HOME | projecten | _INFRA | Bouw schakelgebouw, trafoboxen en infrawerkzaamheden de Weel
PDF

Bouw schakelgebouw, trafoboxen en infrawerkzaamheden de Weel

'T Veld

Door de groeiende vraag naar transportcapaciteit van elektriciteit is het stroomnetwerk in Noord-Holland niet meer toereikend. Om ook in de toekomst iedereen van elektriciteit te kunnen voorzien heeft K_Dekker meegebouwd aan een nieuw 150/20kV-transformatorstation in de driehoek Schagen, Hoogwoud en Heerhugowaard: station De Weel in ‘t Veld. K_Dekker voerde naast de bouw van het schakelgebouw en twee trafoboxen ook de infrawerkzaamheden voor het project uit.

 

 


'T Veld 17 juli 2020 1.500.000 - 5.000.000 Qirion B.V

Bouw schakelgebouw, trafoboxen en infrawerkzaamheden de Weel

Omzet 1.500.000 - 5.000.000
Contractvorm Array
Opdrachtgever Qirion B.V
Opleverdatum 17 juli 2020
Gerealiseerd
Locatie 'T Veld

Het terrein is verdeeld in twee percelen. Eén per perceel wordt beheerd door Liander. Op dit perceel staan twee trafoboxen en een schakelgebouw. Het andere perceel wordt beheerd door Tennet, op dit perceel staan de schakelvelden.

Als gevolg op de bouwkundige werkzaamheden welke K_Dekker heeft uitgevoerd voor Lainder, heeft K_Dekker destijds het werk; de complete landschappelijke aanpassingen van het gehele terrein ook aangenomen. Naast de landschappelijke inpassing, is de terreininrichting van het Liander perceel ook onderdeel van de scope voor K_Dekker.

We hebben diverse infrawerkzaamheden uitgevoerd, onder andere om het terrein aan het zicht van de omgeving te onttrekken. De landschappelijke aanpassingen bestaan onder ander uit het graven van watergangen, aanleggen van straatwerk en om het terrein heen is een grondwal met beplanting aangelegd.