HOME | projecten | _INFRA | Onderhoud kunstwerken HHNK (2016-2020) verlengd contract (2020-2024)
PDF

Onderhoud kunstwerken HHNK (2016-2020) verlengd contract (2020-2024)

Noord-Holland

Met elk jaar circa honderd klussen op locatie is het onderhoudscontract van K_Dekker met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier HHNK absoluut robuust. Logisch ook: met alleen al vierhonderd bruggen in beheer is onderhoud bij HHNK een halve dagtaak.


Noord-Holland 0 - 500.000 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Onderhoud kunstwerken HHNK (2016-2020) verlengd contract (2020-2024)

Omzet 0 - 500.000
Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
In realisatie
Locatie Noord-Holland

Sinds 2016 voeren we al het onderhoud van HHNK uit en vanaf 2020 is er een nieuw meerjarig onderhoudscontract in de markt gezet die wij wederom gegund hebben gekregen.

Beschoeiingen, damwanden, bruggen, sluizen: HHNK laat elk jaar door een ingenieursbureau inventariseren welk onderhoud nodig is voor welke kunstwerken. HHNK doen samen met het team van K_Dekker de vooropname van de lijst van gepland onderhoud. Zo wordt er geïnventariseerd om welke werkzaamheden het concreet gaat en worden er zo nodig zaken aangepast. Dit gebeurt op een heel praktische manier. Er wordt bijvoorbeeld direct gekeken naar waar we wegen tijdelijk moeten afsluiten en of er verkeersregelaars nodig zijn. Ook wordt er altijd rekening gehouden met omwonenden: soms gaat een werk onvermijdelijk gepaard met geluidsoverlast, dan beginnen we dus niet om 7 uur ’s ochtends. Zo komt het team van K_Dekker en van HHNK samen tot een tamelijk gedetailleerd werkplan.

K_Dekker en HHNK opereren tijdens die inventarisatie als een goed geolied team. Openheid blijkt het sleutelwoord. Beide teams staan open voor elkaars suggesties en ideeën en profiteren van elkaars technische en praktische kennis. Het enthousiasme en die leergierigheid stimuleren over en weer.

SPIERBALLENWERK

Het onderhoudswerk zelf varieert van een schilderbeurt tot betonreparaties, vervangen van dekplanken en realiseren van extra veiligheidsmaatregelen. Feitelijk heel doorsnee, al is er soms ouderwets handwerk nodig. K_Dekker heeft via een meervoudige onderhandse aanbesteding dit onderhoudscontract met HHNK in 2020 gegund gekregen. Het contract wordt elk jaar geëvalueerd.

_Nieuws over dit project

Duurzaam onderhoudswerk in Noord-Holland

Onder het vierjarige onderhoudscontract (OMOP) voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), heeft K_Dekker talloze mooie projecten onder handen. Goed onderhoud is van grote waarde voor ...
Lees verder

Onderhoud aan gemalen

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier renoveert K_Dekker bouw & infra 2 kleine gemalen nabij Anna Paulowna. Het houten damwand wordt vervangen en er worden nieuwe verhardingen...
Lees verder

Vakwerk houdt Noord-Hollandse polders in ere

Onder het vierjarige onderhoudscontract (OMOP) voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), heeft K_Dekker weer een aantal authentieke bruggen in de Noord-Hollandse polders in ere herst...
Lees verder