Dagje uit voor onze pensionarissen

Warmenhuizen

Gepubliceerd op

Onze pensionarissen zijn voor ons zeer waardevol en we vinden het dan ook belangrijk dat zij in verbinding blijven met ons familiebedrijf. Ook deze groep mensen hebben bijgedragen aan ons succes en waar we uiteindelijk nu staan.

Met name die verbondenheid willen wij met hen vasthouden en organiseren jaarlijks een pensionado dag en bezoeken dan een aantal projecten. Een mooie gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten.

We hebben een tweetal in aanbouw zijnde projecten bezocht in Alkmaar t.w. “Nieuwbouw Moskee” en “parkeerkelder Noordwest Ziekenhuisgroep”. Tussendoor een heerlijke lunch en einde dag een hapje en een drankje. Een prachtige dag voor iedereen die we jaarlijks gaan herhalen.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bouwwerkgevers over cao-akkoord: ‘Wil je personeel behouden, dan moet je daarvoor betalen’

Warmenhuizen

Gepubliceerd op

Terwijl de bouwkosten de pan uitrijzen, komt er volgend jaar een structurele loonsverhoging van 5 procent voor alle 110.000 werknemers die onder de cao Bouw en Infra vallen. Niet eerder werd in deze cao zo’n hoge loonstijging afgesproken. Wat vinden werkgevers van het cao-akkoord? ‘We moeten de pijn eerlijk verdelen’

Jarenlang schommelden de loonsverhogingen in de cao Bouw en Infra rond de 1 tot 1,5 procent. Binnen de huidige cao, die op 31 december afloopt, stegen de lonen in twee stappen met 4,5 procent en kregen werknemers een eenmalige uitkering van 1 procent van hun bruto jaarloon uitbetaald. Komend jaar is de loonstijging nog hoger en krijgen werknemers er 5 procent bij. Deze loongolf lijkt voor bedrijven op zijn zachtst gezegd ongelegen te komen in een periode van alsmaar oplopende bouwkosten.

Toch is GMB-directer Gerrit-Jan van de Pol ‘blij’ met het onderhandelaarsakkoord dat op 13 juni werd bereikt. “Iedereen heeft te maken met de stevige inflatie. Mensen maken zich zorgen over hun energierekening en de benzineprijzen. Deze loonsverhoging zorgt voor rust in een markt waar veel krapte is”, aldus Van de Pol.

Noodzaak

Waar cao-handelingen normaliter maandenlang duren, werd nu in enkele weken overeenstemming bereikt over de loonsverhoging voor komend jaar. Dit werd ingegeven door de noodzaak die cao-partijen zagen om duidelijkheid en zekerheid te bieden voor werkgevers en werknemers in een onrustige periode vol uitdagingen als de woningbouwopgave, de energietransitie en arbeidsmarktkrapte. “Het is handig dat we in onze begroting al uit kunnen gaan van de loonkosten voor komend jaar”, beaamt Van de Pol.

“In veel van onze contracten kunnen we een bepaald percentage van de aannemingssom indexeren. Op die manier kunnen we stijgende loonkosten deels opvangen. Maar andere kosten, zoals de energieprijzen die over de kop gaan, vallen hier buiten.”

Steentje bijdragen

Maar dit soort bijzondere financiële risico’s mogen niet eenzijdig bij één partij in de bouwketen worden neergelegd”, vindt Van de Pol. “Iedereen zal hieraan zijn steentje moeten bijdragen. Het is goed dat hierover afspraken zijn gemaakt.” De GMB-directeur doelt hiermee op de intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ die brancheverenigingen uit de bouw en het Rijk ondertekenden.

Hierin zijn uitgangspunten vastgelegd over hoe om te gaan met de kostenstijgingen en leveringsproblemen door de oorlog in Oekraïne. Ondernemers kunnen nu met de verklaring ‘op zak’ in gesprek met hun opdrachtgevers om in goed overleg afspraken te maken.

