Historische restauratie vereist toekomstvisie

Restauratie van monumentale panden en objecten voert K_Dekker kleinbouw uit voor een aantal gemeentes en stichtingen. Zij koesteren de historische waarde van hun bezittingen – en terecht. De monumentale status en de daarmee samenhangende, bijzondere details zijn bij restauratie dan ook het startpunt voor het team van K_Dekker. 

Voor onder meer een stichting en een gemeente voert het team van K_Dekker kleinbouw al jarenlang restauratiewerkzaamheden uit. Dat varieert van geplande onderhoudswerkzaamheden tot onverwachte calamiteiten na lekkages, bij schade door storm of vandalisme of reparatie van niet-werkende deuren of sloten. 

Vak apart

Restauratie van kozijnen en gevels, vervangen van door houtrot aangetaste houten elementen, apart metselwerk. Goed onderhoud is van grote waarde voor gebruikers en eigenaren van deze bijzondere panden en objecten. Restaureren is bovendien een vak apart. Het vraagt om een scherp oog voor detail én voor de lange termijn. En om kennis van het ambacht – échte vakmannen en vakvrouwen komen hier dus in actie.

Restaureren van historische objecten en monumentale panden is echt een vak apart. En dat niet alleen. Het komt ook aan op heldere communicatie met de bewoners en gebruikers, inspelen op de binnenstedelijke aspecten die van invloed kunnen zijn op het werk, de specifieke monumentenstatus en de doorgaande bedrijfsvoering. Want ook dat komt voor. 

Geschiedenis herschrijven

Bij historische objecten in de publieke ruimte – bijzondere bankjes, kunstzinnige hekwerken, speciale bruggen – gaat het echt om de kleine details. De objecten zijn stuk voor stuk uniek en hebben allemaal hun eigen verhaal. K_Dekker kleinbouw wil de geschiedenis hier niet herschrijven, maar het verhaal van elk pand of object wel doorvertellen, en dus de bijzondere uitstraling behouden. Dát is restauratie in een notendop. 

Omdat restauratie zo nauw luistert, stemmen we onze werkzaamheden goed af met de opdrachtgever. Kleine reparaties, vervangen van rotte planken, een schilderklus: daar heeft de opdrachtgever eigenlijk geen omkijken naar. K_Dekker heeft zijn vakmanschap meer dan eens laten zien, het vertrouwen is groot. Maar bij de complete vervanging van een object of bij een wat grotere renovatie is er altijd overleg. Duidelijke communicatie en praktische afstemming zijn speerpunten in onze aanpak.

Duurzame aanpak

Ook bij restauratieprojecten letten we op duurzaamheid, energiebesparing, innovatie en CO2-reductie. Dat komt terug in de materialen die we kiezen, de isolatie- en andere energiezuinige maatregelen die we treffen en de innovatieve technieken die we toepassen. Want de geschiedenis mag dan wel het startpunt zijn bij restauratiewerk, we verliezen de toekomst nooit uit het oog.