HOME | nieuws | Van heldere gemeenschappelijke visie naar slimme ruimtelijke organisatie

Van heldere gemeenschappelijke visie naar slimme ruimtelijke organisatie

Nieuwbouw bredeschool De Kersenboom

Gepubliceerd op

Hoewel ‘Integraal Kind Centrum’ lelijk jargon van beleidsmakers is, kunnen de gebouwen die de functie vervullen wel leuk zijn. Het is een type gebouw waarvoor altijd samenwerking tussen verschillende organisaties nodig is. Dat leidt vaak tot een paradox: onderdeel zijn een grote samenwerkend geheel, maar tegelijkertijd herkenbaar willen blijven als aparte. Waarschijnlijk nog een residu van de verzuiling, of angst als zelfstandige organisatie overbodig te worden.

Brede school de Kersenboom is een neutrale school in nieuwbouwwijk Plantage De Sniep, dicht bij het centrum van Diemen. op de eigen site profileert de brede schoolschool zich als een echte wijkschool: “De Kersenboom is eens schoolwaar kinderen met verschillende achtergronden welkom zijn en zich thuis kunnen voelen. wij bieden ouders en hun kinderen een dag arrangement van 07:30 tot en met 18:30 uur waarbinnen het onderwijs zich afspeelt volgens een continurooster van 08:30 tot en met 14:00. Inmiddels is et aantal aanmeldingen sterk gestegen waardoor de brede school alleen nog kinderen uit de buurt aanneemt.” Een aantal jaren geleden was de situatie minder rooskleurig; de brede school De Kersenboom was gehuisvest in een tijdelijke locatie, waarin echte samenwerking niet mogelijk was. Gelet op de groei van de wijk en de verwachte toename van het aantal kinderen besloot het College om nieuw te bouwen. In de nieuwe Kersenboom hebben basisschool De Kersenboom, kinderdagverblijf De Kersjes en buitenschoolse opvang De Kersenbende van KMN Kind & Co een plek gekregen. De bewoners van Plantage de Sniep kregen hiermee een kwalitatief hoogwaardige voorziening op het gebied van kinderopvang en onderwijs in hun buurt.

Inspirerende visie 

De opdracht voor het ontwerpen van de nieuwe brede school De Kersenboom werd door het college van burgermeester en wethouders gegund aan OIII Architecten, omdat dit bureau een inspirerende visie op de nieuwe school had, de stedenbouwkundige randvoorwaarden in het schetsontwerp goed had vertaald en tegelijkertijd een heldere visie had op duurzaamheid en het bevorderen van de samenwerking. Projectarchitect Maarten Sanders: “OIII Architecten is ontstaan vanuit de gedachte dat architectuur, interieur- en landschapsontwerp een geïntegreerd geheel zouden moeten zijn. En daaraan gekoppeld dat duurzaamheid, naast een technische, ook een esthetische benadering moet hebben. Het project Brede School De Kersenboom is uitgevoerd als totale enginering. Dat wil zeggen dat de architect verantwoordelijk is voor het complete ontwerp, dus ook de integratie van de constructie, de technische installatie en de bouwfysica. Daar worden wij als OIII erg blij van. Bijkomend voordeel is dat er voor dei onderdelen geen aparte aanbesteding meer nodig zijn en de betrokken partijen al direct intensief samenwerken. ”

Slimme ruimtelijke organisatie

De Kersenboom werkt als een integrale kindcentrum waar opvang en onderwijs naadloos in elkaar overlopen. Het schoolbestuur en de kinderopvang-organisatie hadden een heldere gemeenschappelijke visie. Opvang en onderwijs moesten inhoudelijk en ruimtelijk zoveel mogelijk in elkaar overlopen. Zo kunnen kinderen in het dagverblijf alvast in de basisschool meedoen, is er uitwisseling van de verschillende geledingen mogelijk en vloeien buitenschoolse opvang en onderwijs in elkaar over. Maarten: “Deze behoefte aan vanzelfsprekende uitwisseling en menging hebben we in een slimme ruimtelijke organisatie van het gebouw vertaald.  Zo zijn er haast geen gangen. maar een reeks gemeenschappelijke ruimten voor de functies die voor alle groepen zijn. Het centrum van het gebouw staat in het teken van uitwisseling en dynamiek, in de periferie is er juist gedacht aan rust. In het midden van het gebouw zijn alle gemeenschappelijke voorzieningen, verdeeld over verschillende verdiepingen. Het verbindende element is de aula die over meerdere verdiepingen de voorzieningen als techniek-, drama-, speellokaal en keuken aan elkaar koppelt. Door deze opzet wordt de samenhang tussen de verschillende geledingen versterkt en bovendien allerlei gebruiksmogelijkheden geboden. Zo kan ook de buitenschoolse opvang een gevarieerde leer- en speelomgeving bieden in een overzichtelijke setting.”

“Er zijn geen gangen, maar een reeks gemeenschappelijke ruimten voor de functies die voor alle groepen zijn.”

Binnen en buiten 

Een bijzonder aspect is de manier waarop het ‘naar buten gaan’ en het ondernemen van buitenactiviteiten een zo laag mogelijk drempel heeft. Maarten: “Door de entree aan de schoolplein zijde tussen eerste en tweede verdieping te maken, is voor alle verdiepingen de afstand tot buiten kort. Via terrassen en brede trappen staan de gemeenschappelijke ruimten allemaal in verbinding met buitenruimte rond de school.”

Karakteristiek silhouet 

Het gebouw heeft drie verdiepingen gekregen om een zo klein mogelijk footprint te maken. Zo bleef er meer ruimte over voor het speelterrein. De bovenste twee lagen zitten in de kap-vorm zodat het gebouw past bij het landelijke karakter van de omgeving. Het geeft De Kersenboom een karakteristiek silhouet dat goed past bij de vriendelijke en huiselijke sfeer van de school. De vorm van de school doet denken aan een boerderij. Er werd mee vermeden dat een grootschalige indruk niet bij het landelijke karakter van de omgeving zou passen. Het gebouw is opgetrokken uit een draagconstructie van staal en houtskeletbouw, waarmee de school in bouwkundig opzicht een gunstige milieuprestatie behaalt. Verder is het warmteterugwinning, de warmteopwekking geschiedt met warmtepomp. Een deel van de energie wordt geleverd door de in het schuine dak geïntegreerde PV-panelen. De toepassing van een grondbuis voor de aanvoer van ventilatielucht, die in de winter relatief warme lucht aanvoert en in de zomer juist relatief koele lucht, levert een extra besparing in energieverbruik en verhoogt het comfort. De Kersenboom staat letterlijk en figuurlijk als een huis!

PROJECTINFORMATIE

Nieuwbouw bredeschool De Kersenboom

Diemen

In Diemen heeft K_Dekker de bouw van brede school De Kersenboom gerealiseerd. Het project omvatte bouwkundige, constructieve en gebouwgebonden installatiewerkzaamheden. OIII Architecten ontwierp een karakteristiek gebouw met een ruraal karakter.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.