Gemeentewerf Ambachtsweg wordt verduurzaamd

Nieuwbouw ter uitbreiding gemeentewerf

Gepubliceerd op

Het gemeentegebouw aan de Ambachtsweg in Den Helder wordt de komende maanden uitgebreid en verduurzaamd tot een ‘nul-op-de-meter’-gebouw. Met isolatie, dubbelglas, een lucht-warmtepompinstallatie en met een slim, modern gebouwbeheersysteem wordt er jaarlijks niet meer energie gebruikt, dan dat de 440 zonnepanelen op het dak zullen gaan opleveren. Afgelopen vrijdag 1 oktober sloeg wethouder Remco Duijnker de eerste paal in de grond voor de uitbreiding van het pand.

v.l.n.r.: Nicolai Hak (projectleider gemeente Den Helder), Remco Duijnker (wethouder), Bert Kronenburg (teammanager wijkbeheer) & Guido Meijer (medewerker gemeentewerf)

Het gebouw aan de Ambachtsweg is de thuishaven van team Wijkbeheer, dat al het gemeentelijk onderhoud in Den Helder uitvoert. Het huidige gebouw aan de Ambachtsweg blijft grotendeels staan. Aannemer K. Dekker uit Warmenhuizen tekende voor de opdracht. Verwacht wordt dat de modernisering en de uitbouw volgend jaar klaar zijn. De aannemer brengt spouw- en dakisolatie aan en er komt dubbelglas. Op het dak komen 440 zonnepanelen, met een verwachte opbrengst van 110.000 kWh/jaar. Dat komt overeen met het verwachte toekomstige verbruik.

De uitbouw van het pand is nodig voor het huisvesten van MER-ruimte. MER staat voor Main Equipment Room. Deze ruimte is nu nog gehuisvest in het pand aan de Bijlweg. Hierin staan de servers van de gemeente en het is daarmee het netwerk-hart van de gemeentelijke organisatie. Een ander deel van de uitbouw aan de Ambachtsweg is bestemd voor de opslag van grootmaterieel. Door wagens en machines onderdak te geven, kunnen ze langer meegaan. In de toekomst zal de gemeente nog meer gebouwen gaan verduurzamen: “Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven om duurzame maatregelen te treffen in en rondom onze gebouwen. Zoals met de ingebruikname van de tankinstallatie voor blauwe diesel. En nu voor het slaan van de eerste paal van de energiezuinige uitbouw van de Ambachtsweg. Dit jaar verduurzamen we ook nog vier gemeentelijke gymzalen, onder andere door nieuwe isolatie en dubbel glas. Daarmee besparen we energie en kosten”, aldus de wethouder.

BRON: Regio Noordkop

PROJECTINFORMATIE

Nieuwbouw ter uitbreiding gemeentewerf

Den Helder

Nog voor 2022 wil de gemeente Den Helder een nieuwe dataserver operationeel hebben. Daarvoor moet een Main Equipment Room – een MER-ruimte – opgetuigd worden op de gemeentewerf. K_Dekker breidt daarvoor de bestaande loodsen op de werf uit met een compleet nieuw gebouw.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Over boter, kaas en… op eieren lopen

Uitbreiding fabriekshal (CIP-gebouw) Campina cheese & butter

Gepubliceerd op

De kaasmakerij van Friesland Campina in Lutjewinkel is de enige fabriek waar ze de echte Noord-Hollandse Goudse kaas mogen maken – van melk van Noord-Hollandse koeien. De fabriek bestaat inmiddels al bijna 105 jaar! De fabriek draait 24 uur per dag, 365 dagen per jaar door. “Een verbouwing vereist bijna een tot op de minuut nauwkeurige onderlinge afstemming.”

