Van station naar station

Goede bereikbaarheid van de stations, veilige en optimaal toegankelijke perrons en renovatie van al dan niet monumentale stationsgebouwen: onder de noemer spoorwegstations valt een heel gevarieerde groep bouwprojecten. Opdrachtgever is eigenlijk altijd ProRail. K_Dekker is de afgelopen jaren steeds beter thuis geraakt in de wereld van het spoor. 

Optimale bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid van stations: ProRail wil dat alle stations in Nederland optimaal bereikbaar zijn voor mindervaliden met bijvoorbeeld een hellingbaan, lift of roltrap. Een enorme opgave die bovendien vraagt om maatwerk. Want al vervullen de stations in Nederland allemaal dezelfde functie, ze zien er stuk voor stuk anders uit. In het verleden gemaakte keuzes rondom looproutes, wel of geen liften of roltrappen, de situering in de omgeving: goede bereikbaarheid is dan ook nooit te realiseren met een kant-en-klare oplossing. Creativiteit, slim gebruikmaken van innovatieve technieken en een toekomstbestendige oplossing bedenken – daar komt het in het kort wel op neer.

Duurzaamheid een must

Duurzaamheid en CO2-reductie zijn bovendien twee waardes die ProRail hoog houdt en waarvan het bedrijf ook maximale inspanning verwacht van de aannemers. En daar kunnen we ons bij K_Dekker helemaal in vinden. Creatief en toekomstgericht meedenken is onze tweede natuur. 

Werken op en rondom treinstations heeft nóg een belangrijk kenmerk: je moet als bouwer rekening houden met de dienstregeling. Stations zijn ook tijdens een verbouwing gewoon open. Er passeren en stoppen treinen, reizigers vertrekken en komen aan en in de spitsuren is het er meestal buitengewoon druk. Rekening houden met de omgeving, de veiligheid van iedereen waarborgen en snel reageren op onverwachte situaties: het is allemaal inherent aan het werken aan het spoor. 

Treinvrije periodes

ProRail plant nauwgezet treinvrije periodes in – dat zijn vaak weekends waarin een station dicht gaat of dat een specifiek traject wordt afgesloten voor treinverkeer – als bouwer moet je dan alles op alles zetten om in die periode alle werkzaamheden te verrichten die je niet zou kunnen doen als de treinen wel rijden. Dat vraagt om een strakke planning, gedegen afstemming met leveranciers, onderaannemers en andere partijen. 

Monumentaal en modern

Dat elk station anders is, maakt het werk juist zo boeiend. We herstellen monumentaal metselwerk van stationsgebouwen of perronkeerwanden, plaatsen bijzondere overkappingen en transparante liftunits, leggen veiligheidsmarkeringen aan op perrons, realiseren ondergrondse fietsenstallingen en coördineren de aanleg van complete buspleinen. Of het nou om het moderniseren van verouderde stations in plattelandsgemeentes gaat of het opknappen van klassieke treinstations in het centrum van een grote stad: bij K_Dekker kennen we de wereld van het spoor ondertussen van a naar b.