Over boter, kaas en… op eieren lopen

Uitbreiding fabriekshal (CIP-gebouw) Campina cheese & butter

Gepubliceerd op

De kaasmakerij van Friesland Campina in Lutjewinkel is de enige fabriek waar ze de echte Noord-Hollandse Goudse kaas mogen maken – van melk van Noord-Hollandse koeien. De fabriek bestaat inmiddels al bijna 105 jaar! De fabriek draait 24 uur per dag, 365 dagen per jaar door. “Een verbouwing vereist bijna een tot op de minuut nauwkeurige onderlinge afstemming.”

Het is K_Dekker op het fabrieksterrein gelukt om min of meer tegelijkertijd drie nieuwbouwprojecten en een infraproject te realiseren binnen het raamwerk van de beperkte bewegingsvrijheid op het fabrieksterrein, de strakke planning en dito projectaanpak en de specifieke hygiëne- en veiligheidseisen van Friesland Campina.

in een notendop

Allereerst heeft K_Dekker aan de westzijde van het fabrieksterrein een nieuw ijswatergebouw van 211 m2 gerealiseerd, inclusief een nieuwe betonnen funderingsplaat voor de melktanks, een transformatorgebouw en een leidingbrug. Aansluitend is in het hart van de fabriek een fabrieksuitbreiding met overdekte leidingbrug + tankenplaat gerealiseerd aan het bestaande RMO (Rauwe Melk Ontvangst) gebouw. In dit CIP gebouw staat de installatie die de gehele kaasmakerij automatisch reinigt. Parallel aan de bouw van het CIP gebouw heeft K_Dekker aan de oostzijde van de fabriekslocatie een nieuw tanklokaal gebouwd, dat over en om het onderste deel van veertien nieuwe tanks heen geconstrueerd is zodat de leidingen en pompen zich binnen bevinden. Ook is er een leidingbrug gebouwd vanaf het tanklokaal naar het hart van de fabriek.

Ten slotte heeft K_Dekker een nieuw riooltracé aangelegd in het hart van de fabriekslocatie waar het een komen en gaan is van vrachtverkeer dat melkproducten aan- en afvoert. Kortom: een logistieke uitdaging. “Naast de werkzaamheden die we zelf uitvoerden moesten we ook rekening houden met het werk van derden – onder meer  installatiewerkzaamheden en leveren en aanbrengen van tanks. En natuurlijk met het werk in de kaasmakerij zelf: uiteindelijk de core business in Lutjewinkel”, vertelt Wil Pronk, bedrijfsleider kleinbouw van K_Dekker.

strak eindresultaat

“Technisch gesproken was het misschien niet de meest ingewikkelde klus, maar qua projectvoering was het wél een heel uitdagende”, zegt voorman Roy Koopman van K_Dekker. De continue afstemming leidde soms tot discussie – uiteindelijk moesten alle planningen gestroomlijnd worden. “Gelukkig stonden de neuzen wel dezelfde kant op: iedereen wilde uiteindelijk een mooi eindresultaat afleveren binnen de beoogde termijn.” Dat laatste kan Fred Raaijmakers van Friesland Campina alleen maar beamen. “Ondanks – of dankzij – de onvermijdelijke wrijving staan er nu wel drie nieuwe, glanzende gebouwen. Daar zijn we alleen maar heel tevreden mee.”

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vlakke vloer wordt 3D-puzzel

Verbouwing bedrijfspand AAK te Zaandijk

Gepubliceerd op

Dat technisch niet heel spannende werkzaamheden de aannemer en de opdrachtgever toch goed op scherp kunnen zetten blijkt uit het project dat K_Dekker uitvoert bij AAK in Zaandijk. “Het bouwterrein doorkruist precies de aanrijroute van de eigen heftrucks en vrachtwagens. Ook spelen er hygiënische aspecten – wat nog eens extra wordt versterkt door de coronamaatregelen.”

AAK produceert plantaardige olie en vetten voor de voedingsindustrie. Op het hele bedrijfsterrein gelden dan ook altijd strenge hygiënemaatregelen. “Tel daarbij op de krappe bouwlocatie, de kruisende logistieke stromen voor ons bouwverkeer en de heftrucks van AAK en het drukke verkeer op de openbare weg voor het bedrijfsterrein en je hebt het al snel over een complexe 3D-puzzel”, vertelt Tim Duinmaijer, werkvoorbereider van K_Dekker. Vlak na de start van het werk werden bovendien de RIVM-maatregelen rondom corona van kracht. Dat vraagt nog meer oplettendheid van alle betrokkenen.