Het is K_Dekker op het fabrieksterrein gelukt om min of meer tegelijkertijd drie nieuwbouwprojecten en een infraproject te realiseren binnen het raamwerk van de beperkte bewegingsvrijheid op het fabrieksterrein, de strakke planning en dito projectaanpak en de specifieke hygiëne- en veiligheidseisen van Friesland Campina.

in een notendop

Allereerst heeft K_Dekker aan de westzijde van het fabrieksterrein een nieuw ijswatergebouw van 211 m2 gerealiseerd, inclusief een nieuwe betonnen funderingsplaat voor de melktanks, een transformatorgebouw en een leidingbrug. Aansluitend is in het hart van de fabriek een fabrieksuitbreiding met overdekte leidingbrug + tankenplaat gerealiseerd aan het bestaande RMO (Rauwe Melk Ontvangst) gebouw. In dit CIP gebouw staat de installatie die de gehele kaasmakerij automatisch reinigt. Parallel aan de bouw van het CIP gebouw heeft K_Dekker aan de oostzijde van de fabriekslocatie een nieuw tanklokaal gebouwd, dat over en om het onderste deel van veertien nieuwe tanks heen geconstrueerd is zodat de leidingen en pompen zich binnen bevinden. Ook is er een leidingbrug gebouwd vanaf het tanklokaal naar het hart van de fabriek.

Ten slotte heeft K_Dekker een nieuw riooltracé aangelegd in het hart van de fabriekslocatie waar het een komen en gaan is van vrachtverkeer dat melkproducten aan- en afvoert. Kortom: een logistieke uitdaging. “Naast de werkzaamheden die we zelf uitvoerden moesten we ook rekening houden met het werk van derden – onder meer  installatiewerkzaamheden en leveren en aanbrengen van tanks. En natuurlijk met het werk in de kaasmakerij zelf: uiteindelijk de core business in Lutjewinkel”, vertelt Wil Pronk, bedrijfsleider kleinbouw van K_Dekker.

strak eindresultaat

“Technisch gesproken was het misschien niet de meest ingewikkelde klus, maar qua projectvoering was het wél een heel uitdagende”, zegt voorman Roy Koopman van K_Dekker. De continue afstemming leidde soms tot discussie – uiteindelijk moesten alle planningen gestroomlijnd worden. “Gelukkig stonden de neuzen wel dezelfde kant op: iedereen wilde uiteindelijk een mooi eindresultaat afleveren binnen de beoogde termijn.” Dat laatste kan Fred Raaijmakers van Friesland Campina alleen maar beamen. “Ondanks – of dankzij – de onvermijdelijke wrijving staan er nu wel drie nieuwe, glanzende gebouwen. Daar zijn we alleen maar heel tevreden mee.”

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De energie stroomt door het riool

Nieuwbouw duurzame werf HHNK op Texel

Gepubliceerd op

Duurzaamheid liep als een rode draad door het project dat K_Dekker op Texel voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier HHNK uitvoerde. Zonnepanelen, riothermie, hoge isolatiewaardes én cradle to cradle bouwprincipes. “Het eindresultaat moest zo energieneutraal mogelijk zijn.”

Duurzaam bouwen is aan K_Dekker wel besteed. “We staan graag vooraan bij de implementatie van nieuwe, duurzame technieken. Niet omdat we zelf zulke technologieën ontwikkelen maar omdat het geen kwaad kan als we goed mee kunnen denken bij de aanleg ervan.” Jim Ligthart van K_Dekker is een echte bouwer – maar wel een die het idee achter de techniek graag wil begrijpen. Dat maakt zijn werk een stuk interessanter. Bij dit project op Texel was hij betrokken als werkvoorbereider én als uitvoerder.

CRADLE TO CRADLE

HHNK zat op Texel op twee locaties: de rioolwaterzuivering bij Everstekoog en de werf in Oudeschild. Omdat het gebouw in Oudeschild in slechte staat verkeerde, besloot het waterschap de werkplaats daar te sluiten en nieuw te bouwen bij de rioolwaterzuivering. “Daar was in 2015 al een kantoor met een klein lab neergezet – zonde om dat weer af te breken. De architect ontwierp daarom een nieuwe werkplaats waarin het bestaande pand werd geïntegreerd”, legt Ernst Moerman van HHNK uit. De nieuwe loods als schil dus. Die zogenaamde schil moest aan heel wat eisen voldoen. “Cradle to cradle was voor ons een belangrijk uitgangspunt. De gebruikte materialen – stalen balken, muurdelen, isolatiemateriaal – moeten over dertig jaar nog herbruikbaar zijn mocht het pand afgebroken worden”, zegt Ernst Moerman. De architect heeft bij zijn ontwerp daarom voor minstens tachtig procent gebruikgemaakt van bouwmaterialen die voldoen aan dit cradle to cradleprincipe. En dat was nog maar het begin.

