HOME | projecten | _INFRA | Bouw- & woonrijp maken t.b.v. Nieuwbouw senioren woontoren Amandelbloesem
PDF

Bouw- & woonrijp maken t.b.v. Nieuwbouw senioren woontoren Amandelbloesem

Wormerveer

In Wormerveer bouwt bouwbedrijf Ooijevaar uit Alkmaar woontoren De Amandelbloesem. Een woontoren voor zelfstandige ouderenhuisvesting. Aan K_Dekker de taak om het perceel voor de zomer bouwrijp te maken. Na de zomervakantie starten namelijk de heiwerkzaamheden. Als de woontoren klaar is, zal K_Dekker het terrein ook woonrijp maken.


Wormerveer 31 maart 2022 0 - 500.000 Ooijevaar Bevlogen Bouwers

Bouw- & woonrijp maken t.b.v. Nieuwbouw senioren woontoren Amandelbloesem

Omzet 0 - 500.000
Contractvorm Array
Opdrachtgever Ooijevaar Bevlogen Bouwers
Opleverdatum 31 maart 2022
In realisatie
Locatie Wormerveer

Dit project is een mooi voorbeeld voor “samen kom je verder”. Eerder werkten we al samen met Ooijevaar aan de renovatie & nieuwbouw van wooncomplexen voor een asielzoekerscentrum in Heerhugowaard. Nu heeft Ooijevaar de infra expertise aan K_Dekker gegund.

Voorafgaand aan de bouwrijp maak fase zijn er (na een ecologische keuring) bomen gekapt, een tweetal met PAK verontreinigde spots gesaneerd en is een aan- en afvoerverbinding gemaakt door een sloot te dempen zodat de buurtbewoners zo min mogelijk overlast ervaren.

Het bouwrijp maken bestaat verder met name uit het opschonen van het terrein: afgraven van grond, verwijderen van begroeiing, dempen van een vijver en andere reguliere werkzaamheden die bij het bouwrijp maken van de grond komen kijken. Verder zal K_Dekker het complete terrein profileren en de hoofdriolering inclusief de aansluitingen aanleggen.

Het woonrijp maken gaat van start als de bouw van de woontoren gereed is. Hierbij wordt alle infra ‘boven de grond’ aangelegd. Denk hierbij aan het straatwerk, terreinverlichting, hekwerk, beschoeiingen en het aanleggen van diverse groenvoorzieningen.

De werkzaamheden zijn in april gestart en worden naar verwachting in maart 2022 afgerond.