HOME | projecten | Verbouw turnhal
PDF

Verbouw turnhal

Amstelveen

De turnhal in Amstelveen die K_Dekker in 2018 opleverde had bij nader inzien een tekort aan kleedkamers. Dus werd besloten om het deel van de vide dat uitkeek op de centrale hal om te bouwen tot extra kleedkamer. Het team van K_Dekker realiseerde ook die verbouwing. Grote verschil met toen: het sportcomplex en de naastgelegen school waren nu in gebruik.


Amstelveen 31 december 2021 0 - 500.000 Gemeente Aalsmeer-Amstelveen

Verbouw turnhal

Omzet 0 - 500.000
Contractvorm UAV
Opdrachtgever Gemeente Aalsmeer-Amstelveen
Opleverdatum 31 december 2021
Gerealiseerd
Locatie Amstelveen
Drukke omgeving

De omgeving was dan ook een belangrijke factor in dit project. Het bleek een hele uitdaging om de aan- en afvoer van materialen zo te organiseren dat de overlast voor de buurt minimaal was en de veiligheid van de schoolgaande kinderen en andere passanten gegarandeerd kon worden. Zo werd de betonmolen pas besteld na half tien – de meeste leerlingen zouden dan immers al in de klas zitten. En om te voorkomen dat sporters op de bouwplek konden komen, creëerde K_Dekker een afgesloten route door de sporthal. In eerste instantie ging dat om een deel van de entree en een flink deel van de gang en de trap, na levering van alle materialen beperkte de afsluiting zich tot de vide alleen. Met stofschermen en tijdelijke wanden zorgde het team ervoor dat de gebruikers van de sporthal zo min mogelijk hinder ondervonden van de werkzaamheden.

Extra vloeroppervlak

Het werk kwam neer op het verwijderen van de balustrade, het dichtmaken van de vide en  het plaatsen van een stalen constructie van balken, kolommen en platen als basis voor een nieuwe kleedkamer. Zo werd extra vloeroppervlak gecreëerd; de nieuwe kleedkamer meet circa 15 bij 3,5 meter. In totaal nam het werk ongeveer zes weken in beslag.