DE STEEG

Wat moet er precies gebeuren bij AAK? Het fabriekscomplex in Zaandijk bestaat uit verschillende kantoorgebouwen en productiehallen die in de loop der jaren met elkaar zijn verbonden. De Steeg is een overdekte tussendoorgang van ongeveer vijf meter breed waardoorheen heftrucks van AAK rijden met materialen. Vanuit De Steeg zijn verschillende ruimtes te bereiken. De stelconplaten waren her en der flink verzakt. “Die vloer moest eruit. Vervolgens wordt er geheid, brengen we wapening aan voor de fundering, storten een nieuwe betonvloer en brengen een vloeistofdichte afwerklaag aan.”

SMEEROLIE

AAK nam geen halve maatregelen en stelde voor de duur van het project een V&G-coördinator aan. “Die fungeert als smeerolie tussen alle partijen”, zegt Alex Tijmstra van AAK. “De bouwwerkzaamheden zijn precies in het hart van onze productieomgeving. We willen dat proces honderd procent kunnen waarborgen.”

De V&G-coördinator zit overal bovenop: de interne logistiek, de verkeersmaatregelen buiten het terrein, de vergunningen én nu de implementatie van de coronamaatregelen. Om het productieproces tijdens de bouwwerkzaamheden niet te verstoren wordt in de doorgang gefaseerd gewerkt, heeft K_Dekker stofschotten geplaatst en de tijdelijke rijroute voor de heftrucks ingericht. Bovendien is er continu overleg tussen alle betrokkenen.

ECHTE KNELPUNTEN

Dat K_Dekker zich al bij de aanbesteding realiseerde dat de echte knelpunten de rijroute en de logistiek rondom het productieproces waren, bleek volgens Alex Tijmstra ook uit hun oplossingsgerichte benadering en hun ideeën daarover. “Ons logistieke voorstel werd heel kritisch bekeken. Of we aan dit of dat wel gedacht hadden. En ze kwamen zelf met een beter werkbare, alternatieve route voor de heftruckchauffeurs. Die manier van werken, die focus op het voorkomen van problemen, is in mijn ogen wel typisch K_Dekker. Qua werkvoorbereiding en plan van aanpak sprongen ze er in de aanbestedingsfase ook echt bovenuit. Ze laten continue zien dat ze écht meedenken en dat ze daarin ook snel kunnen schakelen.”

De werkzaamheden bij AAK in Zaandijk zijn eind februari 2020 gestart. Naar verwachting is het werk deze zomer klaar.

Lees de laatste editie van Bouwbericht (klik)

PROJECTINFORMATIE

Verbouwing bedrijfspand AAK te Zaandijk

Zaandijk

Het bedrijfspand van oliefabrikant AAK wordt door K_Dekker verbouwd. Deze verbouwing bestaat uit het inpandig vervangen van de bestaande vloer (stelconplaten & gietasfalt) voor een nieuwe onderheide betonvloer, aanbrengen van nieuwe vloercoating (Ucrete) en het aanpassen, verplaatsen en vergoten van diverse constructieve doorgangen.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Honderd procent schoon & veilig

Grootschalige bouw & infra renovatie drinkwaterzuivering Weesperkarspel

Gepubliceerd op

Renoveren onder omstandigheden waarbij het in de eerste plaats draait om hygiëne, veiligheid en continuïteit van het productieproces en pas daarna om het bouwen: dan moet bij de aannemer absoluut de knop om. “Je moet op een compleet andere manier kijken naar mogelijke risico’s van doodgewone werkzaamheden.”

Dat Waternet geen enkele concessie doet aan de veiligheid, betrouwbaarheid én continuïteit van het productieproces op de drinkwaterproductielocaties die samen heel Amsterdam en omgeving van schoon drinkwater voorzien, is op zich geen verrassing. “De veiligheid op en om de locaties is cruciaal: we willen geen ongeoorloofde toegang van mensen. Iedereen in Nederland moet op ons product kunnen vertrouwen. We willen verder ook geen verontreinigingen via lucht, water of plaatselijke fauna. Stof, regen en vliegen of vogels mogen het waterzuiveringsproces niet verstoren”, legt Rinus Pelgrum van Waternet uit.

