Bij K_Dekker kijken we niet alleen hoe wij zelf in onze projecten die meerwaarde kunnen toevoegen, we ondersteunen onze opdrachtgevers daar ook in. Zo adviseren we ze proactief over duurzaamheid en de concrete maatregelen die ze kunnen treffen. Ook beoordelen we bouwprojecten op verschillende milieutechnische aspecten. De uitdaging is om de balans te vinden tussen financiële en maatschappelijke meerwaarde binnen elk project.

Groen in de praktijk

Duurzaam materieel

Sprekend zijn de hybride graafmachines. Die verbruiken zo’n twintig tot dertig procent minder diesel dan de reguliere graafmachines. Twee machines zijn voorzien van 3D GPS waardoor de kraanmachinist uiterst precies kan graven. Verder zijn ze ook nog eens een stuk stiller – en dat is gewoon fijn voor de machinist én omwonenden.

De Euro 6-vrachtwagens van K_Dekker mogen rijden in de milieuzones die verschillende grote steden hebben ingesteld. Het CO2-bewustzijn is sowieso groot: door juiste input vanaf de projectlocaties rijden de trucks zelden leeg maar plannen het laden en lossen slim en efficiënt.

Op de werf rijd een elektrische heftruck en gebruiken we lichtmasten op zonne-energie en klein duurzaam materieel zoals elektrische stampers en hybride trilplaten.

Energiezuinig kantoor

Hoofdkantoor in Warmenhuizen heeft geen gasaansluiting; het pand wordt verwarmd met een WKO-installatie. Op het dak liggen zonnepanelen, net zoals de werf in Krabbendam waar ook nog eens 385 zonnepanelen op het dak van de staal- en timmerfabriek liggen.

Hybride aggregaten

Op diverse projecten draaien we met hybride aggregaten. Een combinatie van een aggregaat, zonnepanelen en een hybridepakket zorgt ervoor dat energie in de aggregaat opgeslagen wordt zodat op ieder moment in de energiebehoefte voorzien kan worden, geheel onafhankelijk van het energienetwerk en op iedere gewenste locatie.

Stimuleren van elektrisch rijden

Op het parkeerterrein in Warmenhuizen staan voor zestien auto’s oplaadpalen. Eigen medewerkers en bezoekers kunnen hier hun elektrische auto opladen met stroom opgewekt door onze eigen panelen.

Duurzaam renoveren

Op de bedrijfspanden in Krabbendam liggen sinds vorig jaar geïsoleerde dakpanelen. Ook is de verlichting vervangen door LED. Al onze units worden voorzien van isolatie, LED-verlichting, modulerende elektrische kachels, bewegingsmelder en deurdrangers.

Betonmortel en betonproducten

Deze staan in de top drie van door ons meest gebruikte bouwproducten. Samen met de leveranciers willen we de CO2-uitstoot per kubieke meter betonmortel verlagen. Zo kopen we in bij leveranciers met het keurmerk Beton Bewust. Ook kijken we naar de reisafstand tussen het project en de betoncentrale van de leverancier – die moet zo kort mogelijk te zijn. Bij voorkeur zetten we een hybride mixer in.

Groene elektriciteit

Alle door ons ingekochte elektriciteit wordt aantoonbaar opgewekt door Nederlandse windmolens.

CO2 BELEID

Vermindering van de CO₂-uitstoot is een van de belangrijkste aspecten van ons MVO-beleid. We zoeken voortdurend naar technische innovaties en passen onze werkwijze aan in de verschillende projecten om de CO₂-uitstoot serieus en blijvend terug te dringen. Sinds 2009 rapporteren we over onze uitstoot van broeikasgassen door onze werkzaamheden. Vanuit de nulmeting (referentiejaar 2010) laten we zien met welke maatregelen en in welke mate we de CO₂-uitstoot hebben weten te reduceren. We spelen daarmee bovendien in op de signalen uit de markt. Ook conformeren we ons aan de prestatieladder van SKAO over de CO₂-uitstoot. Elk half jaar communiceren we naar onze eigen medewerkers en naar klanten en leveranciers over ons energiebeleid, onze CO₂-footprint en andere kwantitatieve reductiedoelstellingen. K_Dekker zit al een aantal jaar op de vijfde en hoogste trede van de CO2-prestatieladder. Dat levert behalve milieuwinst en kostenbesparingen ook commercieel voordeel op.

DUURZAAMHEID

Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid volgen we op de voet. Binnen K_Dekker werken we dan ook met diverse bewezen duurzame technieken en materialen. Daarnaast hebben we specifieke werkprocessen zo ingericht dat ze de duurzaamheid in het algemeen bevorderen, een positieve invloed hebben op de bouwsnelheid en tot kostenbesparingen leiden. Kennis van materialen en werkmethoden is cruciaal om serieuze stappen te zetten op het vlak van duurzaamheid. Mede om die reden hebben we daar bij de nieuwbouw van ons hoofdkantoor veel aandacht aan besteed. Warmteterugwinning, zonne-energie en keuzes voor duurzame materialen waren de belangrijkste pijlers. We durven ons nu dan ook met recht ervaringsdeskundigen te noemen.

_ CO2 PRESTATIELADDER

Vermindering van de CO₂-uitstoot is een van de belangrijkste aspecten van ons MVO-beleid.  We zoeken voortdurend naar technische innovaties en passen onze werkwijze aan in de verschillende projecten om de CO₂-uitstoot serieus en blijvend terug te dringen.

Sinds 2009 rapporteren we over onze uitstoot van broeikasgassen door onze werkzaamheden. Vanuit de nulmeting laten we zien met welke maatregelen en in welke mate we de CO₂-uitstoot weten te reduceren. We spelen daarmee bovendien in op de signalen uit de markt. Ook conformeren we ons aan de prestatieladder van SKAO over de CO₂-uitstoot.

De CO2 -Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2 -managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

 

Een innovatieve oplossing die goed weergeeft hoe wij onze duurzaamheidsambities in de praktijk toepassen. De Skoon Box is een mobiele batterijcontainer die gecertificeerd is om over het water te vervoeren en wordt aangeleverd op een ruimschuit die diep genoeg is om door de Amsterdamse grachten te varen. Met deze batterijcontainer testen we of we de gehele bouwlocatie bij de brug over de Keizersgracht en het varend materieel van stroom kunnen voorzien.

MVO-bijdrage medewerkers

Medewerkers van K_Dekker bouw & infra nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door namens het bedrijf in verschillende commissies van onderwijs- en bouwgerelateerde instellingen een actieve rol te vervullen. Zo zijn onze collega’s vertegenwoordigd bij Infra Bindt, Horizon College, Hogeschool INHolland, SPG Noord-Holland, Espeq, Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam en Jong Bouwend Nederland.

Sponsoring en goede doelen

K_Dekker sponsort enkele maatschappelijke activiteiten en ondersteunt goede doelen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt voor ons namelijk zeker ook in dat we ons verbinden aan de gemeenschap van onze medewerkers. We hanteren een aantal voorwaarden en richtlijnen voor ondersteuning en sponsoring – regionale activiteiten hebben een streepje voor. Wilt u meer weten over ons sponsorbeleid of wilt u een sponsorverzoek doen, mail dan naar info@kdbv.nl