstemming. Alles draait om strak timemanagement, optimale logistiek én maximale efficiency. De teams van K_Dekker steken veel tijd in de voorbereiding van projecten in perronbouw – BIM en 3D zijn dan ook sleutelwoorden – zodat het bouwproces zo soepel mogelijk verloopt. Onze BIM-modelleur is perfect in staat om clashes in de modellen te signaleren en er ook effectief over te rapporteren. Dat bespaart veel tijd tijdens de uitvoering én scheelt in de kosten voor eventuele herstelmaatregelen.

Strak omgevingsmanagement 

Vanwege de doorgaande verkeersstromen is strak omgevingsmanagement cruciaal. Elke dag is het een komen en gaan van voetgangers, fietsers, auto’s, taxi’s en bussen. Al dat verkeer leiden we in goede banen. Ook houden we rekening met omwonenden en bedrijven in de directe omgeving van het station: we doen er alles aan om de hinder voor hen tot een minimum te beperken en informeren hen uitgebreid over de werkzaamheden.