RIOTHERMIE

Ook op energie(zuinig) gebied wil HHNK namelijk vooroplopen. Moerman: “Bij riothermie gebruik je rioolwater als warmtebron. Dankzij de ligging pal naast de rioolwaterzuivering konden we onderzoeken of dat een optie voor ons kon zijn. En inmiddels weten we dat dat zo is: het systeem presteert perfect.” Bij riothermie maak je gebruik van de relatieve warmte van het rioolwater. Riothermie betekent letterlijk: warmte uit het riool. “Vier graden verschil is al warmtewinst. Het werkt als volgt. Al het rioolwater van Texel komt naar Everstekoog via een aantal persleidingen. In de persleiding die vanaf De Koog komt, hebben we een stuk van veertig meter verwijderd en er een dubbelwandige RVS-buis voor in de plaats gezet. Op deze plek stroomt het afvalwater langs een speciale vloeistof die in een gesloten systeem continu rond stroomt tussen de warmtepomp en het stuk dubbelwandige rioolbuis. Het rioolwater kan op die manier zijn warmte afgeven aan de elektrische warmtepomp die de temperatuur verder omhoog brengt. En zo verwarmt dit systeem nu de complete werkplaats, het kantoor, het lab en de vergaderruimte”, vertelt Jim Ligthart.

OOK NOG ZON

Op het dak van het nieuwe gebouw liggen ook nog zonnepanelen om onder meer de warmtepomp zelf van energie te kunnen voorzien. Bovendien zijn de muren en het dak van het nieuwe pand zo goed geïsoleerd dat er minimaal warmteverlies optreedt. “En op warme dagen blijft het lekker koel binnen”, aldus Ernst Moerman. Zo geeft deze nieuwe duurzame technologie dus een geweldige boost aan het comfort voor de gebruikers van het pand. Daar worden bouwers zoals Jim Ligthart nou écht enthousiast van.

PROJECTINFORMATIE

Nieuwbouw duurzame werf HHNK op Texel

De Koog (Texel)

De werf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Oudeschild op Texel voldeed niet meer aan de eisen op het gebied van huisvesting. Daarom is besloten de werf in Oudeschild te verlaten en de huisvesting te integreren op het terrein van de RWZI Everstekoog. Hierdoor worden alle activiteiten van HHNK op Texel geconcentreerd op één plek. Het bestaande kantoor van de RWZI Everstekoog is geïntegreerd in de nieuw gebouwde werf.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Renovatie drinkwaterproductiegebouwen Waternet, eerste locatie gereed

Grootschalige bouw & infra renovatie drinkwaterzuivering Weesperkarspel

Gepubliceerd op

Echt alles komt samen bij de grootschalige renovaties die we uitvoeren voor Waternet in Amsterdam en omgeving. De levensduur van de panden wordt aanzienlijk verlengd, waardoor er de komende 30 jaar geen grote onderhoudswerkzaamheden hoeven te worden uitgevoerd. Het was niet altijd eenvoudig, maar het resultaat mag er zijn! En hoe mooi is het om op zo’n prachtige locatie midden in de natuur te mogen werken?

Een strikt hygiëneprotocol, intensieve afstemming over fasering, tekeningen en planning, doorgaande bedrijfsvoering van de drinkwaterproductie en tijdelijke maatregelen om te voorkomen dat er verstoring optreedt van de drinkwaterproductie tijdens de renovatie. Dat alles staat garant voor een complex werk qua voorbereiding en uitvoering, waarbij we werden uitgedaagd onszelf op vele vlakken te overtreffen.

Voor en na
Voor en na

Begin maart heeft het projectteam van K_Dekker, Team Waternet, het laatste gerenoveerde gebouw opgeleverd op een van de locaties van Waternet in Amsterdam West. Na ruim 2 jaar, waarin ruim 10 gebouwen volledig zijn gerenoveerd, maar ook de gehele terreininrichting is vervangen, zit ons werk er daar op. De renovatie bestond globaal uit het vervangen van de daken, het vervangen of renoveren van de gevels (het vervangen van gevelbekleding, kozijnen en deuren, danwel schoonmaken en schilderen van de gevels) en het vervangen/aanpassen van gebouw gebonden installaties.

