HOME | nieuws | K_Dekker verhoogt met georganiseerd vertrouwen opbrengst voor klant

K_Dekker verhoogt met georganiseerd vertrouwen opbrengst voor klant

Amsterdam

Gepubliceerd op

K_Dekker bouw & infra zet zijn bouwexpertise en ondernemerschap in om bouwkundige en constructieve hoogstandjes voor haar klanten te realiseren. De nieuwe directeur Arjen Bos focust daarbij op de opbrengsten en toegevoegde waarde voor de klant. ‘In een open en transparant proces is het resultaat altijd beter.’

K_Dekker is een middelgroot bouw & infra bedrijf met een jaaromzet van tegen de  ruim tachtig miljoen euro en 180 medewerkers. De bouw- en infratak houden elkaar in evenwicht bij het bijna 60-jarige familiebedrijf uit Warmenhuizen (Noord-Holland). De projectportfolio is zo veelzijdig als K_Dekker zelf. Een actuele infraopdracht is de vervanging van drie bruggen ter hoogte van de Vijzelstraat in Amsterdam. K_Dekker voert haar werkzaamheden volledig uit vanaf het water om zo min mogelijk verkeershinder en milieubelasting  te veroorzaken. Voor projectontwikkelaars voert K_Dekker veel bouwkundige binnenstedelijke transformaties uit. In Hilversum leverde het in 2019 woonwerkcomplex H-Park op, de transformatie van een oude fabriekshal en voormalig kantoorpand naar een glazen atrium dat werkwoonruimte, kantoorruimte en shortstay-units verbindt. Aan het Rokin heeft K_Dekker in negen maanden een verouderd pand herontwikkeld naar twee flagshipstores en kantoorruimte. De veelzijdigheid van K_Dekker betaalde zich ook uit bij de nieuwbouw van ondergrondse gymzalen en grondige renovatie van het monumentale hoofdgebouw voor het Vossius Gymnasium in Amsterdam.

Familiegevoel

Vorig jaar besloot directeur/grootaandeelhouder Klaas Jan Dekker uit de directie te stappen. In Arjen Bos, eerder manager Realisatie bij BAM Bouw & Techniek regio Noordwest, vond Dekker de ideale opvolger. Samen met algemeen directeur Ron Oudeman, Alex Kirstein (technisch directeur) en controller Maurice Oudejans is de directie compleet. Het focusgebied van Bos is de bouw, Oudeman is een “inframan”. Klaas Jan Dekker blijft als groot aandeelhouder nauw betrokken bij het bedrijf en zal zich nadrukkelijker richten op projectontwikkeling. Bos noemt zijn nieuwe positie na zeventien jaar BAM ‘zeer verfrissend’.

‘BAM is een mooi bedrijf waar ik me goed heb kunnen en mogen ontwikkelen. De stap naar K_Dekker brengt mij vooral ruimte voor ondernemerschap, relatiegericht werken en een nuchtere cultuur die mij goed past. Wij denken in kansen en mogelijkheden en beheersen de risico’s. Zowel voor onszelf, maar zeker ook voor onze klanten. Bij K_Dekker werken we met korte lijnen. Het familiegevoel is hier nog altijd aanwezig; we doen het samen. We leggen heel veel terug bij de werknemers, zodat er zoveel mogelijk  gedragen besluiten uitkomen. De kwaliteit en het opleidings- en kennisniveau van de werknemers is hoog en met ruim 15 procent vrouwen is de samenstelling  divers. Onze mensen zijn flexibel; verschillen tussen civiele en bouwprojecten worden moeiteloos overbrugd. Bovendien is K_Dekker tot in zijn haarvaten geworteld in de regionale gemeenschap van Noord-Holland en de noordelijke randstad. Ook zit er veel ondernemerschap in dit bedrijf. Hoe ingewikkeld een opdracht ook is, we kijken altijd hoe het wel kan.’

Samenwerkingsmodel

Die ondernemende bedrijfscultuur klinkt de kersverse directeur als muziek in de oren. ‘Ambitieuze opdrachtgevers lopen vaak aan tegen aannemers die alleen beren op de weg zien; te duur, te complex, teveel risico’s, dus onmogelijk. Bij K_Dekker staan we gesteld voor complexe en integrale vraagstukken. Daar ligt onze kracht en onderscheidend vermogen. Met een professioneel en sterk realisatieapparaat én een eigen ingenieursbureau (Sophia Engineering) zijn we tot veel in staat.’ In zijn BAM-periode heeft Bos een bijzonder samenwerkingsmodel ontwikkeld met klanten en partners.

