Service en onderhoud: vakmanschap pur sang

Als er een afdeling is bij K_Dekker waarbij het honderd procent draait om vakmanschap en creativiteit, dan is het wel de afdeling service en onderhoud. Snel kunnen schakelen en praktische, duurzame oplossingen realiseren voor elke denkbare situatie, en ook nog met een toekomstgerichte blik. Slimme service en gedegen onderhoud: daar wint iedereen bij.

Van monumentale panden tot straatmeubilair in alle soorten en maten, van schilderwerk of herstel van houtrot tot het opknappen van deuren en kozijnen of bijzonder metselwerk. Voor gemeenten die panden in eigen beheer hebben is het een uitkomst: een service- en onderhoudsdienst die voor regulier onderhoud én onverwachte calamiteiten ingeschakeld kan worden.

Meerjarige contracten

Vaak sluit K_Dekker kleinbouw meerjarige service- en onderhoudscontracten af met diverse opdrachtgevers. Onder meer gemeenten en andere dienstverlenende organisaties die vanuit meerdere vestigingen opereren en niet over een eigen onderhoudsdienst beschikken maken gebruik van onze service- en onderhoudsdiensten. Maar we werken ook voor industriële bedrijven en vervoersorganisaties waar het ‘gewone’ werk vaak 24 uur per dag, zeven dagen per week doorgaat. Ook tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Daarbij gaat het regelmatig om tamelijk specifieke onderhouds- of herstelwerkzaamheden. Bij de monumentale panden is ambachtelijk vakmanschap dan absoluut een pre. Omdat bijzondere metselverbanden moeten worden gelegd of het voegwerk speciale vaardigheden vereist. Of omdat loden en zinken elementen opgeknapt of vervangen moeten worden. Apart vormgegeven houten kozijnen en deuren? Bij K_Dekker kleinbouw werken ervaren timmermannen die het ambacht tot in de puntjes beheersen.

Bij bedrijven kunnen strenge hygiëne-eisen cruciaal zijn, of de continuïteit van de bedrijfsprocessen. Dan komt het vooral aan op een strakke planning en duidelijke communicatie zodat opdrachtgever én uitvoerder elkaar niet in de weg zitten. Terwijl bij onderhoudswerk in de publieke ruimte weer meer nadruk ligt op omgevingsmanagement: K_Dekker kleinbouw communiceert dan altijd met bewoners en gebruikers, bijvoorbeeld met een mailing of een presentatie en hangt informatieborden op voor passanten. 

Snelle actie

Veel van de service- en onderhoudswerkzaamheden die K_Dekker kleinbouw uitvoert zijn algemeen van aard en bovendien goed in te plannen. Soms regeert de onvoorspelbaarheid. Extreme weersomstandigheden of vandalisme kan onverwachte schade veroorzaken aan objecten. Dan is het zaak om snel te schakelen en accurate maatregelen te treffen om die onvoorziene schade zo snel mogelijk te herstellen. Eventueel met een tijdelijke oplossing. 

De uiteindelijke oplossingen die K_Dekker kleinbouw realiseert zijn duurzaam en toekomstgericht. Gedegen onderhoud is altijd een inspanning gericht op de lange termijn. En dus kiezen we voor duurzame materialen, innovatieve technieken en energiezuinige installaties. Waar mogelijk reduceren we onze eigen CO2-uitstoot – door gebruik te maken van elektrisch aangedreven of hybride machines. Service en onderhoud vereist in alle opzichten een toekomstgerichte aanpak.