Sport en recreatie: als details tellen

Bij sportcomplexen en locaties waar het draait om recreatie en groepsactiviteiten moeten nieuwbouw, verbouwingen, renovaties en herstelwerkzaamheden vaak aan specifieke (inrichtings)eisen voldoen. Opdrachtgevers letten bovendien steeds meer op zaken als duurzaamheid, innovatieve oplossingen en slimme (samen)werkmethoden. 

Als veelzijdige bouwers zijn sportcomplexen en multifunctionele gebouwen met bijvoorbeeld sporthal, bibliotheek, bar en ontmoetingsruimte ons op het lijf geschreven. De wensen en behoeften van de eindgebruiker en de opdrachtgever staan voor ons centraal – in de voorbereidingsfase inventariseren we alle specifieke eisen, stemmen we de planning met alle betrokken partijen af en denken we na over optimaal gebruik van duurzame materialen, maximale CO2-reductie en de inzet van innovatieve, energiezuinige technologieën. Soms werken we daarbij met een vooraf ingediende lijst van eisen en bouwtekeningen van een architect, soms bedenken en ontwerpen we alles zelf.   

Omgevingsfactoren

Rekening houden met de omgeving – dat doen we eigenlijk altijd. In het ene project is dat omdat de te bouwen sporthal midden in een woonwijk ligt en er maar beperkte ruimte is voor opslag van materiaal en we geluids- en trillingshinder willen minimaliseren. In het andere project omdat een deel van het complex nog in gebruik is – veiligheid van bezoekers en passanten speelt dan weer een grotere rol. Nog vaker speelt er een mix van dergelijke omgevingsfactoren. 

Veel van de sportcomplexen en recreatie-objecten zijn een combinatie van bouwkundige, werktuigkundige en elektrotechnische installatiewerkzaamheden. Bovendien gaat het vaak om forse gebouwen met een flink bruto vloeroppervlak. Waarbij dan toch altijd de details tellen. Of het nou om toepassing van de nieuwste technologische snufjes gaat of om het slopen van een pand tot aan het beton casco en dat vervolgens volledig opnieuw isoleren, opbouwen en inrichten. Duurzaamheid was hier eis nummer één.

Lean werken

Mooie voorbeelden van projecten zijn een Amstelveense sporthal met daarin de Beweegbox – een interactieve tool met onder andere wandprojectie, een 55inch Active Panel, een freerun parcours, een klimwand en diverse verplaatsbare toestellen en matten – die inspeelt op de verschillende (sport)behoeften van verschillende doelgroepen. Lean werken bleek een must vanwege de korte doorlooptijd van het project en de complexiteit van het gebouw. Een lean coach maakte samen met alle betrokken partijen een optimaal werkbare planning. Daarbij keken K_Dekker en de andere partijen nadrukkelijk waar onnodige wachttijd kon worden uitgevlakt. Bij de bouw van een inpandige muziekstudio inclusief goede akoestiek en optimale geluidsisolatie in een pand waar ondertussen gewoon werd doorgewerkt gelden weer andere aandachtspunten en materiaaleisen. 

Actief buiten

En dan zijn er nog de projecten die gerelateerd zijn aan buitenrecreatie of aan buitensport. K_Dekker vernieuwde vele steigers en kades in recreatiegebieden en legde kunstgrasvelden aan, inclusief drainage en infiltratiesystemen. Ook ontwierp en realiseerde K_Dekker een robuust én elegant uitkijkpunt met hardhouten, betonnen en cortenstalen onderdelen in de duinen bij Callantsoog. Deden we de herinrichting van een compleet recreatiepark met de aanleg van duikers, bruggen, steigers, beschoeiingen, wandel- en ruiterpaden en diverse groenwerkzaamheden én voerden we werkzaamheden uit om ‘saai’ grasland om te vormen naar zilt grasland voor de realisatie van een vogelrustgebied. Veelzijdiger dan dit wordt het niet.