Robuust fundament voor windturbines

Windturbinefundaties staan letterlijk aan de basis van de energietransitie in Nederland. Dat alleen al maakt dat we bij K_Dekker trots zijn op onze bijdrage daaraan: als bedrijf ondersteunen we duurzaamheid in brede zin, en in deze projecten dus heel concreet. Robuust, groot én precies typeren deze bouwprojecten. 

Door heel Nederland leggen we al sinds 1999 de basis voor windturbines. Er gelden strenge constructieve en technische eisen voor windmolenfundaties die weer samenhangen met de grootte van de turbine en de grondsamenstelling op de locatie. De ene keer bouwen we fundaties voor een nieuw te realiseren windturbinepark, de andere keer vervangen we in een opschalingsproject een bestaande windmolenfundatie omdat de grotere, nieuwe windturbine meer draagkracht vereist. Ook de aanleg van fundaties voor kraanopstelplaatsen komt daar regelmatig bij.

Voor ontwerp en technische berekeningen van de fundatie beschikken we bij K_Dekker over voldoende expertise. Hoe groot en robuust het eindresultaat ook is, toch draait het bij de windturbinefundaties om precisie en details. En om samenwerking: meer dan eens werken we intensief samen met deskundige partners bij de realisatie van een compleet windturbinepark.

Hoogtes en diameters

Windturbines met ashoogtes van 109 meter, tiphoogtes van 177 meter en een rotordiameter van 136 meter hebben logischerwijs ook een stevig fundament nodig. En door het gewicht van de turbine en de kraan die gebruikt wordt om de turbine te plaatsen is soms zelfs een fundatie nodig van de kraanopstelplaats. In heel Nederland heeft K_Dekker inmiddels windturbinefundaties en fundaties voor kraanopstelplaatsen gerealiseerd. In Noord-Holland, Friesland, Zeeland, Brabant en Flevoland kwamen we in actie op windparken, bij bedrijven en voor coöperaties van particulieren. 

Meer dan de fundatie

Bij het vervangen van bestaande fundaties – omdat de nieuwe windturbines groter zijn en de fundatie daar dus geschikt voor moet zijn – komt ook de sloop van de oude fundatie voor rekening van K_Dekker. Ook daar speelt duurzaamheid een rol: met circulair beton en betongranulaat willen we bewust meewerken aan hergebruik van grondstoffen. Het puin dat vrij komt wordt ter plekke gebroken en hergebruikt bij de aanleg van de kraanopstelplaatsen. Ook het elektrotechnische deel en het ontwerp voor de fundatie zijn in sommige projecten onderdeel van de opdracht, en de aanleg van het inkoopstation waar de hoogspanning omgezet wordt naar bruikbare groene stroom.

In wezen komt het realiseren van een fundatie neer op heien – soms trillingsvrij – en grond ontgraven voor de bouwput van de turbine. De aanleg van een goede drainage, storten van zand en granulaat zijn logische stappen, waarbij het gaat om grote getallen maar precisie wel telt. Bovendien moet het oppervlak van de uiteindelijke fundatie ook nog eens perfect waterpas zijn. Een precisiewerk van formaat dus.