Duurzame renovatie is altijd win-win

Renovatie is vaak een dubbelslag: door duurzame materialen te gebruiken, de energieprestatie van een pand te verbeteren én dat met het eigenlijke renovatiewerk te combineren. Bij K_Dekker kleinbouw bekijken we een renovatie dan ook altijd in een breder perspectief waarbij ook duurzaamheid, innovatie en CO2-reductie meetellen.

Renovatieprojecten bij onder meer industriële ondernemingen, zorginstellingen, overheden, dienstverleners en woningbouwverenigingen pakken we bij K_Dekker kleinbouw altijd op als een totaalproject. We zien de renovatie als een concrete kans om een dubbelslag te slaan waarvan de opdrachtgever maximaal profiteert. 

Energiebesparing

Bij een gevelrenovatie berekenen we dus ook hoe we de isolatiewaarde kunnen optimaliseren. Bij de renovatie van een industriële keuken in een zorginstelling of een kantoorgebouw kijken we bijvoorbeeld welke installaties een energiebesparing opleveren. En we zijn kritisch op het materiaalgebruik. In principe geldt: hoe duurzamer, hoe beter. Met  de inzet van hybride machines of volledig elektrisch materieel zijn we ook scherp op onze eigen energieprestatie. 

Renovatieprojecten zijn altijd maatwerk. Daarin schuilt de uitdaging om steeds opnieuw te zoeken naar de meest optimale aanpak, zodat de investering het meeste rendement oplevert voor de opdrachtgever. Dat is dus per definitie meer dan een opknapbeurt. Dankzij de ruime knowhow en expertise bij K_Dekker en de korte lijnen kan het team van K_Dekker kleinbouw die multidisciplinaire visie ook in praktijk brengen. 

Duidelijke communicatie

Duidelijke communicatie met de opdrachtgever over het beoogde eindresultaat staat bij deze aanpak centraal. Waar nodig coördineert K_Dekker kleinbouw het volledige project en pakken we de regie. Van vergunningsaanvraag tot aan oplevering, inclusief een realistische planning en strak omgevingsmanagement. Bij asbestverwijdering huren we een daarin gespecialiseerde partij in en ook voor E- en W-installaties werken we met vaste, deskundige partners.

Renovatieprojecten kunnen enorm verschillen in omvang en complexiteit. Ook de aard van de werkzaamheden en locatie, opdrachtgever en andere omstandigheden zijn van invloed op de duur en het verloop van het project. Maatwerk is in alle gevallen de rode draad. In een industriële omgeving pakt K_Dekker kleinbouw de communicatie bijvoorbeeld anders op dan in een woonwijk: ook op dat vlak leveren we maatwerk. We houden rekening met doorgaande bedrijfsprocessen, minimaliseren de overlast voor omwonenden en treffen voorzieningen om de veiligheid van medewerkers, gebruikers en passanten te garanderen.