Grote klapper

“De pijn moet eerlijk worden verdeeld”, vindt ook Hans ter Steege, directeur van familiebedrijf Ter Steege Bouw Vastgoed. “Dit soort kostenstijgingen kun je niet alleen bij de bouwer of opdrachtgever neerleggen. Hierover zijn we met onze opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers in gesprek. Dat lukt als je langdurige relaties met elkaar hebt. Wat er nu in de wereld gebeurt, heeft niemand kunnen voorzien.”

De afgesproken loonsverhoging noemt hij ‘fors, maar onontkoombaar’. Ter Steege: “Die 5 procent erbij is een grote klapper. Maar deze loonsverhoging komt op het goede moment. We hebben allemaal met kostenstijgingen te maken, het is belangrijk dat we op deze manier perspectief kunnen bieden. Er liggen grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van de woningbouwopgave en de energietransitie. Als sector moeten we daarom attractief blijven. Daar hoort een goed salaris bij.”

Gezamenlijk belang

Dat cao-partijen het al in een vroeg stadium eens werden over de loonstijging voor 2023, biedt ook duidelijkheid voor opdrachtgevers, zegt Gerard Hoiting, directeur van Roelofs. “Zij hebben nu ook voldoende tijd om te anticiperen. Er is een gezamenlijk belang om onze mensen in de sector te behouden en op te leiden. Voor de lopende projecten ga ik ervan uit dat zij ons tegemoet zullen komen. Maar niet iedere opdrachtgever ziet noodzaak om te compenseren.” Daarom mag van de overheid meer worden verwacht om bouwers een helpende hand te bieden.

“Als sector kunnen we de huidige kostenstijgingen niet alleen oplossen. Het kabinet zou meer kunnen doen om de stijgende energieprijzen te compenseren. Neem bijvoorbeeld de onbelaste reiskostenvergoeding die werkgevers aan hun personeel mogen betalen, die staat al sinds 2006 vast op 19 cent!”

Oneerlijke concurrentie

Ook Fred Enterman, directeur van Rojo Steigerbouw, verwacht dat hij met opdrachtgevers om tafel zal moeten. “Alles wordt duurder: de boodschappen, benzine, energie. Ik snap daarom wel dat er een correctie komt voor het bouwpersoneel. We zullen met opdrachtgevers in gesprek moeten over de prijzen die we berekenen. Daarin nemen we mee dat we een cao-verhoging moeten doorvoeren. Maar zij klagen al omdat alles duurder wordt. Het wordt van kwaad tot erger.”

Vanwege de hoge inflatie vindt Enterman het logisch dat de lonen fors stijgen. “Wil je personeel aan je binden, dan moet je ervoor betalen. Zo eenvoudig is het. Maar ik heb er moeite mee dat niet ieder bedrijf de bouw-cao volgt. Terwijl dat wel zou moeten. De oneerlijke concurrentie wordt weer verder vergroot. Cao-partijen zouden samen met UWV Bouwnijverheid strenger moeten toezien op naleving van de cao. Er wordt nu vrijwel niet gehandhaafd.”

Bijdrage Ron Oudeman:

Met elkaar oplossen

“Extreme omstandigheden zullen we met elkaar moeten oplossen”, zegt Ron Oudeman, directeur van K_Dekker Bouw en Infra. “Wij doen daarom een beroep op onze opdrachtgevers om in redelijkheid en billijkheid met deze extreme prijsstijgingen om te gaan. Zelf nemen wij ook onze verantwoordelijkheid om met onze onderaannemers en leveranciers in redelijkheid en billijkheid om te gaan. Een voorbeeld: een onderaannemer die betonwerk bij ons heeft aangenomen, heeft met exorbitante prijsstijgingen te maken die ik hem niet kan aanrekenen. Als zijn kostprijzen met 15 procent gestegen zijn, dan wil ik een groot deel voor mijn rekening nemen. Deze toezegging moet ik snel doen om de voortgang van de projecten te borgen. Als hoofdaannemers nemen wij daarin risico’s in de verwachting dat opdrachtgevers ons tegemoet zullen komen en het grootste deel ook bijbetalen. Samen vormen onderaannemers, leveranciers, hoofdaannemers en opdrachtgevers de bouwketen, nu en in de toekomst. Daar hoort in deze moeilijke tijden een proactieve, redelijke en billijke houding bij van alle ketenpartners. We werken veel samen en je bent pas echt een partner als je elkaar ook in slechte tijden weet te vinden.”

