HOME | projecten | _INFRA | Renovatie Zoutbrug gemaal de Helsdeur
PDF

Renovatie Zoutbrug gemaal de Helsdeur

Den Helder

In Den Helder heeft K_Dekker herstelwerkzaamheden uitgevoerd bij gemaal de Helsdeur. Het gemaal, dat sinds 1973 in gebruik is had diverse beschadigingen aan het beton welke hersteld moesten worden.


Den Helder 31 mei 2020 0 - 500.000 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Renovatie Zoutbrug gemaal de Helsdeur

Omzet 0 - 500.000
Contractvorm RAW
Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Opleverdatum 31 mei 2020
Gerealiseerd
Locatie Den Helder

Het gemaal, dat in 1973 in bedrijf ging, slaat het water van de Schermerboezem uit op Het Nieuwe Diep, dat in open verbinding staat met de Waddenzee. De Helsdeur is vernoemd naar het diepste punt van het Marsdiep.

Het gemaal heeft in al deze jaren schade opgelopen aan de bestaande betonafwerkingen: tussen de beton- en dekvloer was vocht ontstaan en delen van het beton waren losgekomen, deze schades dienden dan ook hersteld te worden.

In verband met het vocht tussen de bestaande dekvloer en de betonvloer is het bestaande dek verwijderd middels machinaal frezen en is er gebruik gemaakt van mooie weersomstandigheden om het vocht eerst te laten optrekken. Vervolgens zijn alle betonschades hersteld en is het Triflex systeem met slijtlaag aangebracht op het herstelde dek. Met als resultaat: kwaliteit en veiligheid!