HOME | projecten | Restauratie Monument (27 objecten) terrein Waternet
PDF

Restauratie Monument (27 objecten) terrein Waternet

Vogelenzang

Vanaf april (2023) start K_Dekker met de restauratiewerkzaamheden aan 27 monumentale objecten aan het inmiddels verouderde houtwerk van gebouwencomplexen in Leiduin (o.a. houtrotherstel en schilderwerk). De werkzaamheden omvatten restauratie van al het houtwerk (en aangrenzende gebieden /materialen/kozijnen) van alle gebouwen voor zover het de afgelopen 10 jaar niet gerestaureerd is. De restauratie moet dusdanig worden gerealiseerd dat het de komende 10 jaar geen onderhoud nodig is, en het een levensduurverlenging van minimaal 30 jaar geeft.


Vogelenzang 30 juni 2024 500.000 - 1.500.000 Stichting Waternet

Restauratie Monument (27 objecten) terrein Waternet

Omzet 500.000 - 1.500.000
Contractvorm Array
Opdrachtgever Stichting Waternet
Opleverdatum 30 juni 2024
In realisatie
Locatie Vogelenzang

K_Dekker heeft een zogenaamd GBR (Groot Bouwkundige Renovatie) raamcontract met Waternet. Eerder heeft K_Dekker op het terrein van Leiduin een grootschalige renovatie (bouwkundig onderhoud) succesvol uitgevoerd aan gevels, dakbedekking, muren, terreininrichting en toebehoren (opgeleverd juni 2022).

Nu voeren we onder NOK 4 contract diverse renovatiewerkzaamheden, en bijkomende werkzaamheden, uit aan het inmiddels verouderde houtwerk (deuren, ramen, kozijnen, luiken etc.). van de gebouwcomplexen: Snelfiltergebouw 1 en Langzame zandfilter 1 (gebouwen 2 t/m 12), de waterspoeltoren en de 15 regulatoren gebouwtjes.

De gebouwen op het drinkwaterproductieterrein van Waternet in Vogelenzang zijn zo’n 40 tot 100 jaar oud.

Kozijnen moeten (deels) hersteld en vervangen worden, oude beglazing moet hersteld worden, schilderwerk moet uitgevoerd worden en monumentale deuren worden nagemaakt. Omdat het specialistisch werk betreft aan een monumentaal pand worden diverse werkzaamheden in een partnership ondergebracht bij Pronk Bouw in Warmenhuizen en Beers Totaalonderhoud in Heerhugowaard. Zij hebben de specialistische restauratiekennis, kennis van originele materialen en de benodigde certificaten hiervoor in huis.

Opdrachtgever Waternet is terecht kritisch op hygiëne: in Vogelenzang wordt een groot gedeelte van het drinkwater voor Amsterdam en omgeving geproduceerd. In de gebouwen waarin de laatste fase van het waterzuiveringsproces plaatsvindt, moet het open bassin beschermd worden tegen invallend stof en zaagsel. Daarvoor worden diverse tijdelijke voorzieningen getroffen om de werkzaamheden volledig te scheiden van het drinkwaterproces. Er wordt gewerkt onder scherp toezicht. Om de hygiëne tijdens de complete renovatie goed te waarborgen werkt K_Dekker nauw samen met de opdrachtgever. Dat is voor beide partijen belangrijk: het restauratieproces loopt op die manier zo min mogelijk vertraging op en de hygiëne staat als een huis.

De werkzaamheden starten april 2023 en de verwachte oplevering zal zijn juni 2024.