HOME | projecten | _INFRA | Herinrichting recreatiepark Gaasperplas
PDF

Herinrichting recreatiepark Gaasperplas

Amsterdam

In het recreatiepark de Gaasperplas heeft K_Dekker naar aanleiding van de aanleg van een nieuwe watergang (Gaaspersingel) de herinrichting van het park gerealiseerd. Dit multidisciplinaire project omvatte o.a. de aanleg van duikers, bruggen, steigers, beschoeiingen, groenwerkzaamheden, aanleg wandel- & ruiterpaden, grondwerk etc.


Amsterdam 31 december 2014 1.500.000 - 5.000.000 Waternet

Herinrichting recreatiepark Gaasperplas

Omzet 1.500.000 - 5.000.000
Contractvorm Array
Opdrachtgever Waternet
Architect Grontmij Nederland BV
Opleverdatum 31 december 2014
Gerealiseerd
Locatie Amsterdam

De Gaasperplas is een kunstmatige recreatieplas aan de zuidrand van Amsterdam-Zuidoost, ontstaan door zandwinning ten behoeve van de bouw van de Bijlmermeer.
Om de waterkwaliteit van de plas te verbeteren is besloten om een “bypass” (de Gaaspersingel) aan te leggen, een waterloop die al het stedelijke water langs de Gaasperplas om naar het gemaal van Polder Zuid Bijlmer leidt.

K_Dekker heeft bij de aanleg van de Gaaspersingel de herinrichting van het park Gaasperplas integraal uitgevoerd. Hierbij zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Grondwerk (rioleringen, kabels/leidingen)
Aanleggen van duikers (6 stuks)
Bouw van bruggen
Diverse groenwerkzaamheden
Asfalteringswerkzaamheden
Aanleg wandel- en ruiterpaden
Elementenverhardingen
Aanleggen steigers
Plaatsen keerschotten
Plaatsen diverse oeverbescherming

De werkzaamheden vonden plaats in en nabij park Gaasperplas, dit park is een recreatiegebied, er diende veel rekening gehouden te worden met de flora en fauna aldaar. Om draagvlak te behouden met de omgeving tijdens de werkzaamheden is een gedegen omgevingsmanagementplan toegepast.

De complexiteit en diversiteit van het project en de omgeving waarbinnen het werk is gerealiseerd maakt dit werk tot een goede referentie om aan te tonen dat K_Dekker bekwaam en kundig is in het onder kwaliteitsborging uitvoeren van een multidisciplinair project.