HOME | OVER

_ VEELZIJDIGE BOUWERS

Niet voor niets is dat ons motto. We zijn actief in alle bouwsegmenten en hanteren een multidisciplinaire aanpak bij veel projecten, werken ook met verschillende contractvormen. Flexibiliteit, proactief meedenken, constructief samenwerken, Noord-Hollandse nuchterheid: veelzijdigheid én vakmanschap zijn bij K_Dekker vanzelfsprekend. We zijn vooruitstrevend en tegelijkertijd realistisch. Daar zijn we trots op! Al sinds 1963.

We hechten aan onze wortels en onze maatschappelijke betrokkenheid is concreet. We investeren continu in kwaliteitsverbetering, integraliteit en innovatie. Mens, milieu en meerwaarde voor de klant staan daarin centraal. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan de succesvolle realisatie van projecten. De platte structuur van onze organisatie biedt voor medewerkers volop inspiratie en ruimte voor talentontwikkeling. Bovendien stimuleert dat het vakmanschap en de motivatie van onze medewerkers en daar profiteren onze klanten direct van.

Van ontwerp, realisatie tot onderhoud. Kortom, veelzijdige bouwers!

_ VEILIG WERKEN

We werken veilig, of we werken niet! U toch ook? Veilig werken is een van onze speerpunten. Zeker als je bedenkt dat werken in de bouw altijd met risico’s gepaard gaat. Natuurlijk zijn we VCA-gecertificeerd, maar veel belangrijker vinden we dat iedereen zich bewust is van de risico’s en veilig gedrag vertoont op de bouw. Niemand wil een ongeluk. Hoe beter we er samen op letten, hoe groter de kans dat alles goed gaat. Bij K_Dekker zijn we heel scherp op veiligheid. We stimuleren onze mensen incidenten te melden en elkaar aan te spreken op risicovol gedrag om zo samen te zorgen voor een veilige werksituatie. Altijd en overal. En eigenlijk willen we dat zien in de hele keten, dus ook als we samenwerken met opdrachtgevers en onderaannemers. We werken namelijk veilig, of we werken niet.

_ MEER MET MINDER

In al onze projecten streven we ernaar maatschappelijk verantwoord te werken. Duurzaamheid, milieu en MVO zijn binnen K_Dekker bouw & infra bepaald geen holle begrippen, al hebben wij het zelf altijd over mens, milieu en meerwaarde. Voor ons een helder vertrekpunt voor concrete maatregelen en goed onderbouwde keuzes in onze bedrijfsvoering, op de bouwlocaties en in ons inkoopbeleid. Nieuwsgierig hoe we dat in de praktijk doen?

_ WERKPLAATS & MATERIEEL

Staal- & timmerwerkplaats

Bij het kantoor van K_Dekker in Krabbendam staat De Werf. Die huisvest een compleet ingerichte timmerfabriek en staalconstructiewerkplaats. Voor diverse projecten realiseren we hier prefab onderdelen voor externe projecten, zoals betonbekisting voor funderingen, stalen brugdelen of speciaal ontworpen houten kunstwerken. De medewerkers van De Werf hebben veel kennis van het vak, hier werken echte ambachtslieden. Met hun bijzondere expertise adviseren en ondersteunen ze de medewerkers op de projecten. Met een eigen timmerfabriek en staalconstructiewerkplaats kan K_Dekker direct inspelen op uiteenlopende wensen en behoeften van opdrachtgevers – we opereren ook voor dat deel van het werk onafhankelijk van derden.

Materieel

Op de werf in Krabbendam – hier liggen letterlijk de wortels van het bedrijf- huisvesten we ook onze eigen materieeldienst. Het materieelpark is zeer divers en uitgebreid. We kunnen hiermee op praktisch alle projecten zelf in faciliteren.  Wat hebben we? Onder andere: diverse hybride graafmachines, minigravers, een shovel. Maar ook werken we met eigen groene aggregaten en ander duurzaam materieel. We zijn kritisch op duurzaamheid van het materieel en over de inzetbaarheid van de machines.

_ PROJECTONTWIKKELING

Met onze verschillende bedrijven kunnen we een breed scala van werk aan. De bedrijven werken geregeld samen, zeker als het om combinaties van bouwen en civieltechnisch werk gaat. Bouwen doen we samen. Binnen ons bedrijf, maar natuurlijk ook met de andere bouwdisciplines, toeleveranciers, architecten en constructeurs. En natuurlijk primair met de opdrachtgever. Naast projecten die we in opdracht verrichten, ontwikkelen we zelf projecten op basis van kansen die we zien in de vastgoedsector. Via de button ‘Projecten’ en met het ingeven van de term projectontwikkeling krijgt u een overzicht van in eigen beheer ontwikkelde projecten. Hieronder een aantal projecten uit onze projectontwikkeling:

_ ORGANOGRAM K_DEKKER BOUW & INFRA
Organogram
RON OUDEMAN
RON OUDEMAN

Directieportefeuille Algemeen directeur

Nevenfuncties

  • Lid van VCB
  • Lid van NAVW
  • Lid van AAW

KLAAS JAN DEKKER
KLAAS JAN DEKKER

Directieportefeuille Directeur Bestuurder i.z. overleg OR

Nevenfuncties

  • Lid van de Studieclub West-Friesland
  • Lid van Ondernemers Federatie Schagen (OFS)
  • Lid van Stichting De Waaier Alkmaar

ALEX KIRSTEIN
ALEX KIRSTEIN

Directieportefeuille Technisch Directeur

Nevenfuncties

  • Lid van commissie Zinkvoegen voor Centrum Ondergronds Bouwen
  • Voorzitter voetbalvereniging Callantsoog