HOME | projecten | Verbouw en uitbreiding school tot integraal kindcentrum
PDF

Verbouw en uitbreiding school tot integraal kindcentrum

Tuitjenhorn

De wens van Blosse om de locatie in Tuitjenhorn door te ontwikkelen tot een volledig kindcentrum, maakte dat K_Dekker basisschool Sint Barbara heeft verbouwd en uitgebreid tot integraal kindcentrum De Hoge Akker. Hier komen kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en basisonderwijs samen en wordt een doorgaande ontwikkelingsbegeleiding geboden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor K_Dekker een eer dat we deze locatie mochten verbouwen: in het projectteam zit een aantal oud-leerlingen en kinderen van onze collega’s bezoeken ook deze school. 


Tuitjenhorn 30 september 2023 0 - 500.000 Stichting Blosse

Verbouw en uitbreiding school tot integraal kindcentrum

Omzet 0 - 500.000
Contractvorm Array
Opdrachtgever Stichting Blosse
Opleverdatum 30 september 2023
Gerealiseerd
Locatie Tuitjenhorn
Circulair

Deze verbouwing kun je met recht een duurzaam project noemen. Alle kozijnen en deuren werden hergebruikt in de nieuwe wand. Ook werd afval gescheiden verzameld en opgehaald voor volledige recycling.

Logistieke uitdaging

De school bleef tijdens de werkzaamheden in gebruik, daarom werd de bouwplaats veilig afgesloten van het operationele deel van de school, zodat het werk veilig kon worden uitgevoerd. Werkzaamheden zoals  sloopwerk, heiwerk, betonwerk en transport werd strak gepland buiten haal- en brengtijden en in vakanties.

Bouwteam

Dit project is in bouwteam tot stand gekomen. We hebben Stichting Blosse ondersteund vanaf de eerste schetsontwerpen tot aan definitief ontwerp en tevens de aanvraag van vergunningen. In deze bouwteamsamenwerking zitten ook Klaver Klimaattechniek, Klaver Giant en Lenting Techniek, die onder coördinatie van K_Dekker de installatietechniek realiseren.