_ BESPREKEN

We willen allemaal veilig kunnen werken. Gevaarlijke situaties willen we vermijden, ongelukken willen we voorkomen. De manier waarop we werken maakt een situatie veilig of juist niet. We hebben dus zelf invloed op veiligheid op het werk.

Wat houdt veilig werken precies in? Hoe werk je veilig?  Om daar geen twijfel over te laten bestaan heeft K_Dekker een aantal gedragsregels opgesteld. Met die gedragsregels vergroten we de veiligheid op het werk. Houd je je aan de regels, dan zorg jij direct voor een veilige werkomgeving. De gedragsregels staan in een VGM bijlage bij je arbeidscontract. Ook bespreken we de regels tijdens diverse bijeenkomsten, onder meer bij de kick-off van een project en bij de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Door ons aan de regels te houden vergroten we de veiligheid op het werk. Houd je je niet aan de regels? Dan breng je jezelf en anderen in gevaar. Kun je je in een bepaalde situatie niet aan de regels houden? Meld dat dan meteen aan je leidinggevende.

Veiligheid, gezondheid en milieu raken ons allemaal in ons dagelijks werk. Met de VGM gedragsregels leveren we allemaal persoonlijk een actieve bijdrage aan een veilige en gezonde werkomgeving.

_ AANSPREKEN

We gaan er bij K_Dekker bouw & infra altijd van uit dat je je werkzaamheden veilig uitvoert. En ook dat je let op je eigen veiligheid, die van de projectmedewerkers en van je omgeving. Veilig kunnen werken is voor ons essentieel. Het is meer dan een verplichting, wij vinden het normaal. Merk je dat iemand zich niet aan de regels houdt, spreek diegene daar dan op aan. We vinden het zelfs zo belangrijk dat er op niet aanspreken een sanctie staat. Bovendien weet je niet waarom iemand een regel overtreedt. Misschien kent hij de regel niet, of is hij zich niet bewust van het risico. Juist door het gesprek aan te gaan, kunnen we elkaar versterken om de veiligheid op de werkplek op een hoger niveau te brengen. En daar hebben we allemaal baat bij. Dus: We werken veilig, of we werken niet!

_VEILIGHEIDSLADDER TREDE 4

De Veiligheidsladder is een certificatieschema om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te beoordelen, te meten en continu te verbeteren. Het heeft als doel het terugdringen van het aantal onveilige situaties, met als gevolg een vermindering van het aantal incidenten. De Veiligheidsladder kent vijf treden. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder.

Veilig kunnen werken is voor ons essentieel, het is meer dan een verplichting: het is bewustwording, wij vinden het normaal. Het behalen van trede 4 is voor ons daarom een bevestiging dat we op de goede weg zijn met ons veiligheidsbeleid. Het inspireert en stimuleert ons om door te gaan op deze manier en nóg beter te worden. We willen tenslotte allemaal graag weer veilig en gezond thuiskomen na een werkdag.

Geslaagde audits Veiligheidsladder, co2 prestatieladder en ISO14001

Wederom goed nieuws zo vlak voor het weekend, K_Dekker bouw & infra heeft met vlag en wimpel haar certificaat Veiligheidsladder trede 3 weer verlengd.

De auditoren zagen een grote stap voorwaarts in ons veiligheidsbewustzijn: “Er wordt bij K_Dekker niet alleen gekeken hoe het opgedragen werk veilig uitgevoerd kan worden maar ook hoe de omgeving hier zo min mogelijk overlast van ondervindt. Verder worden ideeën (oplossingen) toegepast waaruit blijkt dat veiligheid belangrijk is bij het maken van keuzes.”, aldus de auditoren. Met dit succesvolle resultaat maken wij de eerste stappen richting het behalen van trede 4.

Ook de audit voor de Co2-Prestatieladder vorige week en de her certificering voor ISO14001 (milieucertificaat) hebben we positief afgerond.

_LEES MEER

Veiligheid is teamwork!

We werken veilig of we werken niet. Onze slogan laat geen enkele ruimte voor twijfel: veiligheid heeft bij K_Dekker absoluut topprioriteit. Logisch dus dat alle buitenmedewerkers hun VCA-diploma hebben. Maar hoe vertalen zij die theoretische kennis nou eigenlijk in de praktijk? We vroegen het twee collega’s.

“Veiligheid staat voor mij eigenlijk gelijk aan je gezonde verstand gebruiken. Niet dat de cursus VCA overbodig is, maar veilig werken is toch vooral een kwestie van logisch nadenken”, zegt Tim Schellevis. De 24-jarige voorman spreekt andere medewerkers er ook op aan als hij die, bewust of onbewust, risico ziet nemen. “We denken allemaal wel eens ‘dat doe ik wel even snel’ en dan is het juist fijn als iemand je erop wijst waar het mis kan gaan. Geldt ook voor mij. Niemand wil een ongeluk.” Veiligheid is bij K_Dekker nadrukkelijk teamwork – dat het al zo lang goed gaat is dan ook een echte teamprestatie.

De 26-jarige Sven Groenia voert vaak een zogenaamde last-minute risicoanalyse uit op de bouwplaats. “Dan let je echt op alles: werken op hoogte, geluid, rijroutes noem maar op. Je ontwikkelt daardoor een heel creatieve blik want op elke locatie zijn weer andere risico’s.” De VGM-richtlijnen zijn bepaald geen papieren verplichting voor de betontimmerman. Sterker nog: Sven Groenia wordt zich juist steeds bewuster van waar gevaren kunnen ontstaan. “Negen van de tien keer is dat in het spreekwoordelijke kleine hoekje: een los snoertje, ijzeren staven die te ver uitsteken, dat soort dingen. Ik ben er eigenlijk steeds scherper op.”

_LEES MEER

_ Ik ben in het bezit van een geldig identiteitsbewijs en VCA diploma.

_ Ik gebruik altijd de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. (PBM’S)

_ Ik draag een lange broek / overall (dus geen korte broek).

_ Ik bel privé alleen in mijn pauze, zakelijk bel ik op een veilige plaats.

_ Ik zorg dat wij veilig werken, anders niet.

_ Ik werk niet voordat ik een project specifieke werkinstructie heb gehad.

_ Ik werk alleen met veilig en goedgekeurd gereedschap en materieel.

_ Ik ben milieubewust en ruim bouw- en sloopafval gescheiden op.

_ Ik accepteer aangesproken te worden en spreek anderen aan op (on)veilig gedrag.

_ Ik meld onveilige situaties en handelingen direct bij mijn leidinggevende.

_ Ik draag veiligheidsschoenen en een veiligheidshelm.

_ Ik draag fluorescerend retro reflecterende bovenkleding (project(fase)specifiek)

_ Ik voorkom lekkages van olie en brandstof, of ruim dit op en meld dit aan mijn leidinggevende.

_ Ik werk niet onder invloed van drank of drugs.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.