Veelzijdige bouwers – dat is het motto van K_Dekker bouw & infra. Dat zie je ook terug in onze divisies bouw, infra en kleinbouw. Bovendien hebben we een eigen staal- en timmerfabriek en werken onze collega’s uit de verschillende disciplines geregeld samen. Projectontwikkeling is dan een logische vervolgstap. En ook op dat vlak hebben we – vaak in samenwerking met een collega bouwbedrijf – inmiddels al heel wat expertise. 

Multidisciplinair

Met onze verschillende disciplines kunnen we een breed scala van werk aan. De disciplines werken geregeld samen, zeker als het om combinaties van bouwen en civieltechnisch werk gaat. Bouwen doen we samen. Binnen ons bedrijf, maar natuurlijk ook met de andere bouwpartners, toeleveranciers, architecten en constructeurs. En natuurlijk primair met onze klanten en opdrachtgevers. Naast projecten die we in opdracht verrichten, ontwikkelen we zelf ook projecten in eigen beheer op basis van kansen die we zien in de vastgoedsector. 

Van a tot z

Van de ontwikkeling van een complete woonwijk met meer dan driehonderd woningen tot aan een kleinschalig project met vier villa’s: projectontwikkeling doen we in het groot én in het klein. Toch is elk project in alle opzichten multidisciplinair. Van bouwrijp maken en saneren van de grond tot aan de uiteindelijke oplevering van de woningen. Zeker bij grootschalige projecten is het dan aantrekkelijk om te werken in een bouwteam of tijdelijk consortium en zo optimaal gebruik te maken van ieders expertise. Daar profiteren uiteindelijk ook de opdrachtgever en de gebruikers van.

Duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid staat ook – of juist – bij projectontwikkeling centraal. Een nieuwbouwproject van a tot z oppakken biedt daar ook volop kansen toe. Innovatieve oplossingen toepassen, energiebesparende maatregelen nemen en concreet werken aan de CO2-reductie zijn eenvoudiger gerealiseerd als je van begin tot eind bij een project betrokken bent. Door kennis van en ervaring met nieuwe bouwtechnieken en energiebesparende tools te delen, halen we het maximale uit de samenwerking. 

Samenwerking is cruciaal

Het begint met de taakverdeling. Het is van belang om de diverse werkzaamheden die bij een projectontwikkeling komen kijken goed te verdelen onder de partijen die het bouwteam of de bouwcombinatie vormen. Wie pakt de voorbereiding op, de 3D BIM-berekeningen, de uitvoering? Wie de eventuele voorafgaande sloop, wie de infra? Moeten er nog externe specialisten worden aangetrokken? Hoe pakken we als één team de communicatie met de omwonenden op, en hoe het omgevingsmanagement? Goed kunnen samenwerken is cruciaal.