OP TWEE LOCATIES

Bij twee drinkwaterproductielocaties van Waternet voert K_Dekker de komende jaren grootschalige renovatiewerkzaamheden uit. “We vervangen bij een aantal gebouwen onder meer gevels, dakbedekking en dakisolatie en renoveren een aantal monumentale gebouwen van de zandfilters. Ook optimaliseren we waar nodig de terreininrichting. Doel van de grootschalige bouwkundige renovatie is om ervoor te zorgen dat er de komende dertig jaar geen grote onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen uitgevoerd moeten worden”, vertelt Jelmer van Woesik, bedrijfsleider bij K_Dekker.

Bij de demontage van de gevels komt stof vrij, zoveel is zeker. Hoe zorg je dat je dan toch kunt voldoen aan de strenge hygiënische eisen? Waternet en K_Dekker ontwikkelden gezamenlijk een plan van aanpak. Ze bouwden eerst een proefopstelling om aan te tonen dat de aanpak met tijdelijke wanden echt aan de eisen voldeed en wind- en waterdicht waren. Maar zulke omstandigheden vragen niet alleen om een technisch slim uitgedachte renovatie. Het is ook een must om transparant en helder te communiceren. “Waternet verwacht van álle betrokkenen, van timmerman tot aan leverancier, dat ze het grote plaatje zien en het belang van alle maatregelen onderschrijven. Elke dag weer”, zegt Rinus Pelgrum.

CONTINU OP CURSUS

Elke medewerker volgt verplicht een cursus hygiënisch werken. “Er is een duidelijk protocol met hoe te werken, materiaal schoon te maken en te desinfecteren, hoe de bouwplaats ingericht moet zijn en wat je moet doen als er toch iets misgaat”, vertelt Rinus Pelgrum. Zeker dat laatste is cruciaal: niet melden van een fout kan gigantische gevolgen hebben voor de drinkwaterproductie. Waternet heeft een fulltime hygiënetoezichthouder aangesteld, en ook namens K_Dekker controleert een verantwoordelijke periodiek of de hygiënemaatregelen goed worden nageleefd en waar het mogelijk beter kan. “Het is een continu leerproces, een kwestie van voortdurend de vinger aan de pols houden. En daarin werken Waternet en K_Dekker nu goed samen. Veel toezicht is nodig, absoluut, maar heel veel gaat ook gewoon goed”, zegt Rinus Pelgrum.

De renovatiewerkzaamheden op een locatie zijn al gestart in oktober 2019, medio 2020 begint K_Dekker met de renovatie van het gebouw en de nieuwe terreininrichting op de andere Waternetlocatie – met de voorbereidende werkzaamheden is daar wel al een begin gemaakt.

OOK IN KATWIJK

Voor drinkwaterproductiebedrijf Dunea in Katwijk gaat K_Dekker een nieuwe spoelwaterinstallatie bouwen; een uitbreiding van de bestaande installatie. Tegelijkertijd wordt het monumentale filtergebouw in ere hersteld en wordt er een nieuwe spoelwaterinstallatie aangebracht in een zogenaamde doos-in-doosconstructie. “Ook hier geldt dat de drinkwaterproductie geen hinder mag ondervinden van het werk en dat er dus volgens strenge hygiënemaatregelen gewerkt wordt”, vertelt Jelmer van Woesik. De jarenlange ervaring van K_Dekker met vergelijkbare projecten kan ook bij dit project toegepast worden. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.

PROJECTINFORMATIE

Grootschalige bouw & infra renovatie drinkwaterzuivering Weesperkarspel

Amsterdam

De gebouwen op het drinkwaterproductieterrein van Waternet in Weesperkarspel stammen uit de jaren ’70. Alle gevels, dakbedekking en dakisolatie waren dringend aan vervanging toe. Bouwtechnisch gezien niet zo spannend. Maar werken op een drinkwaterproductielocatie dat tijdens de renovatie in bedrijf moet blijven vereist strenge hygiënemaatregelen.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

K_Dekker kleinbouw verbouwt wijkcentrum de Bolder

Amstelveen

Gepubliceerd op

In opdracht van de Gemeente Amstelveen gaat K_Dekker kleinbouw het 1200m2 grote wijkcentrum grondig verbouwen. Het pand is gebouwd in 1974 en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen.