Ondertussen zijn we voor een vervolgopdracht ook al ruim een jaar bezig op twee andere locaties, met het renoveren van nog een 3-tal gebouwen en restauratiewerkzaamheden aan een aantal prachtige monumentale panden. En inmiddels wordt sinds begin dit jaar voor een tweede vervolgopdracht de renovatie van nog 3 drinkwaterproductiegebouwen op een van die locaties voorbereid, welke na de bouwvak in uitvoering gaan.

Wij zijn trots op het resultaat en danken Waternet hartelijk voor het vertrouwen in ons. Ook willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om onze betrokken partners en leveranciers te bedanken voor hun flexibiliteit en inzet.

 

PROJECTINFORMATIE

Grootschalige bouw & infra renovatie drinkwaterzuivering Weesperkarspel

Amsterdam

De gebouwen op het drinkwaterproductieterrein van Waternet in Weesperkarspel stammen uit de jaren ’70. Alle gevels, dakbedekking en dakisolatie waren dringend aan vervanging toe. Bouwtechnisch gezien niet zo spannend. Maar werken op een drinkwaterproductielocatie dat tijdens de renovatie in bedrijf moet blijven vereist strenge hygiënemaatregelen.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Transport over het water: geen schade aan kades en bruggen

Vervangen drie (monumentale) bruggen Vijzelstraat

Gepubliceerd op

In de binnenstad van Amsterdam drie historische bruggen – waarvan twee monumentale – van a tot z opknappen en vrijwel helemaal in oude luister herstellen. Een enorme logistieke puzzel. Over de drie bruggen – Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht – in de Amsterdamse Vijzelstraat gaat elke dag een continue stroom van druk verkeer: fietsers, voetgangers, trams, auto’s, vrachtwagens en bestelauto’s. Voor de opdrachtgever, gemeente Amsterdam, is het cruciaal dat de doorstroming van het verkeer zo min mogelijk belemmerd wordt. Een kleine opstopping in het centrum kan namelijk al flinke gevolgen hebben voor het verkeer elders in de stad. Niet alleen dat, want wat te denken van de druk van vrachtverkeer op de kades en bruggen? Hier heeft K_Dekker slim op ingespeeld en voert de werkzaamheden zoveel als mogelijk uit vanaf het water, maar ook alle aan- en afvoer van materieel, materiaal en zelfs de werknemers worden per boot richting project vervoerd.

Praktijkvoorbeeld

Een mooi voorbeeld hiervan is het constructiebeton. In samenwerking met PK Waterbouw hebben we een betonboot ontwikkeld waarmee per dag 84m3 beton kan worden geleverd en gestort. Het vervoeren over het water heeft niet alleen voordelen voor de drukte in het verkeer, maar misschien wel belangrijker: er wordt geen druk uitgevoerd op de kades en bruggen door zwaar vrachtverkeer. Een voorbeeld: Over het water kan de betonboot ca. 84 m3 = 204 ton beton per dag vervoeren. Dit staat gelijk aan ca. 13 betonwagens over de weg (max. toegestaan gewicht is 30 ton totaalgewicht per vrachtwagen incl. beton). Dit betekent dat de betonboot tijdens een volle dagproductie ongeveer 13 x 30 ton = 390 ton gewicht per dag op de kades en bruggen bespaart.

Eerder heeft PK Waterbouw ook al een bijdrage geleverd op dit project met de “Popeye”: Een werkschip, die met een hydraulische vijzel de oude brugdelen (8 ton) kon liften vanaf het water om deze vervolgens over het water af te voeren naar de thuishaven.

Hiermee wordt weer eens aangetoond hoe transport over –en bouwen vanaf het water uitstekend geschikt is voor zware, grootschalige werkzaamheden in de binnenstad.