‘Dat model is gebaseerd op openheid, transparantie en best for project. Een professionele (contractueel vastgelegde) manier van samenwerken, waar de prikkels van eigen belang zijn verdwenen en ieder in staat is zich volledig te focussen op de projectopbrengsten en daarin als één team samen te werken. De opbrengsten in tijd, geld en flexibiliteit hebben mij en de hele keten enorm positief verrast. Voor alle partijen is het werk zo bovendien vele malen leuker. Onder andere de herontwikkeling van het voormalige Telegraafgebouw aan de Nieuwezijds Voorburgwal en de herontwikkeling van de Kalvertoren in de Kalverstraat zijn op deze basis uitgevoerd in opdracht van de Kroonenberg Groep.’

Met K_Dekker wil Bos op dezelfde voet verder. ‘Ons bedrijf is daar uitstekend op toegerust. Mooie en complexe projecten ontwerpen en uitvoeren doet K_Dekker al sinds mensenheugenis. Aannemers prijzen de hun toebedeelde risico’s normaliter vooraf af. Maar voor zowel opdrachtgever als bouwers is het veel interessanter om samen risico’s te beheersen en kansen te pakken. K_Dekker zal dan ook steeds vaker op basis van georganiseerd vertrouwen de opbrengst voor haar  klanten significant vergroten.’

Corona-impact

Ondanks de coronapandemie gaat het goed met het bouw- en infrabedrijf, somt de directeur op. ‘De coronacrisis heeft een minimaal effect op ons. Onze gediversifieerde portfolio beschermt ons tegen een neergaande conjunctuur. Zo richten we ons veel op conjunctuurongevoelige markten en opdrachtgevers, zoals ProRail, waterschappen, nutsbedrijven en overheden. Een gebrek aan opdrachten zal er niet zijn. Tot 2050 wacht de bouwsector een enorme opgave. Zo zijn tot 2030 1 miljoen woningen nodig. Met de doelstelling om in 2050 energie- en CO2-neutraal te zijn, is een grote transformatie van de Nederlandse (bouw)economie vereist. Zo moet voor de elektrificatie van ons land een volledige infrastructuur worden opgetuigd. Door de nieuwe inzichten vanuit de coronacrisis op wonen en werken, de verduurzamingsopgave en de energietransitie, verwachten we een aanzienlijke transformatieopgave.  K_Dekker wil hier haar bijdrage aan leveren.’

Private opdrachtgevers

K_Dekker wil bovendien minder afhankelijk worden van de aanbestedingsmarkt. ‘Minstens eenderde van onze orderportefeuille moet komen van vaste, private opdrachtgevers. Mijn persoonlijke ambitie is om complexe vraagstukken als verduurzaming en circulariteit op te lossen op basis van samenwerking. Ik wil ketensamenwerking 2.0 met onze klanten en adviseurs. Focus op de opbrengst, niet op de kosten en gunning op waarde in plaats van de veronderstelde laagste prijs. K_Dekker wil niet de grootste maar de beste zijn. We zijn daarom continu bezig elk aspect te verbeteren en te optimaliseren. We bewegen zo flexibel mogelijk mee met de markt. Zo voorkomen we pieken en  dalen. Die strategie betaalt zich uit; sinds de oprichting heeft K_Dekker altijd winst geboekt.’

Arbeidsmarkt

Ook met corona blijft de arbeidsmarkt krap, constateert Bos. ‘K_Dekker slaagt er gelukkig in om (jong) talent aan zich te binden. We steken veel energie in de ontwikkeling van ons personeelsbestand. Jaarlijks beginnen vier trainees aan een 4-jarig intern traject. Ze zitten zelf aan het stuur van hun ontwikkeling. Maar ook de mentoren en MT-leden zitten er bovenop. Vanaf het begin werken ze volle bak mee op mooie projecten en groeien altijd uit tot gewaardeerde krachten.’

BRON: VG Visie zomer 2021 werken (PDF versie artikel)

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.