Allereerst zal het gehele pand gestript worden, waarna wij verder kunnen met de herstructurering.
De gehele buitenschil wordt geïsoleerd en opnieuw afgewerkt. De afwerking bestaat onder andere uit: dakbedekking aanbrengen, gevelbetimmeringen en buitenstucwerk. Alle kozijnen worden vervangen door aluminium puien en aan de voorzijde wordt een nieuwe serre gebouwd.

De binnenzijde van het pand wordt helemaal opnieuw ingericht en aangekleed door middel van nieuwe vloeren, kozijnen, stucwerk, plafonds, tegelwerk en installaties. Het installatiewerk wordt uitgevoerd door derden, wel heeft K_Dekker kleinbouw de coördinatieplicht hiervan.
Na de verbouwing kan de gehele wijk weer volop genieten van de diverse ruimtes en activiteiten.
Onder meer van een bewegingsruimte, leslokalen, atelier, bar & restaurant, kantoor en multifunctionele ruimtes.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Theresiaschool Warmenhuizen

Renovatie en verbouw Theresiaschool

Gepubliceerd op

K_Dekker Kleinbouw is gestart met de herbestemming van de Theresiaschool aan de Dorpsstraat 173 te Warmenhuizen. In juni jl. is de utiliteitsbouw van K_Dekker reeds begonnen met de bouw van de nieuwe Albert Heijn, welke grenst aan de bestaande school. Beide werken zijn een ontwerp van Breddels Architecten uit Heerhugowaard.
De week na de bouwvakvakantie is K_Dekker Kleinbouw gestart met het sloopwerk van o.a. de houten vloeren. Nadat de sloop gereed is, gaan we aan de slag met de opbouw van de geïsoleerde betonvloeren, geïsoleerde voorzetwanden, kapconstructie enzovoort. De bestaande school wordt als het ware van binnenuit helemaal opnieuw opgebouwd inclusief de complete installaties. Tevens zal aan de achterzijde een voormalig klaslokaal (ook wel bekend als groep 7) worden uitgebreid middels een aanbouw van 31m2. De buitenzijde van de school blijft bestaan en zal hier en daar opgeknapt worden. De bestaande voorgevel aan de Dorpsstraat wordt opnieuw opgemetseld en voorzien van nieuwe kozijnen.
Een mooie verbouwing in het centrum van Warmenhuizen.

PROJECTINFORMATIE

Renovatie en verbouw Theresiaschool

Warmenhuizen

De voormalige Theresiaschool in Warmenhuizen is door K_Dekker kleinbouw vakkundig omgetoverd in twee kledingwinkels op de begane grond en twee appartementen op de eerste verdieping. Bij de verbouwing zijn heel wat klassieke elementen van het schoolgebouw bewaard gebleven.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Dakopbouw Purmerend zo goed als gereed

Purmerend

Gepubliceerd op

Voor een particulier in Purmerend heeft K_Dekker Kleinbouw een extra verdieping op het bestaande woonhuis gerealiseerd.
De bestaande zolder welke als bergruimte fungeerde was te laag om te gebruiken voor extra woonruimte. Of te wel; verloren vierkante meters.
Door de bestaande zolderkap te verwijderen, de muren rondom op te trekken en het plaatsen van een nieuwe kap is er een zee van ruimte gecreëerd! Maar liefst 2 grote slaapkamers en een extra badkamer zijn er door de dakopbouw bijgekomen.

Buitenom is gebruik gemaakt van onderhoudsarme materialen wat op de langere termijn onderhoudskosten bespaard.

Opzoek naar extra ruimte in uw huidige woning?
Wij helpen graag uw droom te verwezenlijken!

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Dakopbouw centrum Amsterdam

Gepubliceerd op

K_Dekker Kleinbouw  is gestart met de verbouwing van een woonhuis in Amsterdam. Dit woonhuis is gebouwd in een voormalig transformatorhuis en wordt reeds als woning gebruikt. De woning wordt verbouwd en uitgebreid met een extra verdieping middels dakopbouw. Voor dit bijzondere woonhuis heeft Bureau Kroner uit Den Haag een ontwerp gemaakt.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.