HOME | projecten | _INFRA | Herinrichting Maasstraat en Waalstraat
PDF

Herinrichting Maasstraat en Waalstraat

Alkmaar

In Alkmaar werkt K_Dekker aan de herinrichting van drie parkeerhofjes aan de Maasstraat en de Waalstraat. Die herinrichting vindt ondergronds en bovengronds plaats en er zijn meerdere partijen bij betrokken. Zo vervangt K_Dekker het riool, legt HVC nieuwe stadsverwarming aan en plant een derde partij nieuwe struiken en bomen. Er is al veel gebeurd en er staat ook nog veel op de planning.


Alkmaar 23 december 2022 500.000 - 1.500.000 Stadswerk 072

Herinrichting Maasstraat en Waalstraat

Omzet 500.000 - 1.500.000
Contractvorm Array
Opdrachtgever Stadswerk 072
Opleverdatum 23 december 2022
Gerealiseerd
Locatie Alkmaar

In oktober 2021 is het team van K_Dekker begonnen in het hofje aan de Waalstraat met het verwijderen van het straatwerk, het groen en het vervangen van de riolering. Vooruitlopend op de werkzaamheden zijn de ondergrondse containers verwijderd en zijn tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd in de groenstrook tegenover het hofje. Vervolgens heeft de HVC stadsverwarming aangelegd, waarna K_Dekker de funderingswerkzaamheden voor het nieuwe straatwerk weer opgepakt heeft. Ook worden de ondergrondse afvalcontainers vervangen, komen er laadpalen voor elektrische auto’s en nieuwe fietsenrekken en wordt de indeling van de parkeerhofjes iets anders opgezet. K_Dekker realiseert de bestrating van de trottoirs, de parkeervakken en de rijwegen en prepareert de groendelen.

Strakke coördinatie

Werken met zoveel verschillende nevenaannemers vereist een strakke co√∂rdinatie: K_Dekker heeft die taak op zich genomen. Sowieso wordt het project gefaseerd uitgevoerd: het werk aan de drie parkeerhofjes wordt na elkaar opgepakt zodat de overlast beperkt blijft voor omwonenden. Ook verzorgt onze omgevingsmanager tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door K_Dekker de communicatie met de bewoners. Zo’n groot werk strak voor je deur: dan wil je wel precies weten waar je wanneer aan toe bent.

Dankzij de strakke planning staat de afronding van dit werk gepland in december 2022 – twee maanden eerder dan oorspronkelijk verwacht.