Honderd procent schoon & veilig

Grootschalige bouw & infra renovatie drinkwaterzuivering Weesperkarspel

Gepubliceerd op

Renoveren onder omstandigheden waarbij het in de eerste plaats draait om hygiëne, veiligheid en continuïteit van het productieproces en pas daarna om het bouwen: dan moet bij de aannemer absoluut de knop om. “Je moet op een compleet andere manier kijken naar mogelijke risico’s van doodgewone werkzaamheden.”

Dat Waternet geen enkele concessie doet aan de veiligheid, betrouwbaarheid én continuïteit van het productieproces op de drinkwaterproductielocaties die samen heel Amsterdam en omgeving van schoon drinkwater voorzien, is op zich geen verrassing. “De veiligheid op en om de locaties is cruciaal: we willen geen ongeoorloofde toegang van mensen. Iedereen in Nederland moet op ons product kunnen vertrouwen. We willen verder ook geen verontreinigingen via lucht, water of plaatselijke fauna. Stof, regen en vliegen of vogels mogen het waterzuiveringsproces niet verstoren”, legt Rinus Pelgrum van Waternet uit.

OP TWEE LOCATIES

Bij twee drinkwaterproductielocaties van Waternet voert K_Dekker de komende jaren grootschalige renovatiewerkzaamheden uit. “We vervangen bij een aantal gebouwen onder meer gevels, dakbedekking en dakisolatie en renoveren een aantal monumentale gebouwen van de zandfilters. Ook optimaliseren we waar nodig de terreininrichting. Doel van de grootschalige bouwkundige renovatie is om ervoor te zorgen dat er de komende dertig jaar geen grote onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen uitgevoerd moeten worden”, vertelt Jelmer van Woesik, bedrijfsleider bij K_Dekker.

Bij de demontage van de gevels komt stof vrij, zoveel is zeker. Hoe zorg je dat je dan toch kunt voldoen aan de strenge hygiënische eisen? Waternet en K_Dekker ontwikkelden gezamenlijk een plan van aanpak. Ze bouwden eerst een proefopstelling om aan te tonen dat de aanpak met tijdelijke wanden echt aan de eisen voldeed en wind- en waterdicht waren. Maar zulke omstandigheden vragen niet alleen om een technisch slim uitgedachte renovatie. Het is ook een must om transparant en helder te communiceren. “Waternet verwacht van álle betrokkenen, van timmerman tot aan leverancier, dat ze het grote plaatje zien en het belang van alle maatregelen onderschrijven. Elke dag weer”, zegt Rinus Pelgrum.

CONTINU OP CURSUS

Elke medewerker volgt verplicht een cursus hygiënisch werken. “Er is een duidelijk protocol met hoe te werken, materiaal schoon te maken en te desinfecteren, hoe de bouwplaats ingericht moet zijn en wat je moet doen als er toch iets misgaat”, vertelt Rinus Pelgrum. Zeker dat laatste is cruciaal: niet melden van een fout kan gigantische gevolgen hebben voor de drinkwaterproductie. Waternet heeft een fulltime hygiënetoezichthouder aangesteld, en ook namens K_Dekker controleert een verantwoordelijke periodiek of de hygiënemaatregelen goed worden nageleefd en waar het mogelijk beter kan. “Het is een continu leerproces, een kwestie van voortdurend de vinger aan de pols houden. En daarin werken Waternet en K_Dekker nu goed samen. Veel toezicht is nodig, absoluut, maar heel veel gaat ook gewoon goed”, zegt Rinus Pelgrum.

De renovatiewerkzaamheden op een locatie zijn al gestart in oktober 2019, medio 2020 begint K_Dekker met de renovatie van het gebouw en de nieuwe terreininrichting op de andere Waternetlocatie – met de voorbereidende werkzaamheden is daar wel al een begin gemaakt.

OOK IN KATWIJK

Voor drinkwaterproductiebedrijf Dunea in Katwijk gaat K_Dekker een nieuwe spoelwaterinstallatie bouwen; een uitbreiding van de bestaande installatie. Tegelijkertijd wordt het monumentale filtergebouw in ere hersteld en wordt er een nieuwe spoelwaterinstallatie aangebracht in een zogenaamde doos-in-doosconstructie. “Ook hier geldt dat de drinkwaterproductie geen hinder mag ondervinden van het werk en dat er dus volgens strenge hygiënemaatregelen gewerkt wordt”, vertelt Jelmer van Woesik. De jarenlange ervaring van K_Dekker met vergelijkbare projecten kan ook bij dit project toegepast worden. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.

PROJECTINFORMATIE

Grootschalige bouw & infra renovatie drinkwaterzuivering Weesperkarspel

Amsterdam

De gebouwen op het drinkwaterproductieterrein van Waternet in Weesperkarspel stammen uit de jaren ’70. Alle gevels, dakbedekking en dakisolatie waren dringend aan vervanging toe. Bouwtechnisch gezien niet zo spannend. Maar werken op een drinkwaterproductielocatie dat tijdens de renovatie in bedrijf moet blijven vereist strenge hygiënemaatregelen.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

BOUWUPDATE nieuwe werf HHNK op de rioolzuivering Everstekoog op Texel

Texel

Gepubliceerd op

Op Texel realiseren we een nieuwe werf op het terrein van de rioolzuivering Everstekoog voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In februari 2020 zijn we gestart met de bouw van deze nieuwe werf en de vorderingen lopen gestaag, het staalskelet staat!