Oudeman wil ook zijn bijna tweehonderd medewerkers de hand reiken nu de inflatie steeds verder oploopt. “Die cao-loonsverhoging compenseert normaliter alleen de inflatie. Mensen behouden hun koopkracht maar gaan er niet op vooruit. Op 1 januari kreeg iedereen er nog 3 procent bij. Maar vervolgens kwam de oorlog in Oekraïne en stegen de prijzen voor energie, boodschappen en brandstof. Sindsdien is dat hele kleine plusje omgedraaid naar een dikke, vette min. Onze koopkracht is een stuk achteruit gegaan. De 5 procent die nu is afgesproken, vind ik daarom aan de lage kant. Ook vind ik dat de loonsverhoging wat laat komt. In januari krijgt iedereen 2,5 procent en dan pas in juli nog een keer 2,5 procent. Dat is lang wachten als je nu al 5 procent in de min staat.”

Statement

K_Dekker laat de loonsverhoging daarom al vier maanden eerder – per 1 september – dan 1 januari van het nieuwe jaar ingaan. “Enerzijds wil ik hiermee een statement maken naar andere bouwwerkgevers. Goed voorbeeld doet goed volgen. Anderzijds wil ik mijn positie als warme werkgever hiermee een impuls geven. Ik zie het als een investering die zich hopelijk uitbetaalt in extra motivatie. Wij werken bij nacht en ontij, er wordt dus best wel wat van onze mensen verwacht.”

De extra loonkosten die K_Dekker dit jaar hiermee maakt, waren nog niet in de offertes voor lopende projecten verwerkt en neemt het bedrijf geheel voor eigen rekening. Oudeman: ‘‘Ik heb het besluit in overleg met mijn aandeelhouders genomen. Want deze extra loonsverhoging gaat ten koste van de winst. Maar een echt familiebedrijf gaat niet voor winstmaximalisatie op de korte termijn. Maar kiest voor continuïteit op langere termijn. Als je daartoe een paar euro’s moet inleveren op kortere termijn, dan moet je dat doen.”

BRON: Cobouw

Cobouw 5 juli PDF 

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vakmanschap – dat leer je het beste in de praktijk

Heerhugowaard

Gepubliceerd op

Timmermanswerk is een echt ambacht. En dat leer je bij Espeq, het opleidingsinstituut voor de bouw. Én bij K_Dekker. De vakschool en de aannemer werken al 23 jaar nauw samen bij het opleiden van timmerlieden. “Het wemelt bij K_Dekker van oud-Espeq’ers.”

Roy Koopman is er daar een van. Op zijn zestiende ging hij via Espeq bij K_Dekker aan het werk en zestien jaar later zit hij er nog steeds, inmiddels als uitvoerder. Hoe kijkt hij terug op de periode als leerling? “Je bent de allerjongste in het team, een groentje, daar moet je je weg in vinden. Je moet wel een beetje tegen grapjes kunnen. De belangrijkste tip van mijn leermeester was dat goed belangrijker is dan snel, dat de snelheid vanzelf komt.” Dat geduld richting de leerlingen is typerend voor K_Dekker, ziet Ben Volmer. Als leerlingbegeleider bij Espeq komt hij regelmatig bij de bedrijven waar ‘zijn’ leerlingen zitten. “Een warme band tussen leermeester en leerling is echt een pre, zeker met het oog op het leerproces. Vertrouwen is cruciaal. Fouten maken hoort er ook bij, daar leer je van – al is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan.”