PROJECTINFORMATIE

Vervangen drie (monumentale) bruggen Vijzelstraat

Amsterdam

Een drukke winkelstraat die veiliger, ruimtelijker en overzichtelijker wordt. De Vijzelstraat in Amsterdam wordt compleet opnieuw ingericht. K_Dekker heeft in opdracht van Max Bögl in deze straat drie, waarvan twee monumentale bruggen (geheel of deels) vervangen, inclusief de restauratie werkzaamheden aan de monumentale onderdelen (metselwerk, natuursteen en smeedwerk). Twee daarvan zijn zelfs een Rijksmonument en dateren uit de 18e eeuw.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vlakke vloer wordt 3D-puzzel

Verbouwing bedrijfspand AAK te Zaandijk

Gepubliceerd op

Dat technisch niet heel spannende werkzaamheden de aannemer en de opdrachtgever toch goed op scherp kunnen zetten blijkt uit het project dat K_Dekker uitvoert bij AAK in Zaandijk. “Het bouwterrein doorkruist precies de aanrijroute van de eigen heftrucks en vrachtwagens. Ook spelen er hygiënische aspecten – wat nog eens extra wordt versterkt door de coronamaatregelen.”

AAK produceert plantaardige olie en vetten voor de voedingsindustrie. Op het hele bedrijfsterrein gelden dan ook altijd strenge hygiënemaatregelen. “Tel daarbij op de krappe bouwlocatie, de kruisende logistieke stromen voor ons bouwverkeer en de heftrucks van AAK en het drukke verkeer op de openbare weg voor het bedrijfsterrein en je hebt het al snel over een complexe 3D-puzzel”, vertelt Tim Duinmaijer, werkvoorbereider van K_Dekker. Vlak na de start van het werk werden bovendien de RIVM-maatregelen rondom corona van kracht. Dat vraagt nog meer oplettendheid van alle betrokkenen.

DE STEEG

Wat moet er precies gebeuren bij AAK? Het fabriekscomplex in Zaandijk bestaat uit verschillende kantoorgebouwen en productiehallen die in de loop der jaren met elkaar zijn verbonden. De Steeg is een overdekte tussendoorgang van ongeveer vijf meter breed waardoorheen heftrucks van AAK rijden met materialen. Vanuit De Steeg zijn verschillende ruimtes te bereiken. De stelconplaten waren her en der flink verzakt. “Die vloer moest eruit. Vervolgens wordt er geheid, brengen we wapening aan voor de fundering, storten een nieuwe betonvloer en brengen een vloeistofdichte afwerklaag aan.”

SMEEROLIE

AAK nam geen halve maatregelen en stelde voor de duur van het project een V&G-coördinator aan. “Die fungeert als smeerolie tussen alle partijen”, zegt Alex Tijmstra van AAK. “De bouwwerkzaamheden zijn precies in het hart van onze productieomgeving. We willen dat proces honderd procent kunnen waarborgen.”

De V&G-coördinator zit overal bovenop: de interne logistiek, de verkeersmaatregelen buiten het terrein, de vergunningen én nu de implementatie van de coronamaatregelen. Om het productieproces tijdens de bouwwerkzaamheden niet te verstoren wordt in de doorgang gefaseerd gewerkt, heeft K_Dekker stofschotten geplaatst en de tijdelijke rijroute voor de heftrucks ingericht. Bovendien is er continu overleg tussen alle betrokkenen.

ECHTE KNELPUNTEN

Dat K_Dekker zich al bij de aanbesteding realiseerde dat de echte knelpunten de rijroute en de logistiek rondom het productieproces waren, bleek volgens Alex Tijmstra ook uit hun oplossingsgerichte benadering en hun ideeën daarover. “Ons logistieke voorstel werd heel kritisch bekeken. Of we aan dit of dat wel gedacht hadden. En ze kwamen zelf met een beter werkbare, alternatieve route voor de heftruckchauffeurs. Die manier van werken, die focus op het voorkomen van problemen, is in mijn ogen wel typisch K_Dekker. Qua werkvoorbereiding en plan van aanpak sprongen ze er in de aanbestedingsfase ook echt bovenuit. Ze laten continue zien dat ze écht meedenken en dat ze daarin ook snel kunnen schakelen.”

De werkzaamheden bij AAK in Zaandijk zijn eind februari 2020 gestart. Naar verwachting is het werk deze zomer klaar.

Lees de laatste editie van Bouwbericht (klik)

PROJECTINFORMATIE

Verbouwing bedrijfspand AAK te Zaandijk

Zaandijk

Het bedrijfspand van oliefabrikant AAK wordt door K_Dekker verbouwd. Deze verbouwing bestaat uit het inpandig vervangen van de bestaande vloer (stelconplaten & gietasfalt) voor een nieuwe onderheide betonvloer, aanbrengen van nieuwe vloercoating (Ucrete) en het aanpassen, verplaatsen en vergoten van diverse constructieve doorgangen.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vaar wel!

