HOME | projecten | _INFRA | Busbaan Kruisvaart Utrecht
PDF

Busbaan Kruisvaart Utrecht

Utrecht

Een nieuwe busbaan van Utrecht CS door de binnenstad naar de Vondellaan: een complex, divers en multidisciplinair project waarbij goed omgevingsmanagement van groot belang was. Het project is ook aangemeld bij de Bewuste Bouwers. Met de voltooiing van de busbaan Kruisvaart rijden de bussen nu snel en veilig van en naar het station.


Utrecht 31 oktober 2015 1.500.000 - 5.000.000 Gemeente Utrecht

Busbaan Kruisvaart Utrecht

Omzet 1.500.000 - 5.000.000
Contractvorm Array
Opdrachtgever Gemeente Utrecht
Architect Movares Nederland BV
Opleverdatum 31 oktober 2015
Gerealiseerd
Locatie Utrecht

K_Dekker heeft voor deze busbaan een betonnen, onderheide keerwandconstructie aangebracht direct naast de spoorbaan en naast de watergang van de Kruisvaart. Ook heeft K_Dekker de complete herinrichting van het openbaar gebied met riolering, nutsvoorzieningen, infra en de benodigde kunstwerken gerealiseerd.

De nieuwe busbaan Kruisvaart vervangt de Adama van Scheltemabaan, die is omgebouwd tot trambaan. Het tracé van de busbaan Kruisvaart loopt vanaf Utrecht Centraal, direct langs de westkant van het spoor en sluit aan op de Vondellaan.

Omgevingsmanager

Tijdens de werkvoorbereidings- en de uitvoeringsfase is een omgevingsmanager aangesteld. De omgevingsmanager adviseerde hoe tijdens de uitvoering bewust om kon worden gegaan met bijvoorbeeld geluids- en trillingshinder. Verder onderhield hij contact met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Op de projectlocatie hield de omgevingsmanager wekelijks spreekuur waar omwonenden terecht konden met vragen, ideeën of klachten. Via vierwekelijkse nieuwsbrieven is de omgeving continu ingelicht over de voortgang van het project. Ook is het project Busbaan Kruisvaart aangemeld bij Bewuste Bouwers.

De complexiteit en diversiteit van het project en de binnenstedelijke omgeving waarbinnen het werk is gerealiseerd zijn een goede referentie voor K_Dekker om te laten zien dat het bedrijf bekwaam en kundig is in het onder kwaliteitsborging uitvoeren van een multidisciplinair project.

_Nieuws over dit project

Brugdek Kruisvaartbrug geplaatst

Op vrijdagmiddag 10 juli is het brugdek voor de Kruisvaartbrug getransporteerd naar Utrecht. Het 15m lange brugdeel is vanaf Rotterdam per boot vervoerd, om vervolgens door de binnenstad per vrachtwag...
Lees verder

Busbaan Dichtersbaan te Utrecht

In opdracht van de gemeente Utrecht realiseert Aannemingsbedrijf K_Dekker bouw en infra in combinatie met Dekker Infra B.V. de Dichtersbaan te Utrecht. Momenteel wordt het betonwerk van de toekomstige...
Lees verder

Dichtersbaan Utrecht van start!

Aannemingsbederijf K_Dekker bouw en infra is in opdracht van de gemeente Utrecht gestart met het project Dichtersbaan Utrecht. Het betreft hier een multidisciplinair project. Dekker Infra verzorgd all...
Lees verder

Gerelateerd project

Middellangetermijnmaatregelen Abdijtunnel Schiphol

Middellangetermijnmaatregelen Abdijtunnel Schiphol

Schiphol

Om te kunnen voldoen aan de Tunnelwetgeving, heeft K_Dekker samen met ENGIE Infra & Mobility diverse aanpassingen met het oog op de veiligheid gerealiseerd in en om de Abdijtunnel bij Schiphol. Di...

_LEES MEER