Leerlingen van Espeq zijn over het algemeen echte doeners: jongens en (enkele) meisjes die een vak willen leren en zo snel mogelijk aan de slag willen in plaats van nog jaren in de schoolbanken. Bij Espeq halen ze een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4 via een BBL-traject (beroepsbegeleidende leerweg). “Dat houdt in dat ze vier dagen werken en één dag naar school gaan. Bij het ROC en het Horizoncollege volgen ze theorievakken als Nederlands en bouwkunde en bij het Espeq ook allerlei praktijkonderdelen, waar ze een portfolio over maken en aan het einde van de opleiding een proeve van bekwaamheid over af moeten leggen. De portfolio’s bestaan uit elf praktijkonderdelen voor niveau 2 en zeven onderdelen voor niveau 3. Dat doen ze op de bouw en in de praktijkhal van Espeq”, vertelt Ben Volmer. De leermeesters van K_Dekker zijn nauw betrokken bij het leertraject van hun leerlingen.

Leermeester aan zet

Dave Barendrecht is sinds een jaar leermeester bij K_Dekker. In een speciale cursus leerde hij via rollenspellen onder meer hoe je moet omgaan met een lastige leerling en hoe je een slechtnieuwsgesprek voert. Nu heeft hij een leuke leerling onder zijn hoede die versneld niveau 2 en 3 doet. “Ik was zelf ook Espeq-leerling bij K_Dekker van 2009 tot 2011. Uit eigen ervaring weet ik dat je het meeste leert door eerst zelf te proberen, door zelf een oplossing te bedenken. Dat is zeker niet altijd makkelijk, maar het werkt wel het beste.”

Elke Espeq-leerling die bij K_Dekker aan de slag gaat, wordt gekoppeld aan een persoonlijke leermeester. “Dat die twee een goede klik hebben is essentieel: in principe blijven leerling en leermeester de volledige leerperiode van twee, drie jaar bij elkaar”, vertelt Wil Pronk, de Espeq-coördinator bij K_Dekker. “Werken met Espeq-leerlingen is voor ons een bewuste keuze. We geloven er sterk in dat in elke leerling een vakman schuilt. Dat vraagt soms best wat van onze medewerkers omdat het vaak jonge mensen zijn die nog enorm moeten groeien, ook op persoonlijk vlak. Leermeesters leiden we dan ook op voor we ze koppelen aan een leerling. De animo om leermeester te worden is binnen K_Dekker de laatste jaren gegroeid.”

Eerst de basics

Leerlingen volgen een intake bij Espeq voor ze bij een bedrijf aan de slag gaan. “In twee tot ongeveer acht weken leren ze praktische (basis-)vaardigheden als stellen, uitzetten en omgaan met gereedschap. Ook werknemersvaardigheden als op tijd komen en duidelijk communiceren komen aan bod”, zegt Ben Volmer. Bij K_Dekker krijgen ze vervolgens een set persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en een persoonlijk budget om K_Dekker werkkleding aan te schaffen. “We regelen een passessie – comfort telt ook – en ze krijgen een uitgebreide instructie over veilig werken. Dat is met afstand ons belangrijkste principe: we werken veilig of we werken niet”, vertelt Wil Pronk.

Op dat vlak – veilig werken – vullen Espeq en K_Dekker elkaar ook goed aan. K_Dekker hanteert een zeer hoge veiligheidsstandaard – het bedrijf is inmiddels gecertificeerd voor trede 4 op de Veiligheidsladder – en eist bijvoorbeeld ook van onderaannemers dat ze zich aan die standaard houden. “Bij Espeq zijn we ons bewust van het belang van veilig werken;  het is onderdeel van het curriculum. Input uit de praktijk is daarbij essentieel, dan gaat het onderwerp pas echt leven”, zegt Ben Volmer. De hoge veiligheidsstandaard van K_Dekker is voor Espeq het vertrekpunt – daar hebben álle leerlingen baat bij, en de bouwsector uiteindelijk ook.

Leerling in het vizier

De 17-jarige Tim Klein wist altijd al dat hij met zijn handen wilde werken. Bijna twee jaar geleden begon hij bij Espeq en K_Dekker en hij zit helemaal op zijn plek. “In het begin was echt alles nieuw voor me, maar na een week of vier wist ik bij bepaalde werkzaamheden precies hoe het moest. Dit najaar rond ik niveau 2 af, daarna doe ik nog niveau 3, zodat ik eventueel ook voorman kan worden.” De opleiding bij Espeq is vaak breder dan de praktijk bij K_Dekker, ziet hij. “Uitzetten van de bouw en deuren afhangen: dat leren we op school maar dat soort werk besteden ze bij K_Dekker vaak uit.”