Vervangen steigers Grashaven

Gepubliceerd op

In de Grashaven in Hoorn vervangt K_Dekker alle oude houten steigers door nieuwe van gerecycled kunststof. Honderd procent circulair. De kunststoffen steigers gaan langer mee en vragen geen onderhoud. “Duurzaamheid én veiligheid lopen bij dit meerjarenproject continu in elkaar over. Qua techniek én qua manier van werken.”

Vanuit de Grashaven in Hoorn vaar je zo het Markermeer op. De staat van de steigers in de jachthaven vereist continue monitoring en klein en groot onderhoud. “Zeker wat de houten palen onder de steigers betreft. Het gedeelte boven water en vooral op de grenslaag water-lucht is zeer gevoelig voor houtrot en andere aantasting”, vertelt Kevin van der Veekens, projectcoördinator bij K_Dekker. De nieuwe steigers en de opzetstukken van de houten steigerpalen die K_Dekker monteert zijn gemaakt van KLP, een kunststof van gerecyclede flessendoppen en landbouwplastic. “KLP is duurzaam en sterk, vraagt geen onderhoud én heeft een CO2-footprint van minder dan nul.”

MEERJAREN

Het project in de Grashaven is een meerjarenplan. “We werken van november tot en met februari. De hoofdsteiger en een uitloopsteiger hebben we in 2018 al vervangen. Afgelopen seizoen hebben we vier zijsteigers van 78 meter lengte elk vernieuwd”, vertelt Kevin van der Veekens. Van de houten palen wordt twee meter afgezaagd en daarop komt een kunststof opzetter die voorkomt dat het hout in aanraking komt met de lucht. Op de eigen werf in Krabbendam fabriceert K_Dekker de kunststof steigers en transporteert ze vervolgens naar Hoorn.

ZEEBENEN

In de Grashaven regeert kraanmachinist Marco Metselaar. Vanaf een drijvend ponton haalt hij met zijn kraan de oude steigerdelen weg, trilt de palen uit het water met een gripper en plaatst ze na behandeling terug in het water. “Een heel precisiewerk. Collega’s zetten exact de lijnen daarvoor uit. Veiligheid staat daarbij voor ons allemaal voorop. In de kraan heb ik via camera’s 360 graden zicht op het werkgebied van mijn collega’s. Zij kunnen rustig doorwerken, ik weet precies waar ze zijn. En als het te hard waait, stopt het werk gewoon”, zegt Marco Metselaar. Want de aan elkaar gekoppelde pontons zijn met stutpalen weliswaar verankerd in de bodem van de haven, het blijft een drijvende en dus bewegende constructie. “Dat wiebelige went. Zeeziek word ik er niet van in elk geval!”

Lees de laatste editie van Bouwbericht (klik)

PROJECTINFORMATIE

Vervangen steigers Grashaven

Hoorn

Het vervangen van de steigers in de drukke jachthaven Grashaven in Hoorn is een project welke in fases uitgevoerd wordt. Het is het gevolg van een goede samenwerking met goed resultaat van eerdere projecten en voor de opdrachtgever een duurzame investering: kunststof steigers zijn onderhoudsarm en gaan veel langer mee.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Honderd procent schoon & veilig

Grootschalige bouw & infra renovatie drinkwaterzuivering Weesperkarspel

Gepubliceerd op

Renoveren onder omstandigheden waarbij het in de eerste plaats draait om hygiëne, veiligheid en continuïteit van het productieproces en pas daarna om het bouwen: dan moet bij de aannemer absoluut de knop om. “Je moet op een compleet andere manier kijken naar mogelijke risico’s van doodgewone werkzaamheden.”

Dat Waternet geen enkele concessie doet aan de veiligheid, betrouwbaarheid én continuïteit van het productieproces op de drinkwaterproductielocaties die samen heel Amsterdam en omgeving van schoon drinkwater voorzien, is op zich geen verrassing. “De veiligheid op en om de locaties is cruciaal: we willen geen ongeoorloofde toegang van mensen. Iedereen in Nederland moet op ons product kunnen vertrouwen. We willen verder ook geen verontreinigingen via lucht, water of plaatselijke fauna. Stof, regen en vliegen of vogels mogen het waterzuiveringsproces niet verstoren”, legt Rinus Pelgrum van Waternet uit.

