Niet voor niets is dat ons motto. We zijn actief in alle bouwsegmenten en hanteren een multidisciplinaire aanpak bij veel projecten, werken ook met verschillende contractvormen. Flexibiliteit, proactief meedenken, constructief samenwerken, Noord-Hollandse nuchterheid: veelzijdigheid én vakmanschap zijn bij K_Dekker vanzelfsprekend. We zijn vooruitstrevend en tegelijkertijd realistisch. Daar zijn we trots op! Al sinds 1963.

We hechten aan onze wortels en onze maatschappelijke betrokkenheid is concreet. We investeren continu in kwaliteitsverbetering, integraliteit en innovatie. Mens, milieu en meerwaarde voor de klant staan daarin centraal. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan de succesvolle realisatie van projecten. De platte structuur van onze organisatie biedt voor medewerkers volop inspiratie en ruimte voor talentontwikkeling. Bovendien stimuleert dat het vakmanschap en de motivatie van onze medewerkers en daar profiteren onze klanten direct van. Van ontwerp, realisatie tot onderhoud.

 

_ VEILIG WERKEN

We werken veilig, of we werken niet! U toch ook? Veilig werken is een van onze speerpunten. Zeker als je bedenkt dat werken in de bouw altijd met risico’s gepaard gaat. We staan op trede 4 van de ‘Veiligheidsladder’ en natuurlijk zijn we VCA-gecertificeerd, maar veel belangrijker vinden we dat iedereen zich bewust is van de risico’s en veilig gedrag vertoont op de bouw. Niemand wil een ongeluk. Hoe beter we er samen op letten, hoe groter de kans dat alles goed gaat. Bij K_Dekker zijn we heel scherp op veiligheid. We stimuleren onze mensen incidenten te melden en elkaar aan te spreken op risicovol gedrag om zo samen te zorgen voor een veilige werksituatie. Altijd en overal. En eigenlijk willen we dat zien in de hele keten, dus ook als we samenwerken met opdrachtgevers en onderaannemers. We werken namelijk veilig, of we werken niet.

_ MVO

In al onze projecten streven we ernaar maatschappelijk verantwoord te werken. Duurzaamheid, milieu en MVO zijn binnen K_Dekker bouw & infra bepaald geen holle begrippen, al hebben wij het zelf altijd over mens, milieu en meerwaarde. Voor ons een helder vertrekpunt voor concrete maatregelen en goed onderbouwde keuzes in onze bedrijfsvoering, op de bouwlocaties en in ons inkoopbeleid. Nieuwsgierig hoe we dat in de praktijk doen?

_ WERKPLAATS & MATERIEEL

Op de Werf in Krabbendam is K_Dekker ooit begonnen – en er wordt nog altijd hard gewerkt. In de moderne timmerfabriek en de goed geoutilleerde staalwerkplaats werken gespecialiseerde vakmensen mee aan alle projecten van K_Dekker. Ook is de Werf de standplaats voor al het materiaal, gereedschap en machines – vrachtwagens, kranen en shovels – dat ingezet wordt op de projecten. Een plek vol historie, waar de tijd niet heeft stil gestaan!

Om de natuur te compenseren voor onze werkzaamheden hebben we zo’n 40% van het werf terrein natuurvriendelijk ingericht. De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te maken heeft is namelijk gebrek aan voedsel en nestgelegenheid.

_ PROJECTONTWIKKELING

Met onze verschillende disciplines kunnen we een breed scala van werk aan. De disciplines werken geregeld samen, zeker als het om combinaties van bouwen en civieltechnisch werk gaat. Bouwen doen we samen. Binnen ons bedrijf, maar natuurlijk ook met de andere bouwpartners, toeleveranciers, architecten en constructeurs. En natuurlijk primair met onze klanten en opdrachtgevers. Naast projecten die we in opdracht verrichten, ontwikkelen we zelf ook projecten op basis van kansen die we zien in de vastgoedsector. Via de button ‘Projecten’ en met het ingeven van de term projectontwikkeling krijgt u een overzicht van in eigen beheer ontwikkelde projecten. Hieronder een aantal projecten uit onze projectontwikkeling:

_ ORGANOGRAM K_DEKKER BOUW & INFRA
RON OUDEMAN

Directieportefeuille Algemeen directeur

Nevenfuncties

  • Lid van VCB
  • Lid van NAVW
  • Lid van AAW

ARJEN BOS

Directieportefeuille Directeur

ALEX KIRSTEIN

Directieportefeuille Technisch Directeur

Nevenfuncties

  • Bestuurslid van AAW
  • Voorzitter Commissie Datamodel Tunnels COB
  • Lid van VIB (Vakgroep Ir.bur. Bouwbedrijven)