Espeq heeft op dit moment zo’n 400 leerlingen in dienst, waarvan ongeveer 250 de timmeropleiding volgen. Zeven daarvan zijn gestationeerd bij K_Dekker. “Al sinds het begin van de samenwerking – bijna een kwart eeuw geleden dus – is K_Dekker een continue afnemer van leerlingen. Het bedrijf is enorm opleidingsgericht, dat merk je”, zegt Ben Volmer. De leerlingbegeleider brengt bezoeken aan de bouwplaats en bespreekt wat goed gaat en wat beter kan. Ook K_Dekker houdt de vinger aan de pols. “We organiseren elk jaar een pizzasessie voor alle Espeq-leerlingen. Hoe vinden ze het gaan? Hebben ze tips en suggesties? Met die input gaan we intern aan de slag of in gesprek met Espeq”, vertelt Wil Pronk.

Niet alleen jongeren, ook zij-instromers kunnen via Espeq een omscholingstraject volgen. Ben de Graaf is zo’n zij-instromer. “Ik werkte al als metselaar maar wil op termijn graag ook als uitvoerder aan de slag. Via-via kwam ik in contact met K_Dekker en die gaven aan dat ze me die kans wel wilden geven, maar dat ik dan ook mijn timmermansdiploma moest halen.” Eén avond in de week krijgt hij nu les, overdag werkt hij met een leermeester. Ben de Graaf volgt het versnelde traject voor niveau 2 en 3, en verwacht in 2023 te kunnen starten met niveau 4. “Op de opleiding gaat het er best serieus aan toe: we zijn allemaal heel gefocust, en geen 16 meer natuurlijk. Mijn werkervaring in de bouw is wel een voordeel: veel timmerwerk heb ik al gezien, dan pik je het toch makkelijker op.”

Oog voor de toekomst

Dat ze bij K_Dekker zo sterk gefocust zijn op het opleiden van nieuwe medewerkers is niet puur en alleen gestoeld op maatschappelijke verantwoordelijkheid. “Opleiden schept ook een band. Dat er zoveel oud-Espeq’ers nog steeds bij K_Dekker werken is daar een logisch gevolg van. Investeren in de medewerkers van de toekomst betaalt zich altijd uit”, zegt Wil Pronk. Tegelijkertijd is blijven leren vast onderdeel van de bedrijfsfilosofie – innovatie en groei zijn belangrijke speerpunten, en dat is al jaren zo. Dat weet Roy Koopman als geen ander. “Van jongste timmerman ben ik doorgegroeid naar voorman bij de afdeling kleinbouw. Inmiddels werk ik als uitvoerder. Je wordt bij K_Dekker echt gestimuleerd om professioneel gezien stappen te zetten, door te groeien en je ambities na te jagen. Dat is niet altijd makkelijk, maar wel goed. Voor mijzelf én voor het bedrijf.” Werkend leren als regelrechte succesformule. Dat kunnen Wil Pronk en Ben Volmer alleen maar beamen.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

K_Dekker bouw & infra voert nieuwe bouw CAO eerder in!

Warmenhuizen

Gepubliceerd op

Momenteel zijn het voor heel veel mensen en sowieso voor onze gehele maatschappij financieel moeilijke tijden. Bedrijven -ook wij, vechten voor ons voortbestaan en de zekerheid voor ons personeel.

Deze extreme omstandigheden zullen we met elkaar moeten oplossen. Vandaar ook het appèl naar onze opdrachtgevers om in redelijkheid en billijkheid met deze extreme prijsstijgingen om te gaan. Wij als aannemers nemen ook onze verantwoordelijkheid om met onze onderaannemers en leveranciers in redelijkheid en billijkheid om te gaan.  Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor een sterke en betrouwbare bouwbranche in goede, maar zeker ook in lastige tijden.

Wij als familiebedrijf en met ons vele familiebedrijven, zijn de pijlers van de bouwbranche en feitelijk de belangrijkste hoekstenen van onze gehele maatschappij. Onze kernwaarden TrotsSamenSuccesInspireren en Vooruitstrevend zijn niet zomaar gekozen. Ze vormen onze identiteit en het fundament van waaruit wij werken en zijn het DNA van onze organisatie.