OP TWEE LOCATIES

Bij twee drinkwaterproductielocaties van Waternet voert K_Dekker de komende jaren grootschalige renovatiewerkzaamheden uit. “We vervangen bij een aantal gebouwen onder meer gevels, dakbedekking en dakisolatie en renoveren een aantal monumentale gebouwen van de zandfilters. Ook optimaliseren we waar nodig de terreininrichting. Doel van de grootschalige bouwkundige renovatie is om ervoor te zorgen dat er de komende dertig jaar geen grote onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen uitgevoerd moeten worden”, vertelt Jelmer van Woesik, bedrijfsleider bij K_Dekker.

Bij de demontage van de gevels komt stof vrij, zoveel is zeker. Hoe zorg je dat je dan toch kunt voldoen aan de strenge hygiënische eisen? Waternet en K_Dekker ontwikkelden gezamenlijk een plan van aanpak. Ze bouwden eerst een proefopstelling om aan te tonen dat de aanpak met tijdelijke wanden echt aan de eisen voldeed en wind- en waterdicht waren. Maar zulke omstandigheden vragen niet alleen om een technisch slim uitgedachte renovatie. Het is ook een must om transparant en helder te communiceren. “Waternet verwacht van álle betrokkenen, van timmerman tot aan leverancier, dat ze het grote plaatje zien en het belang van alle maatregelen onderschrijven. Elke dag weer”, zegt Rinus Pelgrum.

CONTINU OP CURSUS

Elke medewerker volgt verplicht een cursus hygiënisch werken. “Er is een duidelijk protocol met hoe te werken, materiaal schoon te maken en te desinfecteren, hoe de bouwplaats ingericht moet zijn en wat je moet doen als er toch iets misgaat”, vertelt Rinus Pelgrum. Zeker dat laatste is cruciaal: niet melden van een fout kan gigantische gevolgen hebben voor de drinkwaterproductie. Waternet heeft een fulltime hygiënetoezichthouder aangesteld, en ook namens K_Dekker controleert een verantwoordelijke periodiek of de hygiënemaatregelen goed worden nageleefd en waar het mogelijk beter kan. “Het is een continu leerproces, een kwestie van voortdurend de vinger aan de pols houden. En daarin werken Waternet en K_Dekker nu goed samen. Veel toezicht is nodig, absoluut, maar heel veel gaat ook gewoon goed”, zegt Rinus Pelgrum.

De renovatiewerkzaamheden op een locatie zijn al gestart in oktober 2019, medio 2020 begint K_Dekker met de renovatie van het gebouw en de nieuwe terreininrichting op de andere Waternetlocatie – met de voorbereidende werkzaamheden is daar wel al een begin gemaakt.

OOK IN KATWIJK

Voor drinkwaterproductiebedrijf Dunea in Katwijk gaat K_Dekker een nieuwe spoelwaterinstallatie bouwen; een uitbreiding van de bestaande installatie. Tegelijkertijd wordt het monumentale filtergebouw in ere hersteld en wordt er een nieuwe spoelwaterinstallatie aangebracht in een zogenaamde doos-in-doosconstructie. “Ook hier geldt dat de drinkwaterproductie geen hinder mag ondervinden van het werk en dat er dus volgens strenge hygiënemaatregelen gewerkt wordt”, vertelt Jelmer van Woesik. De jarenlange ervaring van K_Dekker met vergelijkbare projecten kan ook bij dit project toegepast worden. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.

PROJECTINFORMATIE

Grootschalige bouw & infra renovatie drinkwaterzuivering Weesperkarspel

Amsterdam

De gebouwen op het drinkwaterproductieterrein van Waternet in Weesperkarspel stammen uit de jaren ’70. Alle gevels, dakbedekking en dakisolatie waren dringend aan vervanging toe. Bouwtechnisch gezien niet zo spannend. Maar werken op een drinkwaterproductielocatie dat tijdens de renovatie in bedrijf moet blijven vereist strenge hygiënemaatregelen.

NIEUWSBRIEF

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.