Eerst zijn bestaande opstallen gesloopt en is de fundering van de bedrijfshal en de overkapping gemaakt. Voor deze fundering zijn ruim 150 mortelschroefpalen van ca. 9m1 geschroefd waarna het betonwerk van start kon gaan. De contouren van het gebouw zijn inmiddels goed zichtbaar. Onlangs is de staalconstructie met de verdiepingsvloeren geplaatst. Het bestaande kantoor ten behoeve van de rioolwaterzuivering wordt geïntegreerd in de nieuwbouw. Tevens is er een hekwerk met toegangspoort aangebracht zodat de werf en de rioolzuivering fysiek van elkaar gescheiden zijn i.v.m. ARBO-voorschriften.

De komende periode worden de dak- en gevelbekleding gemonteerd en worden de werkzaamheden voor de stort van de vloer voorbereid. Tevens worden er op het dak zonnepanelen gemonteerd. Als het gebouw wind- en waterdicht is kan de vloer onder goede omstandigheden worden gestort waarna de afbouw kan beginnen.

 

 

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hygienesluizen Friesland Campina Cheese

Lutjewinkel

Gepubliceerd op

Begin maart is K_Dekker kleinbouw gestart met de verbouwing van een tweetal hygiënesluizen in de Campina Cheese fabriek te Lutjewinkel.
De hygiënesluizen worden iets vergroot en de wanden worden opnieuw betegeld, het bestaande leidingwerk wordt aangepast en er wordt een nieuw systeemplafond aangebracht.Tevens wordt de bestaande desinfectiekuip in de vloer dichtgestort en opnieuw betegeld. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd, zodat er geen verstoringen zijn tijdens het productieproces in de kaasfabriek.

Tijdens de werkzaamheden is het van groot belang dat we rekening houden met de zuivelproductie in de kaasfabriek.
Hiervoor worden in goed overleg met de opdrachtgever/medewerkers alle benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen.
K_Dekker kleinbouw heeft ervaring met de eisen die gesteld worden bij Friesland Campina en onze medewerkers op locatie beschikken over de kennis van Foodsafe en certificaten, zoals HACPP (risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen).

Tijdens de verbouwing wordt zorgvuldig rekening gehouden met de toepassingen van de specifieke materialen, details en apparatuur welke Foodsafe zijn en dus voldoen aan de strikte hygiëne-eisen. Zo is de ruimte ingericht met een zolenreiniging- en handendesinfectiemachine. Pas nadat de handen en zolen zijn gedesinfecteerd, volgt vrijgave van het tourniquet en is er toegang naar de fabriek.
De eerste hygiënesluis is opgeleverd en in gebruik genomen. Hiermee is de eerste fase afgerond en zijn we gestart met de tweede hygiënesluis.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Een prachtige dag om te storten!

Lutjewinkel

Gepubliceerd op

In opdracht van Friesland Campina Cheese Lutjewinkel en onder begeleiding van Advies & Ingenieursbureau Het4kant realiseert Dekker Kleinbouw BV de nieuwbouw van een tankplaat & tanklokaal.
Het betreft hier een uitbreiding van de al bestaande opslag tanks aan de voorzijde van de fabriek.
Vorige week is Dekker Kleinbouw BV gestart met het uitzetten van het bouwwerk en het boren van 33stuk betonmortel schroefpalen a 21m lang.
Terwijl er op projectlocatie gestort wordt, wordt er hard gewerkt aan de prefab ronde bekistingsmallen in de timmerwerkplaats te Krabbendam.
Deze mallen dienen voor de opstort van de ronde fundatiebalken ter bevestiging van de drie nieuwe opslag tanken elk 17m1 hoog.
De levering van de mallen gebeurt met behulp van onze eigen vrachtwagen zodat het tijdig geleverd wordt op de bouwlocatie.
Dekker Kleinbouw BV realiseert het werk door strikte naleving van alle bij Friesland Campina Cheese Lutjewinkel geldende voorschriften.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

GCO Petten nog veiliger!

Petten

Gepubliceerd op

In opdracht van het GCO te Petten heeft K_Dekker Kleinbouw BV de nieuwbouw van een gasflessenopslag gerealiseerd.
De gasflessenopslag is geheel traditioneel gebouwd: betonvloer gefundeerd op staal, binnen spouwblad van kalkzandsteen vellingblokken, buitenblad gemetseld met een baksteen waalformaat en de dakconstructie uitgevoerd met een kanaalplaatvloer.
Het bouwwerk voldoet aan alle specifieke eisen die er aan een gasopslag gesteld worden, te vinden in de PGS 15 richtlijnen ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’.
Denk hierbij onder andere aan explosieveilige schakelaars en verlichtingsarmaturen welke voldoen aan EX klasse 2/22
Gasflessen vormen een groot risico op gasexplosies bij brand. Gasexplosies vergroten de brandschade en vertragen de reddings- en bluswerkzaamheden.
Door middel van een gescheiden gasflessenopslag worden deze risico’s flink beperkt, doordat de gasflessen op een veilige en duurzame manier opgeslagen worden.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.