Met onze bijna 200 medewerkers zijn wij gezamenlijk K_Dekker! Om onze kernwaarden kracht bij te zetten hebben onze familieaandeelhouders besloten om ook alle medewerkers de hand te reiken in deze moeilijke tijd.

K_Dekker laat de door Bouwend Nederland (en overige partijen) aangekondigde CAO verhoging per 1 januari 2023 al direct na de zomervakantie in gaan. Dat betekent dat onze medewerkers deze CAO verhoging al per 1 september 2022 zullen ontvangen.

Ons personeel vormt de ruggengraat van ons familiebedrijf en wij zijn er voor elkaar in goede maar zeker ook in lastiger tijden.

We moeten hier Samen doorheen, wij zijn Trots op onze medewerkers en willen daarom dit Vooruitstrevende gebaar maken.

Namens directie  &  familieaandeelhouders,

Ron Oudeman  &  Klaas Jan Dekker

Nieuwsbrief Bouwend Nederland: WERKGEVERS EN WERKNEMERS BEREIKEN ONDERHANDELINGSAKKOORD

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

K_Dekker kleinbouw 25 jaar!

Krabbendam

Gepubliceerd op

Vandaag bestaat K_Dekker kleinbouw 25 jaar! Afgelopen vrijdag hebben wij hier met collega’s bij stil gestaan op de werf in Krabbendam. Met K_Dekker kleinbouw zijn wij tevens ‘de kleine aannemer op de hoek’ en werken wij voor zowel particulieren, bedrijven en overheden in zowel nieuwbouw, renovatie en onderhoud.

Aannemingsbedrijf K. Dekker BV (opgericht in 1963) is in 1990 door de oprichter Klaas Dekker, overgedragen aan Martin Jonker en aan beide zoons Jan-Gerrit en Klaas-Jan Dekker. Vanaf dat moment is K. Dekker BV verder gegaan als familiebedrijf van twee families. Het bedrijf professionaliseerde, groeide gestaag en behaalde de nodige certificaten. Hierdoor groeide ook de particuliere klantenkring. Persoonlijke betrokkenheid is een factor van belang in elk kleinschalig bouw- of renovatieproject. Om het imago van ‘kleine aannemer op de hoek’ te kunnen waarborgen, zijn we op 6 juni 1997 gestart met ons eigen kleinbouwbedrijf Dekker Bouw Bergen B.V., inmiddels K_Dekker kleinbouw. Zorgvuldigheid, aandacht voor de klant, persoonlijke betrokkenheid en vakmanschap stonden en staan nog altijd voorop, dus wij gaan op naar de volgende 25 jaar! In 2023 bestaat K_Dekker bouw & infra 60 jaar en zullen we uitgebreider stilstaan bij deze mijlpalen!

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onveilig? Dan werk je maar niet.

Warmenhuizen

Gepubliceerd op

We werken veilig of we werken niet. Veel duidelijker kan een slogan niet zijn. Maar doen mensen dat ook echt: het hele werk stilleggen als het er niet veilig is? Bij K_Dekker wel, zegt hoofd KAM Rico Drost. “Het melden van onveilige situaties moedigen we aan. En dat je dan ook echt stopt met werken – dat vinden ze bij de directie juist een pre.”

Dat dat geen loze woorden zijn, constateerden ook de officials van de Veiligheidsladder. In februari promoveerden zij K_Dekker na een strenge audit naar de vierde trede – de op een na hoogste positie van het landelijke veiligheidskeurmerk. Concreet houdt het in dat medewerkers elkaar aanspreken op onveilig gedrag en dat er bij onveilige situaties direct actie wordt ondernomen: de onveilige situatie wordt opgelost voor er verder wordt gewerkt. “Alle medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en die van anderen. Veilig werken is bij K_Dekker niet bijzonder, maar eigenlijk doodgewoon”, stelt Rico Drost.

