HOME | VEILIGHEID

VEILIGHEID VOOROP

_ BESPREKEN

We willen allemaal veilig kunnen werken. Gevaarlijke situaties willen we vermijden, ongelukken willen we voorkomen. De manier waarop we werken maakt een situatie veilig of juist niet. We hebben dus zelf invloed op veiligheid op het werk.

Wat houdt veilig werken precies in? Hoe werk je veilig?  Om daar geen twijfel over te laten bestaan heeft K_Dekker een aantal gedragsregels opgesteld. Met die gedragsregels vergroten we de veiligheid op het werk. Houd je je aan de regels, dan zorg jij direct voor een veilige werkomgeving. De gedragsregels staan in een VGM bijlage bij je arbeidscontract. Ook bespreken we de regels tijdens diverse bijeenkomsten, onder meer bij de kick-off van een project en bij de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Door ons aan de regels te houden vergroten we de veiligheid op het werk. Houd je je niet aan de regels? Dan breng je jezelf en anderen in gevaar. Kun je je in een bepaalde situatie niet aan de regels houden? Meld dat dan meteen aan je leidinggevende.

Veiligheid, gezondheid en milieu raken ons allemaal in ons dagelijks werk. Met de VGM gedragsregels leveren we allemaal persoonlijk een actieve bijdrage aan een veilige en gezonde werkomgeving.

_ AANSPREKEN

We gaan er bij K_Dekker bouw & infra altijd van uit dat je je werkzaamheden veilig uitvoert. En ook dat je let op je eigen veiligheid, die van de projectmedewerkers en van je omgeving. Veilig kunnen werken is voor ons essentieel. Het is meer dan een verplichting, wij vinden het normaal. Merk je dat iemand zich niet aan de regels houdt, spreek diegene daar dan op aan. We vinden het zelfs zo belangrijk dat er op niet aanspreken een sanctie staat. Bovendien weet je niet waarom iemand een regel overtreedt. Misschien kent hij de regel niet, of is hij zich niet bewust van het risico. Juist door het gesprek aan te gaan, kunnen we elkaar versterken om de veiligheid op de werkplek op een hoger niveau te brengen. En daar hebben we allemaal baat bij. Dus: We werken veilig, of we werken niet!

_ Ik ben in het bezit van een geldig identiteitsbewijs en VCA diploma.

_ Ik gebruik altijd de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. (PBM’S)

_ Ik draag een lange broek / overall (dus geen korte broek).

_ Ik bel privé alleen in mijn pauze, zakelijk bel ik op een veilige plaats.

_ Ik zorg dat wij veilig werken, anders niet.

_ Ik werk niet voordat ik een project specifieke werkinstructie heb gehad.

_ Ik werk alleen met veilig en goedgekeurd gereedschap en materieel.

_ Ik ben milieubewust en ruim bouw- en sloopafval gescheiden op.

_ Ik accepteer aangesproken te worden en spreek anderen aan op (on)veilig gedrag.

_ Ik meld onveilige situaties en handelingen direct bij mijn leidinggevende.

_ Ik draag veiligheidsschoenen en een veiligheidshelm.

_ Ik draag fluorescerend retro reflecterende bovenkleding (project(fase)specifiek)

_ Ik voorkom lekkages van olie en brandstof, of ruim dit op en meld dit aan mijn leidinggevende.

_ Ik werk niet onder invloed van drank of drugs.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.