Innovatie

Innovatie is overal

Innovatie integreren we bij K_Dekker in zoveel mogelijk projecten en bedrijfsprocessen. We zoeken naar nieuwe manieren om duurzamer te werken. Heel vaak maken we daarbij gebruik van innovatieve technieken of verbeterde methodes. Innovatie is voor ons geen doel op zich, maar een manier om een project te verduurzamen, het milieu te ontlasten, de CO2-uitstoot te verminderen of de arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers te verbeteren. Innovatie is overal. 

Innovatie in de praktijk

Een mooi voorbeeld van hoe wij innovatie in de praktijk brengen is de Skoon Box. Dat is een mobiele batterijcontainer, gecertificeerd om over water vervoerd te worden. De Box wordt aangeleverd op een ruimschuit die diep genoeg is om door de Amsterdamse grachten te varen. Met deze batterijcontainer hebben we bijvoorbeeld de complete bouwlocatie bij de brug over de Keizersgracht en al het varend materieel van stroom kunnen voorzien. Deze innovatieve oplossing past perfect bij onze duurzaamheidsambities.

Eigen uitvinding

Om kades te herstellen zonder de kademuur droog te leggen (omslachtig én tijdrovend) hebben we de Kade- & Deksloof Behandel Installatie – kortweg de KD_BI – uitgevonden. Zo kunnen onze medewerkers veilig werken én sneller. De KD_BI is ook te vinden in de Bouwinnovatieshop van Bouwend Nederland. In deze shop komen vraag en aanbod op het gebied van innovatie bij elkaar. 

Innovatie met partners

ProRail heeft een innovatiepartnerschap opgericht om met vijf marktpartijen de betonnen keerwanden langs perrons duurzamer te maken. K_Dekker participeert met Movares en Bruil Beton in deze innovatieve samenwerking. Gezamenlijk gaan we aan de slag met innovatieve, duurzame materialen die de impact op het milieu flink verminderen. Dat is nodig want bij de productie van beton komt veel CO2 vrij.

Hybride generatoren

Minder CO2-uitstoot en energiezuiniger werken. Daarom zetten we bijvoorbeeld een van onze hybride generators in als stroomvoorziening voor hoofdketen, cameramasten en bouwplaats. De hybride generator is een combinatie van een aggregaat, zonnepanelen en een hybride pakket dat ervoor zorgt dat energie in het aggregaat opgeslagen wordt de projectlocatie op elk moment over stroom beschikt. In vergelijking met een ‘normaal’ aggregaat stoot de hybride generator per week 3425 kg CO2 minder uit.

Innovatie in opdracht

Soms werken we in opdracht mee aan innovaties. Zo ontwierpen en realiseerden we samen met Krinkels, Sunconnect Solar en Sunprojects in Alkmaar een geluidsscherm van zonnepanelen. Innovatief én duurzaam: dit bijzondere geluidsscherm is ongeveer tweeënhalve kilometer lang en vijf meter hoog en bestaat uit 5.000 zonnepanelen. Dat betekent stroom voor 412 huishoudens. 

En bij de nieuwbouw van een werf met bedrijfshal voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) op Texel hebben we meegewerkt aan de realisatie van een nieuw soort warmtewinningssysteem: riothermie. Warmte uit rioolwater.