Iedereen alert

“Veiligheid varieert letterlijk van het voorkomen van pleisterongevallen tot aan zeer ernstige, fatale ongelukken. Nou is een schrammetje oplopen of een keertje struikelen over een losse steen zeker niet direct reden tot paniek, maar het is wél reden om alert te zijn. Want die losse steen zou ook tot een fatale val kunnen leiden”, legt Rico Drost uit. Veiligheidsbewustzijn is dan ook waar alles om draait. Het begint met constateren (hé, dat ging maar net goed), wordt dan reageren (laten we die losse stenen daar weghalen) en resulteert tenslotte in proactief optreden en preventieve maatregelen treffen (welke risico’s zien we ter plekke en hoe pakken we die aan). Een proces van lange adem. “Je wilt een permanente gedragsverandering bewerkstelligen en dat doe je niet in een week. Bovendien is het een continu proces, je moet altijd scherp blijven.” Extra trots zijn ze dan ook dat ze nu op die vierde trede staan – veiligheid zit bij K_Dekker na jaren consequent doorpakken nu stevig verankerd in het beleid, in de manier van werken én in de hoofden van de medewerkers.

Snel een appje sturen

Door veiligheid als iets heel gewoons te benaderen, moet je de drempel om iets te melden ook zo laag mogelijk houden. “Niemand wil een klikspaan zijn of continu met een opgeheven vinger naar collega’s wijzen. We benaderen meldingen dan ook niet als ‘moet je eens kijken wat hier fout ging’ maar grijpen de melding aan om te kijken hoe het beter kan”, vertelt Rico Drost. En dat werkt. Via een speciale app melden medewerkers, leveranciers en onderaannemers op een heel makkelijke manier onveilige situaties. Die melding gaat rechtstreeks naar de veiligheidsdesk op het hoofdkantoor van K_Dekker. Ook kunnen medewerkers altijd beslissen om een project onmiddellijk stil te leggen als er niet veilig gewerkt kan worden. “Recent nog had een onderaannemer op een project vooraf graafwerkzaamheden verricht, maar daarbij het talud te steil gemaakt. Het team van K_Dekker constateerde dat er risico was op instortingsgevaar, legde het werk neer en belde de projectleider. Die overlegde op zijn beurt met de onderaannemer die het probleem toen snel kwam oplossen.”

Veilige dagstart

Veiligheid is vast onderdeel van elke dagstart op een project. “Daar wordt besproken wat er die dag op de planning staat, wat de mogelijke risico’s zijn en welke extra maatregelen getroffen worden. Dat komt op het VGM-bord  te staan zodat iedereen die die dag op de bouwplaats komt dat ook weet”, zegt Rico Drost. De enthousiaste hoger veiligheidskundige raakt niet uitgepraat over veiligheid – een betere ambassadeur kun je je haast niet wensen. En hij is zeker niet de enige bij K_Dekker. Op kantoor én op de bouwplaats hebben collega’s het regelmatig over veiligheid en over kleinere en grotere risico’s. “Die openheid is cruciaal. Je moet je ook veilig voelen om risico’s te melden en onveilig gedrag te benoemen. Niemand wil een ongeluk! Onze MT-leden gaan samen met directieleden van onze onderaannemers elke maand langs bij verschillende projecten: bij die betrokkenheidsbezoeken wordt er ook altijd gepraat over veiligheid. Niet als controle maar als leermoment. Welke verbeteringen die elders zijn doorgevoerd kun je op deze locatie ook toepassen en andersom.”

Extern uitrollen

Door ervaringen en kennis te delen en van veiligheid een vast bespreekpunt te maken in zo ongeveer elk overleg, kan het niemand ontgaan dat veilig werken bij K_Dekker absolute prioriteit heeft. Ook leveranciers en onderaannemers niet. Zij moeten zich dan ook conformeren aan de veiligheidsstandaarden van K_Dekker. “We verwachten niet alleen dat ze persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, maar willen ook dat ze zich houden aan alle afspraken en regels, dat ze risico’s melden en bij onveilige situaties op de rem trappen.”

