HOME | projecten | _INFRA | Renoveren Schutsluis HHNK in West-Graftdijk
PDF

Renoveren Schutsluis HHNK in West-Graftdijk

West-Graftdijk

Volgelopen kelders en kruipruimten in de aangrenzende woningen van de Schutsluis in West-Graftdijk, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Een klus voor K_Dekker om de sluis te renoveren en weer waterdicht te maken. Gevolg: blije omwonenden.


West-Graftdijk 31 december 2019 0 - 500.000 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Renoveren Schutsluis HHNK in West-Graftdijk

Omzet 0 - 500.000
Contractvorm Array
Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Opleverdatum 31 december 2019
Gerealiseerd
Locatie West-Graftdijk

Bij een hoge waterstand in de sluis steeg het waterpeil tot achter de sluiswanden, met het gevolg dat de kelders en-/of kruipruimtes van de aangrenzende woningen vol liepen met water. Het aanwezige metselwerk bleek na onderzoek ook poreus en vertoonde scheurvorming, het water vond zich een weg door deze scheuren en het poreuze metselwerk.

Voorafgaand aan de echte renovatie zijn er veel ‘voorbereidende’ werkzaamheden verricht: het plaatsen van een schotbalk, leegpompen van de sluis, opzuigen van het slib in kolk, reinigingen van de sluis door middels van hogedrukreiniging, plaatsen van steigers en een trappentoren, injecteren van de sluiswanden, voeg- en metselwerk herstellen, de vloer-/wandverbinding herstellen en het aanbrengen van drainage achter de sluiswand. Hierna kon het ‘echte’ renovatiewerk beginnen.

Achter de wanden van de sluis is drainage aangelegd. Dit om te voorkomen dat het water weer achter de herstelde sluiswanden loopt. De drainage is aangebracht in een grind koffer voor een optimale drainerende werking. Op de kopse kanten van de drainage is een doorspuitput gemaakt voor reiniging en inspectie. Met het waterdicht maken van de sluiswanden zal het grondwater, hemelwater en water van de hoogwaterzijde die de grond binnendrong niet terug de sluis in kunnen lopen.