Bouwen in de zorg – da’s kwestie van goed meedenken

Bouwprojecten in de sector zorg en welzijn vragen een meer dan gemiddeld inlevingsvermogen van de aannemer. Vaak gelden er specifieke eisen rondom inrichting, ventilatie, hygiëne of andere, bouwkundige aspecten van het pand of de ruimte. Ook de omgevingsfactoren tellen vaak extra zwaar: renovaties of verbouwingen vinden vaak plaats terwijl de rest van de zorgorganisatie ‘gewoon’ in bedrijf is. Dat vraagt om flexibiliteit en samenwerking. We werken voor ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen, kinderopvangorganisaties, uitvaartcentra, gebedshuizen, buurthuizen en andere welzijnsorganisaties. 

Bewuste bouwers

Als Bewuste Bouwer weet K_Dekker als geen ander hoe belangrijk het is om de omgeving mee te nemen in het bouwproject. Om ervoor te zorgen dat omwonenden, gebruikers en bezoekers zo min mogelijk overlast ondervinden van de bouwwerkzaamheden. En dus minimaliseren we de geluidshinder, stofvorming en trillingen. Door bijvoorbeeld palen niet te heien maar de grond in te boren. Door damwanden niet in de grond te slaan maar in de grond te drukken. En natuurlijk door de radio uit te laten. 

Veilig werken

Ook zorgen we voor een veilige looproute om het werk heen of langs de bouwput zodat gebruikers en bezoekers snel en makkelijk op hun bestemming kunnen komen. En we doen meer, afhankelijk van de situatie ter plekke, de exacte locatie, de specifieke werkzaamheden en uiteraard van de wensen van de opdrachtgever. Soepele en duidelijke communicatie en een strakke voorbereiding zijn cruciaal in zo’n project – daar steken we bij K_Dekker dan ook veel energie in.

Precieze bestemming

De precieze bestemming van de te (ver)bouwen ruimte is ook van invloed op de toegepaste technieken en de manier van werken. Zo heeft K_Dekker de wanden van een ruimte waarin röntgenapparaten zouden komen te staan eens hermetisch ‘afgesloten’ met loden platen. Geen alledaagse routine. En bij de realisatie van een bouwkuip voor een nieuw ziekenhuisgebouw hielden we rekening met de rusttijd van de patiënten in het gebouw ernaast – tussen 12u30 en 13u30 stopten we gewoon met werken. Bij een opknapbeurt van een uitvaartcentrum werkten we zo stil mogelijk om de bezoekers van een naastgelegen begraafplaats niet te storen. 

Duurzaamheid telt altijd

Los van de specifieke bestemmingen in deze bouwprojecten werken we bij K_Dekker wel gewoon als professionals. Duurzaamheid, energiebesparing, CO2-reductie, productinnovatie: ook bij bouwprojecten voor zorg- en welzijnsorganisaties zetten we maximaal in op toekomstgerichte werkmethoden en technieken. Ongeacht de uiteindelijke bestemming van een gebouw of ruimte willen we namelijk altijd het meest optimale resultaat afleveren. We kiezen voor LED-verlichting, gebruiken gerecycled beton of circulair geproduceerde bakstenen, zetten ons hybride of elektrische materieel in en kijken kritisch naar het aantal transportbewegingen. Waar we ook werken en wat we ook doen: duurzaam en milieubewust is altijd onze eerste keuze.