En niet te vergeten: de bouwplaats wordt elke middag schoon en opgeruimd achtergelaten. Bepaald niet zonder reden, benadrukt Rico Drost. “Veilig begint met netjes en schoon!” Misschien zijn die opgeruimde werkplekken nog wel het meest zichtbare element van het veiligheidsbeleid van K_Dekker.

CERTIFICAAT VEILIGHEIDSLADDER TREDE 4

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Opening Floriade Expo

Almere

Gepubliceerd op

Onze Koning heeft alvast een ritje gemaakt in de kabelbaan op de Floriade Expo 2022 die gisteren geopend is! Een bijzondere en specialistische klus die door Arcadis aan K_Dekker is toevertrouwd.

K_Dekker heeft naast de betonfundaties en de steigers/vlonders van de in- en uitstapstations tevens voor de zeven tussenpijlers de betonfundaties gerealiseerd. De stations zijn zo gebouwd, dat de cabines boven het water zweven; een wereldwijde, unieke innovatie.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Eerste paal hypermoderne sporthal Elzenhagen

Nieuwbouw sporthal Elzenhagen

Gepubliceerd op

Een feestelijk moment in Amsterdam dinsdagmiddag. Wethouder Simone Kukenheim (Sport) van Gemeente Amsterdam en algemeen directeur Ron Oudeman hebben symbolisch de eerste paal geslagen voor de hypermoderne Sporthal Elzenhagensingel. Doorsnee is deze sporthal zeker niet: het wordt een duurzame en hoogwaardige sporthal met maar liefst vier zalen en een inpandige fietsenstalling. Dankzij het bijzondere metselwerk op de gevel is Sporthal Elzenhagen straks een echte eyecatcher. Verder krijgt het gebouw zonnepanelen, regenwateropvang voor hergebruik en de eerste glazen wedstrijd sportvloer van Nederland met LED belijning. Zo kan de vloer worden aangepast aan de sport die wordt gespeeld, een innovatieve primeur!

PROJECTINFORMATIE

Nieuwbouw sporthal Elzenhagen

Amsterdam

In Amsterdam Noord realiseert K_Dekker in 2022 een duurzame en hoogwaardige sporthal met maar liefst vier zalen en een inpandige fietsenstalling. Dankzij het bijzondere metselwerk op de gevel is Sporthal Elzenhagen straks een echte eyecatcher. Verder krijgt het gebouw zonnepanelen, regenwateropvang voor hergebruik en de eerste de eerste glazen wedstrijd sportvloer van Nederland met LED belijning.  Zo kan de vloer worden aangepast aan de sport die wordt gespeeld, een innovatieve primeur! Met een strak plan van aanpak zijn de belangen van de gemeente, de omwonenden én de toekomstige beheerder gewaarborgd.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

VWO leerlingen maken meesterproef voor K_Dekker

Amsterdam

Gepubliceerd op

VWO Leerlingen Aaron Bruins en Philip van de Bovenkamp van OSG West-Friesland hebben hun Meesterproef voor K_Dekker afgerond. Zes jaar hebben zij het vak Onderzoek & Ontwerpen gevolgd voor hun opleiding aan het Technasium. In het laatste jaar deden zij als afsluiting hiervan een jaar lang onderzoek met K_Dekker als opdrachtgever. Per 1 oktober 2021 is door de gemeente Amsterdam de regelgeving aangescherpt voor vervoer >7,5 ton. De opdracht van K_Dekker was om onderzoek te doen naar een logistieke oplossing via het water voor de aan- en afvoer van materieel, materiaal en mensen naar onze projecten in het centrum van Amsterdam. Afgelopen week is de Meesterproef met een succesvolle presentatie voor een volle zaal afgerond! Chapeau jongens en óp naar een mooie technische vervolgopleiding!

 

 

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Aanleg bruggen gemeente Koggenland

Berkhout

Gepubliceerd op

Schitterende lenteochtenden! Kijk hier wat een schilderachtig plaatje in het West-Friese Berkhout. Voor Gemeente Koggenland leggen we hier twee bruggen aan voor de ontsluiting van een nieuwe Berkhoutse woonwijk. Op de foto de fiets- & voetgangersbrug en de andere wordt een verkeersbrug

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.