HOME | projecten | _INFRA | Aanleg ovonde Langereis N241
PDF

Aanleg ovonde Langereis N241

Opmeer

Doorstroming, veiligheid én leefbaarheid op en rondom de aansluiting op de N241 bij Langereis moesten beter, vond de provincie. Op de plek waar verschillende wegen uitkwamen op de A.C. de Graafweg (N241) en waar bestaande bruggen met hoogteverschillen en een onoverzichtelijke bocht zaten, verrees een ovale rotonde: de ovonde van Langereis.


Opmeer 08 juni 2018 1.500.000 - 5.000.000 Provincie Noord-Holland

Aanleg ovonde Langereis N241

Omzet 1.500.000 - 5.000.000
Contractvorm Array
Opdrachtgever Provincie Noord-Holland
Opleverdatum 08 juni 2018
Gerealiseerd
Locatie Opmeer

“De ovonde van Langereis is een belangrijke stap voorwaarts in de structurele verkeersveiligheid”, zei gedeputeerde Elisabeth Post bij de opening in juni 2018. K_Dekker werkte samen met Dura Vermeer maandenlang aan het grote project, waarbij de doorgaande verkeersstromen en de veiligheid sleutelelementen waren.

Drie bruggen

Dankzij de ovale rotonde sluiten nu alle wegen overzichtelijk aan op de N241. Fietsers en verkeer uit de zijwegen kunnen veel beter de provinciale weg oversteken: een belangrijk winstpunt met het oog op de verkeersveiligheid. Bovendien bevordert de ovonde de doorstroming van het verkeer op de drukke A.C. de Graafweg. De ovonde bestaat feitelijk uit twee verkeersbruggen en een fietsbrug, en sluit mooi aan op de zijwegen Dijkweg en Langereis.

Communicatie op één

Door intensief met de omgeving te communiceren over het werk, de tijdelijke wegafsluitingen en de voortgang, was er bij omwonenden en weggebruikers veel begrip voor de hinder en de overlast. Mooi om te zien dat opdrachtgever en opdrachtnemers op dit vlak elkaar echt gevonden hadden. Via kranten, dorpsbladen en op een speciaal voor de ovonde opgetuigde Facebookpagina werd op een hele proactieve manier uitgelegd wat er op stapel stond en hoe het project vorderde. Sowieso werd het hele project in fases uitgevoerd om de overlast tot een minimum te beperken en de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden. De weg is gedurende de aanleg van de rotonde twee weekends volledig afgesloten geweest voor auto’s.

Postzegel

De veiligheid was een belangrijk item. Niet alleen wat het eindresultaat betrof, maar vooral ook tijdens het werk. Ook dat punt werd uitgebreid onder de aandacht gebracht bij de weggebruikers. Provincie en aannemers hielden gezamenlijke veiligheidsrondes en deden diverse kleine aanpassingen op het project zelf. Resultaat: nul ongevallen op het project. En dat terwijl de A.C. de Graafweg een behoorlijk drukke weg is en de bouwlocatie de reputatie had van ‘werken op een postzegel’.

_Nieuws over dit project

Ovonde Langereis op de N241 geopend

Op vrijdag 8 juni opende gedeputeerde Elisabeth Post de nieuwe ovonde Langereis nabij de gemeenten Opmeer, Heerhugowaard en Hollands Kroon. De provincie wilde de doorstroming, veiligheid en leefbaarhe...
Lees verder

Ovonde Langereis N241 bijna gereed

De ovonde Langereis (N241) welke K_Dekker samen met Dura Vermeer realiseert is bijna gereed. Voor K_Dekker zit het werk aan de twee verkeersbruggen en de fietsbrug erop. Drie mooie kunstwerken sieren ...
Lees verder

Ovonde Langereis N241 ligt op koers!

Vanuit de lucht zijn de vorderingen aan de ovonde Langereis aan de N241 goed te zien, het gaat hard vooruit. Na veel voorbereidende werkzaamheden is sinds maart 2017 ook de uitvoering gestart. Alle vo...
Lees verder

Start werkzaamheden ovonde N241 Langereis gemeente Opmeer

De werkzaamheden voor het project Ovonde N241 Langereis in de gemeente Opmeer zijn van start gegaan. Samen met Dura Vermeer realiseert K_Dekker bouw & infra de aanleg van de ovonde (ovale rotonde)...
Lees verder

Gerelateerd project

Aanleg nieuwe kleiputten voor broedvogels

Aanleg nieuwe kleiputten voor broedvogels

Camperduin

Voor de Vereniging Natuurmonumenten heeft K_Dekker in het noordwesten van de Harger- en Pettemerpolder, nabij de Leiweg, nieuwe kleiputten aangelegd. Bij dit project is een waterpartij van 1,5 hectare...

_LEES MEER