HOME | projecten | _INFRA | Realiseren landhoofd Boelegracht Amsterdam
PDF

Realiseren landhoofd Boelegracht Amsterdam

Amsterdam

In mei 2023 is K_Dekker gestart met het realiseren van één landhoofd t.b.v. een kunstbrug over de De Boelegracht in Amsterdam, om Buitenveldert en de Zuidas aan elkaar te verbinden. De aanleiding voor dit project is dat namens de ontwikkelcombinatie Zuidschans, die de woonpanden rond de locatie van de kunstbrug heeft gerealiseerd, de wens uitgesproken is om een kunstwerk te schenken aan de gemeente / Zuidas. Er is gekeken naar de mogelijkheid om dit kunstwerk te combineren met een functioneel doel.


Amsterdam 01 februari 2024 0 - 500.000 Gemeente Amsterdam

Realiseren landhoofd Boelegracht Amsterdam

Omzet 0 - 500.000
Contractvorm Array
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Opleverdatum 01 februari 2024
In realisatie
Locatie Amsterdam

Op dit moment verbindt één brug De Boelegracht Buitenveldert met Gershwin. De nieuwe kunstbrug biedt een extra oversteek tussen beide buurten. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan jarenlange verzoeken van bewoners van Buitenveldert en Zuidas om de verbinding tussen beide buurten te vergroten. De kunstbrug vergroot de toegankelijkheid en bevordert deze gewenste verbinding. Het draagt bij aan de ruimtelijke en stedelijke uitstraling van het gebied en zorgt voor verlevendiging en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. De brug wordt privaat gefinancierd, de gemeente draagt uitsluitend de kosten voor de aanlanding van de brug aan de zuidzijde. Hiermee zijn de kosten voor de brug minimaal en goed te dekken.

Werkzaamheden die door K_Dekker worden uitgevoerd bestaan uit het realiseren van één landhoofd t.b.v. een kunstbrug. Ook realiseren wij de aansluiting van het landhoofd op de bestaande situatie middels een baan van halfverharding.

Aan de zuidoever, aan de kant van Buitenveldert, maken wij eerst de ondergrond gereed voor de plaatsing van een betonnen fundering, een zogenoemd ‘landhoofd’. Daarop komt uiteindelijk de brug te rusten. Om het gewicht te kunnen dragen, wordt er een ‘combiwand’ de grond in gedrukt: een combinatie van een stalen damwand en meerdere stalen buispalen die zorgen voor een stabiele ondergrond voor het landhoofd. Als dit werk gereed is, volgt nieuwe beschoeiing om de oever te beschermen en herstellen we het terrein eromheen. Het verkeer ondervindt tijdens het werk bijna geen hinder en ook geluidshinder is er bijna niet door de palen schroevend aan te brengen en het damwand te drukken.

Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken, maken we gebruik van zoveel mogelijk prefab elementen die in een werkplaats zijn voorbereid en kant en klaar worden aangeleverd. Vanwege het drukke fietspad in de De Boelelaan gebeurt het transport van bouwmateriaal zoveel mogelijk buiten de spitstijden. Ook zijn er verkeersregelaars om het bouwverkeer in goede banen te leiden. Voetgangers en automobilisten ondervinden weinig tot geen hinder van het werk.

Het ontwerp voor de brug is gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Martijn Sandberg. Als het ontwerp gerealiseerd wordt, ligt er straks een kunstwerk met een gouden glans over de De Boelegracht van 26 meter lang, 2.04 meter breed en met een brugleuning van spijlen en figuratie van 1.20 meter hoog. Het ontwerp voor de brug over de De Boelegracht bevat in eerste instantie een verbinding over de gracht die rekening houdt met bijvoorbeeld onderhoud, schommelingen door wind en veiligheid voor de gebruikers. Het technische gedeelte is ontworpen en zal uitgevoerd worden door Haasnoot Bruggen.

Als het landhoofd eind van dit jaardoor K_Dekker gereed is, kan de plaatsing van de brug zelf beginnen. Het is de bedoeling dat deze artistieke oversteek over de De Boelegracht begin 2024 wordt opgeleverd.