HOME | projecten | Verbouw en uitbreiding tot integraal kindcentrum
PDF

Verbouw en uitbreiding tot integraal kindcentrum

Tuitjenhorn

De wens van Blosse om de locatie in Tuitjenhorn door te ontwikkelen tot een volledig kindcentrum, maakt dat K_Dekker basisschool Sint Barbara gaat verbouwen en uitbreiden tot integraal kindcentrum De Hoge Akker. Hier gaan kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en basisonderwijs samenkomen en wordt een doorgaande ontwikkelingsbegeleiding geboden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Voor K_Dekker een eer dat we deze locatie mogen verbouwen: in het projectteam zit een aantal oud-leerlingen en kinderen van onze collega’s bezoeken ook deze school. De contracten zijn vorige week getekend door directeur Arjen Bos en Jeanette de Jong (College van Bestuur Blosse). We kunnen van start!


Tuitjenhorn 31 juli 2023 0 - 500.000 Stichting Blosse

Verbouw en uitbreiding tot integraal kindcentrum

Omzet 0 - 500.000
Contractvorm Bouwteam
Opdrachtgever Stichting Blosse
Opleverdatum 31 juli 2023
In realisatie
Locatie Tuitjenhorn
Circulair

Deze verbouwing kun je met recht een duurzaam project noemen. Alle kozijnen en deuren worden hergebruikt in de nieuwe wand. Ook wordt afval gescheiden verzameld en opgehaald voor recycling.

Logistieke uitdaging

De school blijft tijdens de werkzaamheden in gebruik, daarom wordt de bouwplaats veilig afgesloten van het operationele deel van de school, zodat het werk veilig wordt uitgevoerd. Werkzaamheden zoals  sloopwerk, heiwerk, betonwerk en transport wordt strak gepland buiten haal- en brengtijden en in vakanties.

Bouwteam

Dit project is in bouwteam tot stand gekomen. We hebben Stichting Blosse ondersteund vanaf de eerste schetsontwerpen tot aan definitief ontwerp en tevens de aanvraag van vergunningen. In deze bouwteamsamenwerking zitten ook Klaver Klimaattechniek, Klaver Giant en Lenting Techniek, die onder coördinatie van K_Dekker de installatietechniek realiseren.