HOME | projecten | Nieuwbouw 20/10kV Regelstation
PDF

Nieuwbouw 20/10kV Regelstation

Sint Maartensbrug

In het gebied tussen Burgerbrug, Petten en Schagerbrug is het elektriciteitsnet volledig benut. Er is geen transportcapaciteit meer beschikbaar. Bovendien neemt de vraag naar en het aanbod van stroom de komende jaren flink toe door onder meer nieuwbouw en het verduurzamen van huizen, (agrarische) bedrijven en de ontwikkeling van de Energy & Health Campus in Petten. Om het elektriciteitsnet klaar te maken voor de toekomst, bouwt K_Dekker in opdracht van Alliander een nieuw elektriciteitsstation in Sint Maartensbrug. Het is het eerste van maar liefst 69 nieuwe onderstations in Noord- en Zuid-Holland.


Sint Maartensbrug 31 juli 2024 1.500.000 - 5.000.000 Reddyn BV

Nieuwbouw 20/10kV Regelstation

Omzet 1.500.000 - 5.000.000
Contractvorm Array
Opdrachtgever Reddyn BV
Architect Reddyn (eigen beheer)
Opleverdatum 31 juli 2024
In realisatie
Locatie Sint Maartensbrug

De bouw van al die nieuwe onderstations is vastgelegd in een raamcontract en voert K_Dekker in een bouwcombinatie uit met Tervoort Egmond. “Qua ontwerp werken we in principe met vier verschillende varianten”, legt projectcoördinator Rick Vredenburg uit. “
Maar al snel bleek dat het onderstation van Sint Maartensbrug niet helemaal paste binnen de ‘standaard’ varianten. Het is daarom een variant op een variant geworden”, grapt Rick.

“Buurtbewoners maakten namelijk bezwaar tegen een gebouw met gemetselde gevelstenen. Dat vonden ze niet passen in het weidse landschap van de Zijperpolder.” Het nieuwe ontwerp dat straks midden in de weilanden van Sint Maartensbrug staat, heeft om die reden natuurlijk ogende houten gevelpanelen van vuren platowood.

 Natuurvriendelijke oevers

De nieuwbouw van het 20/10kV regelstation bestaat straks uit een gebouw van 38 bij 17,5 meter en wordt maximaal 4,7 meter hoog. Rondom het gebouw legt K_Dekker Infra – wanneer Alliander zelf alle elektrische installaties in het gebouw heeft geplaatst – ook de bestrating aan, zodat het station goed bereikbaar is voor beheer en onderhoud.

Het omliggende perceel wordt ingericht met nieuwe watergangen en natuurvriendelijke oevers met riet. Het onverharde gedeelte van het terrein wordt ingezaaid met bloem- en kruidenrijk gras en op het terrein worden grauwe wilg, eenstijlige meidoorn, sporkehout en hazelaar aangeplant. Bij het ondertekenen van de raamovereenkomst kreeg K_Dekker bovendien een steeneik van de opdrachtgever, een sterke en krachtige boom als symbool voor een goede en sterke samenwerking. Deze boom wordt bij het eerste onderstation van de raamovereenkomst, dus in Sint Maartensbrug, geplant.

Wat dit werk bijzonder maakt is de bouwlocatie en dat voor het eindresultaat goed is gekeken naar de omgeving waar het station komt te staan. Het is mooi dat er dan toch naar ieders tevredenheid een stukje ‘industrie’ gebouwd kan worden in een landelijke omgeving.

 De nieuwbouw van het 20/10kV Regelstation te Sint Maartensbrug is het eerste energieverdeelstation dat gerealiseerd wordt binnen een raamcontract voor 69 onderstations in 8 jaar tijd. K_Dekker voert die opdracht uit in een bouwcombinatie samen met Tervoort Egmond.